- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № І-020/2020 у справі за скаргою на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо не розгляду його скарги від 21.02.2019 року відносно адвоката

РІШЕННЯ № І-020/2020

 31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо не розгляду його скарги від 21.02.2019 року відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо не розгляду його скарги від 21.02.2019 року відносно адвоката Особа_2.
 2. В обгрунтування скарги Скаржник зазначає, що 21.02.2019 до КДКА м. Києва подана скарга щодо вчинення адвокатом Особа_2 дисциплінарного проступку.
 3. Проте, станом на 06.12.2019 року, тобто по проходженню більше дев’яти місяців, КДКА м. Києва не вчинено жодних дій щодо розгляду скарги, не вирішено питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Так, Скаржнику станом на 06.12.2019 не відомо про хід розгляду його Скарги.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 3. Відповідно до ч. 1 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 4. Відповідно до ч. 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 6. Частина 3 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 7. Вищезазначені положення Закону України також закріплені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями, (далі – Положення).
 8. Зокрема, відповідно до вимог ст. 24 Положення, голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі).
 9. Відповідно до ст. 25 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 10. Згідно ст. 26 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленням адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії його документів. У разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.
 11. Відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, заява (скарга) про дисциплінарний поступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.
 12. Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

Встановлені фактичні обставини

 1. З матеріалів справи вбачається, що скарга Особа_1 щодо дій адвоката Особа_2 надійшла до КДКА м. Києва 21.02.2019, а тому не пізніше 25.02.2019 голова КДКА м. Києва повинен був доручити одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві та не пізніше 27 березня 2019 року довідка та всі матеріали перевірки повинні були бути передані до дисциплінарної палати КДКА м. Києва для початку розгляду.
 2. З інформації, наданої КДКА м. Києва листом за вих. № 02/1227/-3/400/19 від 10 січня 2020 року на запит Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.12.2019 №2040 щодо дій, які були здійсненні КДКА м. Києва в межах розгляду зазначеної скарги, вбачається, що 21.02.2019 КДКА м. Києва зареєстровано скаргу громадянина Особа_1 на дії адвоката Особа_2 за №3/400 від 21.02.2019.
 3. Також у листі зазначено, що відповідно до доручення голови КДКА м. Києва №183 від 01.03.2019 скарга скерована для проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, викладених у скарзі члену дисциплінарної палати КДКА м. Києва з визначенням строку для проведення такої перевірки до 10 квітня 2019 року.
 4. Окрім того, вказано, що розгляд матеріалів перевірки мав відбутись на черговому засіданні дисциплінарної палити КДКА м. Києва 10 жовтня 2019 року, проте, питання не розглядалось у зв’язку із необхідністю виконання відповідних запитів. На даний час у порядку денному на чергове засідання дисциплінарної палати КДКА м. Києва на 23 січня 2020 року заплановано розглянути матеріали скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Як зазначено вище, відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.
 2. З огляду на вищевикладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо не розгляду скарги Особа_1 від 21.02.2019 відносно адвоката Особа_2, яка полягає у неподанні скарги про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та всіх матеріалів перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки (початок – перевірки – 01.03.2019) на розгляд дисциплінарної палати КДКА м. Києва, як те передбачено ст. 30 Положення.
 3. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо не розгляду його скарги від 21.02.2019 року відносно адвоката Особа_2 – задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська