РІШЕННЯ № II-004/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № II-004/2013

 

18 січня 2013 року                                                                                                            м. Київ

 

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Шестака В.С., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на постанову голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  АР Крим від 19 червня 2012 року,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  звернулися громадяни ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, посилаючись на неправильність прийнятого головою дисциплінарної палати КДКА АР Крим рішенням відносно адвоката ОСОБА_4, просять розглянути питання про дисциплінарну відповідальність адвоката ОСОБА_4 на засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та про результати розгляду скарги повідомити письмово у встановлений законом термін.

Скаржники зазначають, що у червні 2012 року вони звернулися із скаргою до КДКА АР Крим на дії адвоката ОСОБА_4 у зв’язку із систематичними порушеннями ним Правил адвокатської етики, зловживання ним своїм статусом адвоката в особистих майнових інтересах, вчиненням протиправних кримінально караних діянь у відношенні членів їх родини та належного їм майна. За результатами розгляду даної скарги постановою голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим від 19.06.2012 року в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4 було відмовлено.      Скаржники вважають, що при ухваленні оскаржуваної постанови голова дисциплінарної палати КДКА АР Крим Докучаєв В.С. керувався виключно доводами та поясненнями, які були надані йому самим адвокатом ОСОБА_4, оскільки ніхто із заявників по фактам, що викладені у скарзі, опитаний не був. На думку ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 такі дії голови дисциплінарної палати КДКА АР Крим  призвели до того, що у подальшому поведінка ОСОБА_4 набула вкрай неадекватного характеру. Скаржники зазначають, що у судовому засіданні в окружному адміністративному суді АР Крим від 11.07.2012 року по адміністративному позову ОСОБА_5 до КРП «СМ БРТИ», третя особа – ПК «Кіновідеотехніка», інтереси якого представляв адвокат ОСОБА_4, про визнання дій неправомірними, останній після двох попереджень суддею Євдокимовою Н.В. був видалений із залу судового засідання внаслідок образ на адресу представника ОСОБА_5  та проявлення неповаги до суду.     Також скаржники вказують на те, що на момент ухвалення оскаржуваної постанови не було підтверджень порушення їх майнових прав відносно майна, що розташовано за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 227, проте, на день подання скарги до ВКДКА такі права були поновленні ухвалою Київського районного суду м. Сімферополь від 02.11.2012 року.      Також громадяни, що звернулися із даною скаргою, просять звернути увагу на ту обставину, що у провадженні Київського районного суду м. Сімферополь та окружного адміністративного суду АР Крим перебувають ряд позовних проваджень за спорами між ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3  (без зазначення ініціалів) та ПК «Кіновідеотехніка», інтереси якого представляє ОСОБА_4; основна тактика поведінки адвоката зводиться, за твердженням скаржників, до затягування розгляду даних справ шляхом систематичної неявки у судове засідання, поданні заяв про їх відкладення без надання документів, що підтверджують наявність поважних причин неявки, отже, така поведінка адвоката має бути предметом розгляду дисциплінарних органів адвокатури.

Заслухавши доповідачів – членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_6 та ОСОБА_7, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3   не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93, яке діяло на момент розгляду скарги у КДКА АР Крим, право порушення дисциплінарного провадження належало голові дисциплінарної палати, який попередньо розглядав інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомив його із цією інформацією, і вимагав письмового пояснення. Як вбачається із матеріалів, що надійшли на адресу ВКДКА, голова дисциплінарної палати КДКА АР Крим виконав вимоги вищезазначеного нормативно-правового акту, розглянув інформацію, що надійшла від скаржників отримав письмове пояснення від адвоката та дійшов правильного висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарного провадження. Твердження скаржників про те, що голова дисциплінарної палати КДКА АР Крим Докучаєв В.С. керувався при ухваленні оскаржуваної постанови виключно тими доводами та поясненнями, що були надані йому адвокатом ОСОБА_4, не відповідають дійсності, і, відповідно, не можуть бути підставою для скасування правомірної постанови про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Так, вказівка скаржників на ту обставину, що ніхто із них по викладеним у скарзі фактам не був опитуваний, не може бути прийнята як належна, так як відповідно до діючого на момент розгляду скарги Положення про КДКА, до обов’язку голови дисциплінарної палати КДКА при розгляді питання про відкриття дисциплінарного провадження не належало опитування скаржників. Оскаржувана постанова про відмову у порушенні дисциплінарної справи містить належну оцінку обставин, викладених скаржниками, враховуючи результати  перевірки, здійсненої правоохоронними органами, а саме, постанови Центрального РВ Сімферопольського ГУМВС України в АР Крим про відмову у порушенні кримінальної справи від 02.03.2012 року, 14.03.2012 року та 09.04.2012 року.

Посилання громадян ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на дії адвоката ОСОБА_4, які не були предметом розгляду у КДКА АР Крим, тобто, мали місце після 19.06.2012 року, не можуть бути підставою для задоволення скарги, оскільки не впливають на висновки оскаржуваної постанови. ВКДКА також не має можливості досліджувати скаргу у цій частині, оскільки відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належить розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, виконання інших функцій відповідно до Закону.

Згідно з пунктом 3 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури від 17.11.2012 р., пунктом 3 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 грудня 2012 року, ВКДКА розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів, взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, виконує інші функції, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як вбачається з аналізу законодавства, що регулює адвокатську діяльність, серед повноважень (обов’язків) у ВКДКА відсутнє право розглядати скарги щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не вбачає підстав для скасування постанови голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АРК Крим від 19 червня 2012 року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_4.

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст.52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 6 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури  –

ВИРІШИЛА:

  1. Скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залишити без задоволення.
  2. Постанову голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  АР Крим від 19.06.2012 року залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  повідомити скаржників про прийняте рішення.
  4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

 

Голова ВКДКА                                                                                                      Загарія  В.М.

 

 

Секретар ВКДКА                                                                                                   Піх І.Б.