- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № ІІ-004/2020 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 62-9/2017 від 16.08.2017 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про права на заняття адвокатською діяльністю

РІШЕННЯ № ІІ-004/2020

01 лютого 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 62-9/2017 від 16.08.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про права на заняття адвокатською діяльністю, –

ВСТАНОВИЛА:

10.09.2019 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 62-9/2017 від 16.08.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про права на заняття адвокатською діяльністю.

Листом від 16.09.2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повернула вищевказану скарга Скаржнику у зв’язку із тим, що була оформлена без дотримання приписів статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, з наступними змінами (далі – Положення).

28.09.2019 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява Особа_1 з усунутими недоліками.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Таким чином, Скаржником на два роки порушено строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та подано скаргу з пропуском 30-денного строку на оскарження рішення.

До скарги було додане клопотання, яким порушується питання про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 16 серпня 2017 року.

Скаржник посилається на те, що з січня 2015 року по січень 2019 року він фактично знаходився за межами країни, в зв’язку із чим не міг отримати рішення дисциплінарної палати та вчасно оскаржити його.

Відповідно до п. 3.30. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску, про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила визнати строк на оскарження пропущеним з поважних причин та поновити даний строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області №62-9/2017 від 16 серпня 2017 року.

Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури листом було доручено члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкову В.І. провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №62-9/2017 від 16 серпня 2017 року.

Розгляд скарги адвоката Особа_1 було включено до порядку денного засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, призначеного на 05.12.2019 року, про що було повідомлено Скаржника.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В.І., розглянувши доводи скарги, дослідивши матеріали справи, що надійшли з КДКА Запорізької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №62-9/2017 від 16 серпня 2017 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати не згодний, так як вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства.

Скаржник не згодний з рішенням дисциплінарної палати, так як на теперішній час в повному обсязі сплатив усі щорічні внески на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.

Скаржник вказує, що не міг раніше сплатити щорічні внески за 2015-2017 рр. так як знаходився у тривалому відрядженні в цей період.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 04.12.2019 року, адвокат Особа_1 діяв на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 979, виданого КДКА Запорізької області від 05.07.2012 р.

Адреса робочого місця – 69002, Запорізька обл., Запоріжжя, просп. Леніна, буд. 81.

Матеріалами перевірки встановлено, що на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області надійшло подання Ради адвокатів Запорізької області від 22.06.2017р. про притягнення до дисциплінарної відповідальності Особа_1 за несплату щорічних внесків за 2015-2017 рр.

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Запорізької області було проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеному поданні.

Для отримання пояснень від Особа_1 по суті подання Голови Ради адвокатів Запорізької області на адресу адвоката було направлено відповідне звернення.

На вищезазначене звернення Особа_1 пояснень надано не було.

На засідання дисциплінарної палати Особа_1 не з’явився, не повідомивши про причини неявки, через що оскаржуване рішення було прийняте за його відсутності.

Враховуючи вищевикладене дисциплінарна палата КДКА Запорізької області прийшла до висновку про наявність передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Рішенням З’їзду адвокатів України підстав для притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

При обранні виду дисциплінарної відповідальності членами дисциплінарної палати враховано, що адвокат Особа_1 неодноразово притягався до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що застосований вид дисциплінарного стягнення не передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» .

Згідно зі ст. 51 Положення, рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

КДКА регіону при ухваленні рішення здійснила порушення норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 50 Положення, за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;

3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Як вбачається з цієї статті, існує виключний перелік дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватись до адвокатів.

Проте у даному випадку, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю як вид дисциплінарного стягнення.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 62-9/2017 від 16.08.2017 року про притягнення Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про права на заняття адвокатською діяльністю, – скасувати.
  3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська