- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № ІІ-006/2020 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області № 76-7 від 29.08.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № ІI-006/2020

01 лютого 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області № 76-7 від 29.08.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийнятому рішенню та процедура розгляду скарги

 1. 22 лютого 2019 року на адресу КДКА Волинської області надійшла заява Особа_1 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка зареєстрована в журналі обліку КДКА та сформована в особову справу.
 2. 30 травня 2019 року, рішенням № 65-1 кваліфікаційної палати КДКА Волинської області, Особа_1 допущено до складання кваліфікаційного іспиту.
 3. 11 липня 2019 року Особа_1 було успішно складено письмовий іспит, середній бал за результатами складання якого становив 81 бал.
 4. 29 серпня 2019 року Особа_1 було складено усний іспит, середній бал за результатами складення якого становив 44 бали.
 5. Отже, за результатами оцінювання письмового та усного іспитів Особа_1 отримав 125 балів та вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит.
 6. 29 серпня 2019 року, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської області, за результатами розгляду результатів кваліфікаційного іспиту, складеного Особа_1, прийняла рішення № 76-7, яким вирішила затвердити результати кваліфікаційного іспиту Особа_1 та відмовити Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 7. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 30 вересня 2019 року Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 8. Оскаржуване рішення КДКА Волинської області було направлено Особа_1 06.09.2019 року, а тому строк на оскарження, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 9. 07 жовтня 2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Волинської області матеріали кваліфікаційної справи Особа_1.
 10. 27 листопада 2019 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла кваліфікаційна справа Особа_1.
 11. 06 грудня 2019 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної відомостей комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Василевській О.А. провести перевірку та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області №76-7 від 29.08.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту є невмотивованим, а тому підлягає скасуванню із зобов’язанням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області провести повторний іспит у найближчий час.
 2. Вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури недотрималася вимог, визначених п. 4 Розділу 5 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 р. № 270, з наступними змінами, в якому зазначено, що рішення про відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим та обґрунтованим.
 3. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, вмотивоване рішення дає стороні можливість його оскаржити та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії»).
 4. Просить скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області від 29.08.2019 №76-7 про затвердження результатів складання кваліфікаційних іспитів та зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісії адвокатури Волинської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. При складанні письмового іспиту Скаржником був обраний білет №7, фабула №9 (господарський процес).
 2. За результатами перевірки членами кваліфікаційної палати Особа_2 та Особа_3 оцінка (середній бал) за результатами письмового іспиту склала 81 бал та рішенням №70-3 про затвердження результатів складання кваліфікаційних іспитів від 11.07.2019 р. КДКА Волинського області вирішено вважати Особа_1 таким, що склав письмову частину кваліфікаційного іспиту.
 3. При складанні усного іспиту Скаржником був обраний білет №8.
 4. У засіданні Комісії приймало участь 6 чоловік, які оцінювали відповідь в розрізі кожного із питань від 2 до 4 балів.
 5. Згідно з Відомості з оцінювання результатів складання усного кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської області оцінила усну відповідь Особа_1 наступним чином.
 6. Особа_4: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 45 балів; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 45 балів;
 7. Особа_5: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 45 балів; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 45 балів;
 8. Особа_2: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 45 балів; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 45 балів;
 9. Особа_3: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 43 бали; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 43 бали;
 10. Особа_6: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 42 бали; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 42 бали;
 11. Особа_7: сумарна кількість балів на всі питання виставлена 44 бали; оцінка (середній бал) за результатами складання усного іспиту 44 бали.
 12. Оцінка (середній бал), що отримав Особа_1 за складання усного іспиту, визначена членами кваліфікаційної палати КДКА Волинської області – 44 бали.
 13. Рішенням №76-7 про затвердження результатів складання кваліфікаційних іспитів від 29.08.2019 року кваліфікаційна палата КДКА Волинської області вирішила відмовити Особа_1 у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту у відповідності до положень пунктів 13.9, 14.9, 14.11 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 5 Розділу 1 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270, із змінами (далі – Порядок), кваліфікаційний іспит є атестування особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 2. Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 6 Розділу 1 Порядку, кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 3. Відповідно до п. 14.3. Розділу 4 Порядку, для складення усного іспиту особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має дати відповіді на 15 питань, зазначених в обраному екзаменаційному білеті. Під час складання усного іспиту особа, яка складає іспит, має продемонструвати знання законодавства та судової практики.
 4. Відповідно до п. 14.6 Розділу 4 Порядку, відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складання усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та голою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьох бальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п’ятнадцяти питань.
 5. Згідно п. 14.8 Розділу 4 Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка склала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати.
 6. Відповідно до п. 14.9 Порядку, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункт у 14.8 цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, що успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.
 7. Відповідно до п. 4 Розділу 5 Порядку, рішення викладається українською мовою в письмовій формі і повинно містити: дані про дати його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище, ім’я, по-батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі/відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. Рішення пор відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту та про відмову видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим та обґрунтованими.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що КДКА Волинської області вимоги наведених вище положень під час складання усного іспиту Скаржником не було дотримано.
 2. В оскаржуваному рішенні не викладені підстави, з яких КДКА дійшла висновку про недостатній рівень знань Скаржника, обмежившись лише виставленими оцінками.
 3. Відповідно до пункту 3.16 Регламенту ВКДКА, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
 4. У свою чергу, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією.
 5. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кузнєцов та інші проти Російської Федерації» зазначено, що вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи «Серявін та інші проти України, «Проніна проти України»).
 6. Також за змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хаджинастасиу проти Греції», національні суду повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію.
 7. В той час, прийнявши докази на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії»).
 8. Таким чином оскаржуване рішення не містить обґрунтування його прийняття, чому саме відповіді на білет отримали такі оцінки, а тому посилання Скаржника на відсутність наведення у рішенні мотивів в частині застосування відповідно критерію оцінювання є обґрунтованим.
 9. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку про обґрунтованість скарги, неповну відповідності оскаржуваного рішення Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю.
 10. З огляду на викладене вище, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області № 76-7 від 29.08.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
 3. Зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Волинської області провести повторний кваліфікаційний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська