- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

Рішення № ІІ-006/2021 у справі за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області № 272/2020 від 28.10.2020 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи

РІШЕННЯ № ІI-006/2021

20 лютого 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 272/2020 від 28.10.2020 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 28.10.2020 року дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, за результатами розгляду Ухвали Вищого антикорупційного суду від 08.09.2020 року, довідки та матеріалів перевірки, прийняла рішення № 272/2020, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_1, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. ст. 12, 31, 35, 44 Правил адвокатської етики.
 2. Копія рішення дисциплінарної палати від 28.10.2020 року була надіслана на адресу скаржника та адвоката 10.11.2020 року.
 3. 10.11.2020 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, за вхід. № 14604, надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення КДКА Київської області від 28.10.2020 року про порушення відносно нього дисциплінарного провадження.
 4. Строк на оскарження рішення, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 5. Листом за вих. № 3678 від 16.11.2020 року Вища Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала у КДКА Київської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 6. 03.12.2020 р. на адресу ВКДКА надійшла дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_1.
 7. 14.12.2020 р. Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник вказує на те, що 08.09.2020 р. Вищий антикорупційний суд ухвалив порушити перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів, в тому числі адвоката Особа_1. Проте, чинним КПК не передбачено винесення ухвали в такому випадку в разі неприбуття захисників в судові засідання.
 2. Суб’єктом оскарження прийнято до розгляду ухвалу, не передбачену КПК України, яка є незаконною і не передбачає жодних юридичних наслідків, через що оскаржуване рішення підлягає безумовному скасуванню.
 3. Дисциплінарне провадження розпочато за відсутністю правових підстав, що встановлені КПК України.
 4. Згідно ст. 324 КПК України, якщо причина неприбуття адвоката в судове засідання є неповажною, суд порушує питання про відповідальність адвоката перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати до дисциплінарної відповідальності. А скаржником були надані відповідні докази поважності неприбуття в судове засідання.
 5. В оскаржуваному рішенні встановлено, що суд не надав доказів належного повідомлення адвокатів про час та місце проведення судових засідань 21.04.2020 р.. 05.05.2020 р., 12.05.2020 р., і в такому випадку, в діях адвоката Особа_1 – неявці в судові засідання, – немає порушень чинного КПК, оскільки відсутні належні виклики та повідомлення, а відтак немає ознак дисциплінарного проступку.
 6. Що стосується неприбуття адвоката в судове засідання 28.07.2020 року, то причиною цього стало розірвання 23.07.2020 року договору про надання правової допомоги з Особа_3.
 7. В оскаржуваному рішенні зазначено, що в матеріалах перевірки відсутні письмові докази того, що адвокат належним чином виконав свої обов’язки при розірванні (припиненні ) договору. Проте, під час перевірки ніхто і не просив надати такі документи, що свідчить про неповноту перевірки.
 8. Скаржник вважає, що не було достатніх підстав для відкриття дисциплінарного провадження стосовно нього, просить задовольнити його скаргу, скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області від 28.10.2020 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно нього.

Встановлені фактичні обставини

 1. За даними Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_1 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, що видане Київською обласною КДКА.
 2. Як вбачається з наданих до ВКДКА матеріалів дисциплінарної справи, за результатами проведеної перевірки відомостей, викладених в Ухвалі суду, складено довідку, в якій зазначено висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.
 3. За результатами розгляду скарги, матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Київської області на своєму засідання 28.10.2020 року прийшла до висновку про те, що відомості, викладені в Ухвалі Вищого антикорупційного суду від 08 вересня 2020 року містять, в розумінні ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ознаки дисциплінарного проступку, вчиненого адвокатом Особа_1, а саме – ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст.ст. 12, 31, 35 та 44 Правил адвокатської етики.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням КДКА Київської області встановлено, що 28 липня 2020 року, як зазначено в Ухвалі Вищого антикорупційного суду від 08.09.2020 р., адвокат Особа_1 не з’явився у підготовче судове засідання та надіслав на електронну пошту суду заяву про припинення повноважень адвоката в якості захисника обвинуваченої Особа_3.
 2. У заяві адвокат зазначив, що між ним та Особа_3 достроково припинені договірні відносини з надання правової допомоги, що має наслідком припинення його повноважень в якості захисника у цьому кримінальному провадженні. Будь-які документи та/або їх копії на підтвердження викладених у заяві обставин Особа_1 надані суду не були.
 3. Крім того, як зазначає суд, у підготовчому судовому засіданні 28 липня 2020 року обвинувачена Особа_3 спростувала вищезазначену інформацію та повідомила суд, що вона не розривала договір про надання правової допомоги з адвокатом Особа_1, від його послуг не відмовлялась, інших захисників на свій захист не залучала і вважає, що саме адвокат Особа_1 здійснює її захист у цьому кримінальному провадженні.
 4. В рішенні КДКА Київської області зазначено, що вивчення матеріалів перевірки свідчить про відсутність письмових доказів того, що адвокат належним чином виконав свої обовꞌязки при розірванні (припиненні) договору.
 1. В рішенні КДКА Київської області зазначено, що вивчення матеріалів перевірки свідчить про відсутність письмових доказів того, що адвокат належним чином виконав свої обовꞌязки при розірванні (припиненні) договору.
 2. Зокрема, в матеріалах перевірки немає належних доказів того, що адвокат повернув клієнту отримані від нього документи. Також в матеріалах перевірки відсутні докази того, що адвокат поінформував клієнтку щодо здійсненої роботи (наданих послуг) і передав їй копії процесуальних документів, наявних у адвоката. В матеріалах перевірки відсутні докази того, що адвокат попередив клієнтку про можливі наслідки та ризики, повꞌязані з достроковим припиненням договору.
 3. В Ухвалі суду також зазначено, що внаслідок неприбуття захисників, зокрема адвоката Особа_1, судом було відкладено низку підготовчих судових засідань, а саме – 05.05.2020, 12.05.2020 р., 22.05.2020 р., 12.06.2020 р., що про дату, час та місце судових засідань захисник був повідомлений належним чином і причини неприбуття адвоката Особа_1 в судові засідання колегія суддів визнала неповажними.
 4. Згідно ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
 5. В процесі вивчення матеріалів скарги, було встановлено, що, згідно порталу «Судова влада» зазначені у телефонограмах до адвоката Особа_1 номери телефонів, не зареєстровані за Вищим антикорупційним судом, а відтак відсутні докази належних повідомлень адвоката про судові засідання.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України 09 червня 2017 року, зі змінами від 15 лютого 2019 року.
 3. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами та доповненнями.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Відповідно до частини 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 2. Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Особа_2, інших учасників засідання, встановлено, що ДП КДКА Київської області провела перевірку відомостей, викладених в Ухвалі Вищого антикорупційного суду від 08.09.2020 року та прийняла законне та обґрунтоване рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, оскільки наведені в Ухвалі суду доводи та надані документи давали підстави вважати, що в діях адвоката є ознаки дисциплінарного проступку.
 3. На стадії порушення дисциплінарної справи питання про винуватість адвоката, тяжкість дисциплінарного проступку не розглядаються.
 4. Під час вирішення питання про порушення дисциплінарного провадження дисциплінарна палата КДКА Київської області взяла до уваги копію журналу судового засідання від 28.07.2020 року, з якого вбачається, що клієнт адвоката – обвинувачена Особа_3 заперечує факт розірвання договору з адвокатом та підписання щодо цього будь-яких документів.
 5. З копії журналу судового засідання вбачається, що клієнтка мала розмову з адвокатом про розірвання договору, про необхідність знайти заміну адвокату, але станом на 28.07.2020 року договір з адвокатом розірваний не був.
 6. Відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, який укладається у письмовій формі і до нього застосовуються загальні вимоги договірного права.
 7. Втім, у справі відсутній сам договір про надання правової допомоги, який стосується вищевказаних правовідносин. Зазначений договір доречно проаналізувати на стадії розгляду дисциплінарної справи та надати йому відповідну оцінку.
 8. Стаття 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» регламентує дострокове припинення договору про надання правової допомоги та обов’язки адвоката при такому розірванні.
 9. При дослідженні договору про надання правової допомоги, укладеного між адвокатом Особа_1 з його клієнтом Особа_3, слід звернути увагу якими були умови його дострокового припинення та чи дотримані вони сторонами.
 10. Факт непоінформованості клієнта про розірвання договору з адвокатом знайшов своє підтвердження в ході перевірки.
 11. Згідно ч. 2 ст. 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.
 12. Згідно абз. 1 статті 35 Правил адвокатської етики, при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний: повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення; поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи (наданих послуг) і передати клієнту копії процесуальних документів, наявних у адвоката.
 13. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 14. Враховуючи наведене, керуючись статтею 52 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 272/2020 від 28.10.2020 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська