- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № ІІ-007/2020 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-2.20 про результати складення письмового іспиту та на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-3.20 про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю

РІШЕННЯ № ІІ-007/2020

01 лютого 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова, заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-2.20 про результати складення письмового іспиту та на рішення КП КДКА Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-3.20 про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-2.20 про результати складення письмового іспиту та на рішення КП КДКА Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-3.20 про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Скаржник не погоджуючись з вказаними рішеннями, просить їх скасувати та зобов’язати КДКА Одеської області провести повторний іспит Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

В обгрунтування своїх доводів, Особа_1 посилається на те, що оскаржуване ним рішення КДКА Одеської області, в якому зазначено результат складання ним письмового іспиту у 20 балів, є необ’єктивним і необгрунтованим, у зв’язку із тим, що від початку організації іспиту до затвердження його результатів КДКА Одеської області припустилася грубих порушень фундаментальних прав осіб на належну організацію іспиту, ознайомлення із ходом проведення іспиту та оцінювання, що призвело до спотворення результатів іспиту.

Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В.І., вивчивши матеріали атестаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України (абз. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами (далі – Порядок).

Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12. Розділу 4 Порядку).

Згідно п.13.5 Розділу 4 Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.

Згідно п.13.7 Розділу 4 Порядку, при складенні письмового іспиту особа, яка складає іспит, має право користуватися офіційними текстами нормативно-правових актів на друкованих носіях. Використання інших джерел інформації не дозволяється.

Згідно п.13.9 Розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Відповідно до п. 14.1. Розділу 4 Порядку, до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.

Як вбачається з матеріалів атестаційної справи стосовно Особа_1, 20.09.2019 року рішенням №42-2.2/18 його було допущено до складання кваліфікаційного іспиту.

26.09.2019 року Особа_1 отримав білет №5 згідно умов якого ним було складено проекти процесуальних документів.

За наслідки оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 26.09.2019 року членами кваліфікаційної палати КДКА Одеської області складено відомість з оцінювання, в якій визначено середню кількість балів за всі виконані Скаржником завдання у 20 балів.

За завдання №1, 2, 4 перевіряючими членами кваліфікаційної палати Особа_1 виставлено по 0 балів, за завдання №2 – по 20 балів.

Оскільки за результатом складення письмового іспиту скаржник Особа_1 набрав 20 балів, що є меншим ніж 80 балів, визначені Порядком, кваліфікаційною палатою КДКА Одеської області, рішеннями №43/307-2.20 від 27.09.2019 року та №43/307-3.20 від 27.09.2019 року було визнано Особа_1 таким, що не склав кваліфікаційний іспит.

Зокрема, згідно рішення кваліфікаційної палати КДКА Одеської області №43/307-2.20 від 27.09.2019 року вирішено вважати Особа_1 таким, що за результатами атестування не склав письмовий іспит (письмову частину кваліфікаційного іспиту) для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та відмовлено Особа_1 в допуску до складення усного іспиту.

Відповідно до рішення кваліфікаційної палати КДКА Одеської області №43/307-3.20 від 27.09.2019 року вирішено вважати Особа_1 таким, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту (атестування) не склав кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

04.10.2019 року КДКА Одеської області ухвалило рішення №73-20/19 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вважає, що оцінювання результатів його іспиту було спотвореним у зв’язку із численними порушеннями, які полягають в наступному.

В першому завданні, на його думку, правильно застосовані норми права, та правильно визначені спірні правовідносини, проте кваліфікаційна комісія безпідставно зазначила зворотнє.

У другому завданні, згідно зазначеного в скарзі, ним було дотримано усіх необхідних норм адміністративного судочинства, проте кваліфікаційна комісія неправильно зрозуміла написане ним завдання.

Щодо третього завдання, то Особа_1 вказує про те, що оскаржуваними рішеннями взагалі не визначено та не наведено жодних обґрунтувань того, у чому полягають недоліки третього завдання, адже воно оцінено у 20 балів, що не є найвищою оцінкою.

Відносно четвертого завдання, то Скаржник вказує про те, що для вільного користування йому були наданні застаріла редакція ЦК України, а при оцінюванні використовувалась чинна редакція, тобто завдання було виконаним невірно через вину кваліфікаційної комісії.

Дослідивши матеріали справи, ВКДКА дійщла висновку про безпідставність доводів Скаржника.

Процедура складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, визначена Порядком, КДКА регіону не порушена.

Також є дотриманими і вимоги Порядку в частині оформлення результатів проведення письмового іспиту, що вбачається з того, що за наслідками оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 було складено відомість з оцінювання від 26.09.2019 року, де правильно визначено сумарну кількість балів за всі завдання у 20 балів, які затверджено рішеннями від 27.09.2019 року про результати складення письмового іспиту.

Оскільки за результатом складення письмового іспиту Особа_1 набрав лише 20 балів, що є меншим ніж встановлена Порядком мінімальна сума у 80 балів, необхідних для зарахування письмового іспиту, його правомірно не допущено до складання усного іспиту та обгрунтовано визнано таким, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту (атестування) не склав кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

З огляду на викладене вище, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-2.20 про результати складення письмового іспиту та рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 27.09.2019 року № 43/307-3.20 про підсумкові результати складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська