РІШЕННЯ № IIІ-005/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ   № IIІ-005/2013

 

15 березня 2013 року                                                                                               м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М.,  Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Шестака В.С., Яценка О.А. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 7 вересня 2012 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2, –

ВСТАНОВИЛА:

14 лютого 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області від 7 вересня 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ 2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 222/н від 25.04.2006 року).

У скарзі зазначається, що ОСОБА_1 22 вересня 2012 року отримав копію вказаного рішення дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області стосовно його звернення про порушення адвокатом ОСОБА_2 Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики при наданні йому правової допомоги як її підзахисному.

Скаржник вважає рішення дисциплінарної палати необ’єктивним, упередженим та таким, що не відповідає дійсним обставинам.

ОСОБА_1 у скарзі посилається на те, що оскаржуване рішення обґрунтоване лише поясненнями адвоката ОСОБА_2, наданими нею до дисциплінарної палати щодо надуманості обставин, викладених ним у скарзі. Проте, скаржник наголошує, що дисциплінарною палатою не була перевірена інформація про вимагання адвокатом ОСОБА_2 коштів у сумі 2500 гривень і отримання 600 гривень від його матері. Скаржник зазначає, що під час судового розгляду кримінальної справи адвокат не підтримала жодного з його клопотань про допит свідків, а пояснення ОСОБА_2 про те, що вона своїми діями не нашкодила йому неправдиві і не відповідають дійсності.

Скаржник категорично не погоджується з рішенням дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області від 7 вересня 2012 року і наполягає на притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3, перевіривши матеріали справи, ВКДКА вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_1 у скарзі стверджує, що пояснення адвоката ОСОБА_2, які вона надала дисциплінарній палаті, посилаючись на копії процесуальних документів, про надуманість обставин, викладених ним у скарзі, насправді спростовуються при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи.

Як убачається з довідки голови дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області ОСОБА_4, він особисто, під час проведення перевірки по скарзі, ознайомився з матеріалами кримінальної справи, внаслідок чого дійшов висновку, що обставин здійснення адвокатом ОСОБА_2 непрофесійного захисту ОСОБА_1, не встановлено.

Крім того, матеріали дисциплінарної справи не містять даних, що підтверджують надання адвокатом ОСОБА_2 порад своєму підзахисному ОСОБА_1 всупереч його правовій  позиції та закону чи заняття ОСОБА_2 іншої позиції з питань допиту свідків за клопотаннями сторони захисту.

Як вбачається зі змісту скарги, ОСОБА_1 також вважає оскаржуване рішення неправильним, оскільки не була перевірена інформація про вимагання адвокатом ОСОБА_2 коштів у сумі 2500 гривень і отримання 600 гривень від матері скаржника.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата входить до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  до повноважень якої належать: організація та проведення кваліфікаційних іспитів, прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів, вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Таким чином, для виконання цих завдань,  діють кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури загалом, дисциплінарні палати зокрема. Крім того, дисциплінарна палата КДКА не має повноважень проводити розслідування у порядку статті 97 КПК України (у редакції 1960 року).

Оскільки, ні Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ні Правилами адвокатської етики кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та дисциплінарні палати КДКА не наділені правом проводити розслідування по заяві або повідомленню про злочини, дисциплінарна палата Кіровоградської КДКА не мала повноважень на перевірку інформації про вимагання та отримання адвокатом ОСОБА_2 коштів від матері скаржника.

За таких обставин дисциплінарна палата КДКА Кіровоградської області дійшла правильного висновку про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.4 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, пунктом 3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

1. Скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 7 вересня 2012 року  про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно  адвоката ОСОБА_2 – без змін.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  про прийняте рішення повідомити скаржника.

3. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                      В.М. Загарія

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                  І.Б. Піх