- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ №III-008/2014

29 травня 2014 року                                                                                          м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А., Бєляєва О.А., секретаря   Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Дроботущенко Т.О., Жукова С.В., Котелевської К.В., Місяця А.П., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Стройванса В.Л, розглянувши у відкритому засіданні скаргу  адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 25.11.2013 року, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  09.12.2013 року (вх. № 1917) надійшла скарга адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 25.11.2013 року, яким її притягнуто  до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, тобто, до 25.02.2014 року.

Адвокат ОСОБА_1 не згодна із прийнятим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим, постановленим з порушенням порядку, передбаченого Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», просить його скасувати та поновити її право на заняття адвокатською діяльністю. На обґрунтування своєї позиції зазначає, що від неї не відбиралися пояснення, не з’ясовувалася поважність причини несплати нею щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Внески в розмірі 1187,38 грн. нею були сплачені 07.11.2013 року на рахунок Ради адвокатів Кіровоградської області, що підтверджується копією квитанції, доданої до скарги. Вважає, що підстав для застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю не було. Посилається на порушення процедури розгляду дисциплінарної справи, оскільки їй під розписку не вручалося рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області про порушення дисциплінарної справи стосовно неї, та  на зазначену у рішенні неправильну дату видачі їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ІНФОРМАЦІЯ_1, видане Кіровоградською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 04.12.1997 на підставі рішення № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.11.1997 р., її робоча адреса: АДРЕСА_1.

Подання Ради адвокатів Кіровоградської області розглянуто належною КДКА.

Терміни оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені частиною один  статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушені.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, які надійшли з КДКА Кіровоградської області, та заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

16.08.2013 року до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області надійшло подання Ради адвокатів Кіровоградської області про застосування дисциплінарних стягнень до адвокатів, які прострочили термін сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування понад три місяці, серед яких значиться і адвокат ОСОБА_1.

Членом дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області ОСОБА_2, на підставі доручення голови даної палати, було проведено перевірку відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Кіровоградської області, за результатами якої 29.10.2013 року складена довідка, яка містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки про порушення адвокатом ОСОБА_1 строків сплати внеску  на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та про наявність  в її діях дисциплінарного проступку, що є підставою для порушення дисциплінарної справи стосовно неї. Зазначено, що письмові пояснення по суті обставин, наведених у поданні, адвокатом ОСОБА_1 на час складання довідки не отримано.

За результатами розгляду подання, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області 29.10.2013 року прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_1  за порушення нею вимог  пунктів 2.15, 2.16, 2.17 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що є дисциплінарним проступком.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 29.10.2013 року про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду було надіслано адвокату ОСОБА_1 31.10.2013 року рекомендованим листом, який був нею отриманий 05.11.2013 року, що підтверджується підписом на  зворотному поштовому повідомленні. Скарга на рішення про порушення дисциплінарної справи адвокатом ОСОБА_1 не подавалася.

У зв’язку з неявкою 18.11.2013 року адвоката ОСОБА_1 на засідання дисциплінарної палати, розгляд її дисциплінарної справи відкладався до 25.11.2013 року. Телеграмою адвокат ОСОБА_1 повідомлялася про день, час і місце засідання дисциплінарної палати та запрошувалася взяти у ньому участь.

25.11.2013 року дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області, за результатом розгляду подання Ради адвокатів Кіровоградської області, довідки та матеріалів перевірки, прийняла рішення  про притягнення адвоката ОСОБА_1 за вчинення дисциплінарного проступку до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, тобто до 25.02.2014 року.

Висновок про вчинення адвокатом ОСОБА_1 дисциплінарного проступку зроблений на підставі наступного.

Відповідно до частини один статті 1 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокатське самоврядування – гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до пункту 6 частини четвертої  статті 55 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання.

Згідно частини один  статті 57 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими для виконання всіма адвокатами.

Згідно пункту 5 частини один  статті 21 зазначеного Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі – Положення), відповідно до пунктів 2.1, 2.2 якого, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов’язком кожного адвоката; для адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків.  Відповідно до пункту 2.5 цього Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року.

Пунктом 2.15 Положення визначено, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

З метою запобігання неоднакового застосування дисциплінарних стягнень до адвокатів, Рада адвокатів України у пунктах 2.16, 2.17 Положення визначила види дисциплінарних стягнень за несплату у встановлений строк щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування, чим гарантувала захист прав адвокатів від накладення невмотивованих дисциплінарних стягнень.

Так, у випадку прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року (пункт 2.17 Положення).

Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені види дисциплінарних стягнень до адвоката за вчинення дисциплінарного проступку.

Відповідно до статті 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, при цьому, дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (пункт 6 частини 2 статті 34 Закону).

Разом з тим, дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області при прийнятті рішення за поданням Ради адвокатів регіону стосовно адвоката ОСОБА_1 не повною мірою дотримано вимоги статей 38, 40, 41 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77. Матеріали дисциплінарної справи не містять доказів звернення до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань, отримання витягу з Єдиного реєстру адвокатів України на підтвердження  дати рішення  Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, на підставі якого ОСОБА_1 має свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 172, та інших відомостей відносно даного адвоката; також доказів, що Рада адвокатів регіону забезпечила доведення до відома адвоката інформації щодо розміру та порядку сплати щорічних внесків, як це передбачено пунктом 2.12 Положення. Не з’ясовані причини прострочення адвокатом ОСОБА_1 строку сплати внесків; не перевірено, чи сплачені ці внески на час вирішення справи по суті, чи отримана нею телеграма про дату засідання дисциплінарної палати, чи намагалися зв’язатися з адвокатом з зазначених питань саме за тим номером телефону, що зазначений в Єдиному реєстрі адвокатів України. Провести аналіз законності винесеного рішення дисциплінарною палатою КДКА Кіровоградської області 25.11.2013 року без перевірки цих питань не є можливим.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 на  рішення дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області від 25.11.2013 року підлягає до часткового задоволення, а оскаржене рішення – скасуванню.

Правовими підставами скасування зазначеного рішення є порушення процедурних вимог дисциплінарною палатою КДКА Кіровоградської області при проведенні перевірки по матеріалах дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_1, а також неможливістю перевірки вмотивованості застосування відносно адвоката ОСОБА_1 такого дисциплінарного стягнення як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк три місяці, що передбачено приписами статті 40 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Таким чином, слід визнати, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 25.11.2013 року не є вмотивованим, а тому і підлягає скасуванню з поверненням справи на новий розгляд до КДКА Кіровоградської області.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини  п’ятої статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 6.2.4 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, пунктом 3.6.5. (4) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища  кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу адвоката ОСОБА_1 задовольнити частково.
  2. Скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 25.11.2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, тобто, до 25.02.2014 року, направити дисциплінарну справу для нового розгляду до  КДКА Кіровоградської області.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури       /підпис/      В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури    /підпис/        І.Б. Піх