- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № ІV-016/2017 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 26 січня 2017 р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

РІШЕННЯ № ІV-016/2017

21 квітня 2016 року
м. Харків

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т.О., Вишаровської В.К., Мельченко В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Подольної Т.А., Кравченко П.А., Стройванса В.Л, Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 26 січня 2017 р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

13.02.2017 р. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 26 січня 2017р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Суддя ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати не погодився так як вважає його незаконним, необґрунтованим, просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення .

Скаргу мотивує тим, що його доводи про порушенням адвокатом ОСОБА_ порядку в судовому засіданні Червоноградського міського суду Львівської області 07.04.2016 р. при оголошенні заяви про відвід судді, зокрема у висловлюваннях адвоката , що принижують його честь і гідність, як людини та судді не були належним чином оцінені дисциплінарною палатою як вчинення дисциплінарного проступку у вигляді порушення п.2.5 ст.43 Правил адвокатської етики.

Зокрема, що адвокат ОСОБА_ в порушення вимог ст.ст.21, 24 Конституції України, статті 43 Правил адвокатської етики, у відкритому судовому засіданні, в присутності сторін та складу суду, мотивуючи відвід судді ОСОБА_, вказав, що оскільки суддя є вихідцем з Луганської області, у представників цього регіону за тривалий час панування комуністично-олігархічного клану сформувалася рабська покірність та кланова система кругової поруки по принципу «Ворон-ворону…». При цій системі чиновники, вважаючи себе представниками вищого клану, зневажають потреби простих людей і захищають лише свої інтереси, нехтуючи нормами законодавства та людської моралі і принципами справедливості. Адвокат ОСОБА_подав заяву про відвід саме судді ОСОБА_, мотиви для відводу є таким, що принижують честь і гідність суду, висловив мотиви для відводу в публічному місці, в суді, виконуючи функцію представника особи.

Адвокат ОСОБА_дозволив собі розділяти людей за місцем їх проживання, що є прямим порушенням статті 23 Конституції України, вказувати, що громадяни України, такі ж як і адвокат, але проживаючі на сході України, мають рабську покірність та дотримуються кланової системи кругової поруки. Посилання в оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати, що адвокат мав на увазі не саме суддю ОСОБА_, а інших мешканців Луганської області у яких сформувалась рабська покірність та кланова система кругової поруки, що адвокат вказував на чиновників без будь-якої персоніфікації скаржник вважає необґрунтованими.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скаргу судді ОСОБА_ слід задовольнити частково з таких підстав. Скарга розглянута належною КДКА, терміни оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені в ч.1 ст.42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не пропущені.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № __ видане ___ р. КДКА Тернопільської області, його робоча адреса: _______________.

З листа КДКА Львівської області від 09.03.2017 р. № 122 видно, що за період з січня 2016 р. адвокат ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності не притягався.

Як вбачається з наданих до ВДКА матеріалів, що надійшли з регіону, за результатами проведеної перевірки відомостей, викладених у скарзі, складено довідку. Довідка члена ДП КДКА Львівської області ОСОБА_ від 24.06.2016 р. містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновок та пропозицію щодо відсутності підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

З пояснень адвоката ОСОБА_ вбачається, що відповідно до договору про надання правової допомоги від 29.08.2015 р. він представляв інтереси позивача ОСОБА_в Червоноградському міському суді Львівської області в цивільній справі про стягнення майнової шкоди. Розгляд цивільної справи здійснював одноособово суддя ОСОБА_. Під час судового засіданні 25.02.2016 р. в його довірительки та в нього виник сумнів в об’єктивності та неупередженості судді після того, як суддя повторно, без наявності законних підстав, відхилив клопотання адвоката, як представника позивача, про призначення судово-будівельної експертизи.

07.04.2016 року в судовому засіданні Червоноградського міського суду Львівської області він, як представник позивача, відповідно до ст. 20 ЦПК України заявив відвід судді у зв’язку з обставинами, які викликають сумнів в його об’єктивності та неупередженості. Обґрунтовуючи підстави для відводу судді у заяві ним детально описано допущені суддею ОСОБА_ грубі порушення норм цивільно-процесуального права, а також висловлені деякі припущення щодо мотивів таких порушень.

За результатами розгляду скарги судді ОСОБА_,довідки та матеріалів перевірки рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 24.06.2016 р. відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.На це рішення суддя ОСОБА_ подав скаргу до ВКДКА. Рішенням ВКДКА від 30.11.2016 р. № ХІ-008/2016 скаргу судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_задоволено частково.

Вирішено рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 24.06.2016 р. скасувати та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката ОСОБА_.

Як вбачається з протоколу засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 24.01.2017 р. адвокат ОСОБА_ на запитання доповідача відповів, що покликався на інформацію з засобів масової інформації, а вислів «Ворон ворону око не виколе» – стосувався не конкретно судді, це був вислів загалом з друкованих видань (т.2,а.с.25).

В мотивувальній частині оскаржуваного рішення йдеться, що скаржником не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт порушення адвокатом п.2.5 ст.43 Правил адвокатської етики та вчинення дисциплінарного проступку.

Однак, проаналізувавши матеріали дисциплінарної справи слід прийти до висновку, що прийняте рішення дисциплінарної палати не відповідає вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Як вказано в ч.1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

Як вказано в п.2.5 ст.43 Правил адвокатської етики в ході судового розгляду адвокат не повинен: порушувати порядок в судовому засіданні, припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу.

Слід погодитися, що письмова скарга судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_ , що зареєстрована КДКА Львівської області 22.04.2016 р. , вх. № 56, відповідає вимогам Положення про порядок прийняття і розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 р. № 120. В скарзі викладені обставини, які, на думку заявника, обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку ( т.1,а.с.2). До заяви долучена копія заяви представника позивача адвоката ОСОБА_ про відвід судді від 07.04.2016 р.

В доповненні до скарги від 18.01.2017 р. суддя ОСОБА_ обґрунтував , що адвокат ОСОБА_ в судовому засіданні 07.04.2016 р. порушив порядок, припустившись до висловлювань, що принижують честь і гідність суду, порушив п.2.5 чт.43 Правил адвокатської етики. Цим вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п.3 ч.2 ст.43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». До свого письмового пояснення адвокат ОСОБА_ ( т.1,а.с.6-10) долучив копії ухвали Червоноградського міського суду від 07.04.2016 р. про відмову у задоволенні заяви про відвід ( т.1,а.с.13-14) та роздруківку технічної фіксації журналу судового засідання Червоноградського міського суду від 07.04.2016 р. ( т.1,а.с.21-34).

З цих документів вбачається, що адвокат ОСОБА_ у відкритому судовому засіданні в цивільній справі № 459/2393/15-ц за позовом його довірительки ОСОБА_ до відділу державної виконавчої служби Червоноградського міського управління юстиції, треті особи ОСОБА_, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення матеріальної шкоди подав заяву про відвід головуючому ОСОБА_, про що зазначено в журналі судового засідання від 07.04.2016 р. та в ухвалі Червоноградського міського суду від 07.04.2016 р. про відмову у задоволенні заяви про відвід.

Як вбачається з роздруківки технічної фіксації журналу судового засідання Червоноградського міського суду від 07.04.2016 р. ( т.1,а.с.21-34), представник позивача ОСОБА_ заявив: «Окрім того, слід врахувати, що суддя ОСОБА_ переведений до Червоноградського міського суду Львівської області в березні 2015 р. з Стаханівського районного суду Луганської області, є вихідцем з Луганської області. Як відомо з засобів масової інформації та історичних реалій у представників цього регіону за тривалий час панування комуністично-олігархічного клану сформувалася рабська покірність та кланова система кругової поруки по принципу «Ворон-ворону…». При цій системі чиновники, вважаючи себе представниками вищого клану, зневажають потреби простих людей і захищають лише свої інтереси, нехтуючи нормами законодавства та людської моралі і принципами справедливості». Наведені обставини підтверджують викладені в скарзі судді ОСОБА_ доводи, що 07.04.2016 р. адвокат ОСОБА_ у відкритому судовому засіданні Червоноградського міського суду порушив порядок у судовому засіданні, припустившись до висловлювань, що принижують честь і гідність суду. Посилання в оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати про закриття дисциплінарної справи, що адвокат не мав наміру образити суддю чи принижувати його честь і гідність, що адвокат шукав мотивацію для відводу і таким чином висловив своє оціночне судження щодо підстав для відводу судді не спростовує доводів скаржника про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, передбаченого п.3 ч.2 ст.43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом з тим, на час розгляду Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури скарги ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 26 січня 2017 р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_закінчився річний строк застосування дисциплінарних стягнень, що передбачений ч.2 ст.35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», через що дисциплінарна справа підлягає закриттю з цієї підстави, а не з підстави , що вказана в оскаржуваному рішенні.

За таких обставин скаргу судді ОСОБА_ слід задовольнити частково: рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 26.01.2017 р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ слід скасувати та ухвалити нове рішення. Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_ в зв’язку зі збігом строку застосування дисциплінарного стягнення .

Враховуючи викладене, керуючись ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 24 червня 2016р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 24 червня 2016р. про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, яким закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В.Котелевська