- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ №IV-022/2014

20 червня 2014 року                                                                                                 м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Дроботущенко Т.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Кравченка П.А., Левчук Т.В., Місяця А.П., Мягкого А.В., Петренка В.М., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., розглянувши у відкритому засіданні матеріали дисциплінарної справи за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.01.2014 року відносно адвоката ОСОБА_1.

ВСТАНОВИЛА:

03.03.2014 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.01.2014 року відносно адвоката ОСОБА_1.

Зазначена скарга мотивована тим, що рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області від 20.01.2014 року є незаконним, оскільки довідку про підтвердження даних до ЄРАУ не подано внаслідок недбалості працівників Ради адвокатів Запорізької області, оскільки до їх обов’язків входить внесення даних до реєстру адвокатів, що здійснюють адвокатську діяльність на території регіону. Як повідомляє скаржниця ОСОБА_1, щорічний внесок на забезпечення адвокатського самоврядування за 2013 рік нею не сплачено внаслідок відсутності стабільного доходу, що обумовлено невеликим розміром пенсії та заробітної плати.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мягкого А.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.08.1994 року, яке видане кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Запорізької області. Рішенням ДП КДКА Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2013 року порушено дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_1 у зв’язку з несплатою нею щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування. Дисциплінарна палата КДКА дійшла висновку про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

З матеріалів дисциплінарної справи убачається, що до КДКА Запорізької області надійшло клопотання голови Ради адвокатів Запорізької області ОСОБА_2 з проханням про притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату станом на 16.12.2013 року щорічного внеску та неподання заяви про підтвердження даних, зокрема адвокатом ОСОБА_1.

Рішенням КДКА Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.01.2014 року притягнуто адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці у зв’язку з невиконанням пунктів 2.15 та 2.17 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Згідно з ч. 3 ст. 39 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_1 від 24.02.2014 року на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2014 року.

В матеріалах справи знаходиться довідка, складена членом дисциплінарної палати ОСОБА_3 щодо процесу і результатів перевірки клопотання голови Ради адвокатів Запорізької області ОСОБА_2 стосовно адвоката ОСОБА_1.

Пунктом 6 ч. 4 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання.

Згідно ч. 1 статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду є обов’язковими для виконання всіма адвокатами.

Згідно пункту 5 ч. 1  ст. 21 зазначеного Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі – Положення), відповідно до пунктів 2.1, 2.2 якого, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов’язком кожного адвоката; для адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків.  Відповідно до пункту 2.5 цього Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року.

Пунктом 2.15 Положення визначено, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Відповідно до п. 2.17 Положення у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Проте в матеріалах дисциплінарної справи відсутнє подання Ради адвокатів Запорізької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску та неподання заяви про підтвердження даних зокрема адвоката ОСОБА_1, що передбачено п. 2.17 Положення. В матеріалах справи наявне лише клопотання голови Ради адвокатів Запорізької області ОСОБА_2 за її підписом, що не є підставою для проведення перевірки щодо вчинення адвокатом дисциплінарного правопорушення. Такою підставою може бути лише подання ради адвокатів регіону, оформлене відповідним рішенням.

Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені види дисциплінарних стягнень до адвоката за вчинення дисциплінарного проступку.

За змістом ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є, зокрема, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Частиною 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань. Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

  Відповідно до п. 7.6. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 268, засідання КДКА (Палати) протоколюється секретарем засідання. Протоколи засідань КДКА (Палати) підписуються Головою КДКА (Палати) та секретарем засідання. У протоколі засідання КДКА зазначається: місце, дата, час початку і закінчення засідання; дані про головуючого та секретаря; дані про присутніх та відсутніх членів КДКА (Палати); виклад змісту розглядуваних питань, виступів учасників засідання, прийнятого рішення.

Враховуючи викладені норми чинного законодавства, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла висновку, що КДКА Запорізької області не дотримано процедурний порядок проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, а саме:

– не відібрані письмові пояснення адвоката ОСОБА_1 по суті порушених питань, проте, складено довідку про проведення перевірки за клопотанням голови Ради адвокатів Запорізької області ОСОБА_2;

– у довідці не відображені всі підстави, які свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_1;

– у довідці, і в рішенні дисциплінарної палати КДКА Запорізької області № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2014 року не зазначено, яку статтю Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» порушено адвокатом ОСОБА_1;

– в матеріалах дисциплінарної справи відсутній протокол засідання КДКА Запорізької області від 20.01.2014 року, на якому прийнято оскаржуване рішення.

– в матеріалах справи відсутнє подання Ради адвокатів Запорізької області про застосування дисциплінарного стягнення відносно адвоката ОСОБА_1.

Рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області від 20.01.2014 року прийнято з недотриманням зазначених вище вимог, а відтак підлягає скасуванню з направленням матеріалів справи на новий розгляд до КДКА Запорізької області з метою повного з’ясування обставин справи, відібрання пояснень та дослідження доказів у сукупності.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п. 4 п. 5 ст. 52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 6.2.4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п. 3.6.5. (4) Регламенту ВКДКА,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу адвоката ОСОБА_1 задовольнити, рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області від 20.01.2014 року скасувати.

2.  Направити справу для нового розгляду до КДКА Запорізької області та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Запорізької області провести перевірку у відповідності з вимогами статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вимогами пункту 7.6. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року    № 268.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури        /підпис/      В.М. Загарія

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури      /підпис/       І.Б. Піх