- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № VІ-012/2019 у справі за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи

РІШЕННЯ № VІ-012/2019

25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

При цьому, в обгрунтування протиправності оскаржуваного рішення до ВКДКА подана також скарга на бездіяльність голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області при розгляді скарги Особа_2 відносно нього.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року за скаргою громадянина Особа_2 відносно адвоката Особа_1 порушено дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Окрім того, в обгрунтування скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, адвокат також вказує на бездіяльність Голови та членів дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області під час дисциплінарного провадження.

Адвокат Особа_1 не згоден з оскарженим рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, вважає, що воно є незаконним та необґрунтованим. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області та ухвалити нове рішення, яким відмовити у відкритті дисциплінарної справи відносно нього.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури заслухавши доповідача – члена ВКДКА Одновола В.К., інших учасників засідання, розглянувши доводи скарги адвоката Особа_1, вивчивши матеріали, які надійшли від КДКА Хмельницької області, встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № __ від 28.07.2008 року, видане Вінницькою обласною КДКА згідно рішення № 7 від 28.07.2008 року. Здійснює індивідуальну адвокатську діяльність. Адреса робочого місця адвоката, номер засобу зв’язку Адреса_1.

Повідомлень про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності немає.

Інформація про оскарження до суду рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 відсутня.

Строки на оскарження рішення КДКА Скаржником не порушені.

Перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку відносно адвоката Особа_1 була проведена членом дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Особа_3, про що складена довідка від 15.03.2019 року.

Скарга громадянина Особа_2 відносно адвоката Особа_1., розглянута не за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України, а в іншому регіоні – дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, з огляду на наступне.

Скарга громадянина Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1 надійшла до КДКА Вінницької області. Згідно витягу з протоколу звітно-виборної конференції адвокатів Вінницької області від 08.08.2017 року адвокат Особа_1 входить до складу органів адвокатського самоврядування як член дисциплінарної палати КДКА Вінницької області.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог п. 2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 78 від 04-05.2014 року, з наступними змінами, та ч. 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017 року, зазначена скарга була перерозподілена та направлена до розгляду в КДКА Хмельницької області.

Таким чином, скарга розглянута належною та правомочною дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області.

При розгляді справи складений протокол дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 15.03.2019 року. За результатами голосування членами дисциплінарної палати прийнято одноголосно рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року за скаргою громадянина Особа_2 відносно адвоката Особа_1 порушено дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Предметом розгляду дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області було звернення громадянина Особа_2 щодо неналежної поведінки адвоката Особа_1 котра, на його думку, є дисциплінарним проступком у вигляді порушення ним вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, Конституції України, законодавчих актів відносно захисту персональних даних про його стан здоров’я, методів та препаратів лікування, а також розголошення цієї інформації третім особам без його згоди.

Скаржник вказує, що він працював заступником голови Кинашівської сільської ради Вінницької області. В період з 15.09.2018 року по 02.10.2018 року проходив курс лікування в Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та перебував на стаціонарному лікуванню у терапевтичному відділені Тульчинської ЦРЛ.

04.10.2018 року до Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини адвокатом Особа_1 був направлений адвокатський запит № _____ про те, чи дійсно він перебував на вказаний час в медичному закладі, якщо так, то з яким діагнозом, яке лікування було призначене та чи передбачало воно проходження лікування в умовах лікувального закладу, чи могло лікування здійснюватися в домашніх умовах, чи видавався листок непрацездатності, а також з вимогою надати належним чином завірені копії медичної документації.

04.10.2018 року від лікувального закладу адвокату Особа_1 була надана повна відповідь на його запит, в тому числі вказаний діагноз, методи та препарати лікування.

В подальшому, маючи цю інформацію, адвокат Особа_1, без згоди скаржника Особа_2, розголосив її шляхом передачі Голові Кинашивської сільської ради Вінницької області для вирішення питання про його звільнення з посади заступника голови.

За таких умов заявник Особа_2 вважає, що адвокат Особа_1 порушив його конституційні права, без його згоди втрутився в його особисте життя, при цьому порушив діюче законодавство, а саме:

Особа_2 просив притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності, із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням із Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокат Особа_1 спростовував обставини скарги, стверджував, що в його поведінці відсутні ознаки дисциплінарного проступку, що немає підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, тому просить відмовити у відкритті дисциплінарного провадження.

Адвокат зазначив, що 04.07.2018 року за № 13/2018 він уклав договір з Кинашівською сільською радою Вінницької області про надання ним професійної правничої допомоги (в матеріалах справи договір відсутній).

В жовтні 2018 року в сільській раді виникло питання про з’ясування обставин відсутності на роботі заступника голови Кинашівської сільської ради Вінницької області Особа_2 в період з 15.09.2018 року по 02.10.2018 року Особа_2 надав пояснення що в цей період він проходив курс лікування в Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та на стаціонарному лікуванню у терапевтичному відділені Тульчинської ЦРЛ, однак ніяких підтверджуючих документів не надав.

З метою перевірки цих даних, адвокат Особа_1 надіслав адвокатський запит від 04.10.2018 року за № 28/2018 до Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з метою отримати інформацію, чи дійсно Особа_2 перебував на лікуванні з 15.09.2018 року по 02.10.2018 року в медичному закладі, якщо так, то з яким діагнозом, яке лікування було призначене та чи передбачало воно проходження лікування в умовах лікувального закладу, чи лікування могло здійснюватися в домашніх умовах, чи видавався листок непрацездатності, а також з вимогою надати належним чином завірені копії медичної документації.

04.10.2018 року за № 30 від лікувального закладу адвокат Особа_1 отримав довідку, в котрій була надана повна відповідь на його запит, в тому числі вказаний діагноз, методи та препарати лікування, період лікування, період лікування, за який був виданий лікарняний лист непрацездатності включно по 19.09.2018 року. В довідці також вказано, що станом на 20, 21, 22.09.2018 року хворий (Особа_2 на прийом до лікаря не звертався.

Адвокатом Особа_1 вказана довідка була передана голові Кинашівської сільської ради Вінницької області. Згідно розпорядження № 27 від 05.09.2018 року за підписом голови Кинашівської сільської ради Вінницької області, Особа_2 звільнено з займаної посади з 05.09.2018 року за прогул 20-21.09.2018 року без поважних причин згідно п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.

За такими обставинами, за скаргою громадянина Особа_2., рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року відносно адвоката Особа_1. порушено дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

В своєї скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року, адвокат Особа_1 вказує, що 04.07.2018 року Кинашівська сільська рада Тульчинського району Вінницької області, в особі сільського голови Особа_3., яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звернулась за правничою допомогою, в зв’язку з чим було укладено договір № 13/2018 про надання професійної правничої допомоги.

З моменту укладення договору він реалізовував права та обов’язки адвоката згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, та інших законодавчих актів України, що регулюють дані правовідносини.

Враховуючи, що з ним Кинашівська сільська рада Тульчинського району Вінницької області заключила договір про надання правничої допомоги, до нього звернувся клієнт, щоб він надіслав до Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини адвокатський запит для того, щоб лікарем було підтверджено або спростовано факт проходження лікування Особа_2 в період відсутності його на робочому місці, а також з метою дізнатись, чи перешкоджало захворювання останньому сповістити адміністрацію сільської ради, що він хворий, а тому відсутній за місцем свого проживання.

На виконання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в інтересах свого клієнта, адвокат Особа_1 звернувся з офіційним адвокатським запитом до Кинашівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та отримав розгорнуту офіційну відповідь, яка необхідна була Кинашівській сільській раді Тульчинського району Вінницької області для встановлення факту неправомірних дій її посадової особи, який будучи здоровим та займаючись особистими справами стверджував, що перебуває на амбулаторному та стаціонарному лікуванню.

Адвокат Особа_1 не заперечує, що збирав та поширював інформацію про стан здоров’я, встановлений діагноз, та методи лікування без відома та згоди Особа_2 Але при цьому заперечує, що в його поведінці є ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Окрім того, в обгрунтування скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, адвокат також вказує на бездіяльність Голови та членів дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області під час дисциплінарного провадження.

Відповідно до ст. 38-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120, скарги на дії чи бездіяльність голів КДКА регіону, голів та/або членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону під час здійснення дисциплінарного провадження, розглядаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури під час розгляду скарг на рішення, прийняті такими КДКА у відповідних дисциплінарних провадженнях.

Зокрема, адвокат вказує, що 28.03.2019 року на адресу дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області він направив клопотання про надання йому завіреної копії витягу з протоколу засідання палати від 15.03.2019 року, де відображено порядок розгляду скарги Особа_2 на його дії, проте, станом на 12.04.2019 року, немає інформації про розгляд його клопотання.

Також вказує, що 11.04.2019 року до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області ним подана заява про відвід голови Особа_4., секретаря Особа_5 та членів дисциплінарної палати Особа_6., Особа_7, Особа_8, Особа_9, так як вони, на його думку, порушили ч. 1, 2 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення дисциплінарного провадження.

ВКДКА встановлено, що адвокат Особа_1 звертався до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області з клопотанням про надання йому витягу з протоколу засідання палати від 15.03.2019 року, а також з заявою про відвід голові, секретарю та членів дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

В порядку виконання вимог діючого законодавства, КДКА Хмельницької області за вихідним № _____ від 11.04.2019 року на адресу адвоката Особа_1, надіслала витяг з протоколу засідання палати від 15.03.2019 року. Крім цього, також були розглянуті заяви про відвід та на адресу адвоката Особа_1., за вихідним № _______ від 02.05.2019 року, надіслані копії рішень від 24.04.2019 року про відмову в задоволенні відводів.

При таких обставинах, немає підстав вважати, що Голова та члени дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області вчнили бездіяльність під час здійснення дисциплінарного провадження за скаргою Особа_2 відносно адвоката Особа_1.

Фактів порушення прав адвоката Особа_1, під час розгляду скарги Особа_2, не встановлено.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила, що дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла правильного висновку про наявність в поведінці адвоката Особа_1 ознак дисциплінарного проступку, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Рішення є мотивованим та обгрунтованим. Висновки, викладені в ньому, є правильними. Відсутні також порушення порядку розгляду скарги.

В ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено, що скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

На стадії порушення дисциплінарної справи не встановлюється вина адвоката, чи є докази достатніми, обставини, які характеризують особу адвоката, наслідки вчинення дисциплінарного проступку і т.д, а тільки з’ясовується, чи є в діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку. В даному випадку, проаналізувавши матеріали дисциплінарної справи, наявні в ній документи, пояснення сторін, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла правильного висновку про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийняла обґрунтоване й вмотивоване рішення від 15.03.2019 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 5 від 15.03.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська