- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

Рішення № VIІ-002/2020 за скаргою на рішення КДКА Київської області №152 від 29 січня 2019 року в частині допуску до складення кваліфікаційного іспиту, на рішення КДКА Київської області №152 від 05 лютого 2019 року в частині допуску до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та на рішення КДКА Київської області №152 від 07 лютого 2019 року в частині затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № VIІ-002/2020

 25 липня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука , Кравченка , Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Ради адвокатів Київської області Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 29 січня 2019 року в частині допуску Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту, на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 05 лютого 2019 року в частині допуску Особа_2 до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 07 лютого 2019 року в частині затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. Особа_2 звернулась до КДКА Київської області із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка зареєстрована в журналі обліку КДКА та сформована в особову справу.
 2. 29 січня 2019 року, рішенням №152 кваліфікаційної палати КДКА Київської області, Особа_2 допущено до складання кваліфікаційного іспиту.
 3. 05 лютого 2019 року Особа_2 було успішно складено письмовий іспит, середній бал за результатами складання якого становив 80 балів та прийнято рішення №152 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту.
 4. 07 лютого 2019 року Особа_2 було складено усний іспит, середній бал за результатами складення якого становив 45 балів.
 5. Отже, за результатами оцінювання письмового та усного іспитів Особа_2 отримала 125 балів та вважається такою, що склала кваліфікаційний іспит.
 6. 07 лютого 2019 року, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, за результатами розгляду результатів кваліфікаційного іспиту, складеного Особа_2, прийняла рішення №152, яким вирішила затвердити результати складення кваліфікаційного іспиту Особа_2 та видати свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 7. На підставі вищевказаного рішення 07 лютого 2019 року Особа_2 видано свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області, серії ІНФОРМАЦІЯ_1.
 8. 03.2019 Особа_2 звернулась до Ради адвокатів Київської області із заявою про проходження стажування.
 9. Рішенням Ради адвокатів Київської області №69 від 19.04.2019 Особа_2 була направлена на стажування до керівника стажування адвоката Особа_3.
 10. 10.2019 стажистом Особа_2 до Ради адвокатів Київської області була подана заява на оцінювання звіту разом із додатками. Також був поданий звіт про оцінку стажування адвоката-керівника стажування.
 11. 12.2019 від адвоката-керівника стажування Особа_3 до Ради адвокатів Київської області надійшла заява про відкликання звіту про оцінку стажування як такого, що підписаний поспішно.
 12. В даній заяві адвокат-керівник стажування зазначив про те, що стажистом належним чином не засвоєно Програму проходження стажування в частині Правил адвокатської етики.
 13. Також він рекомендував продовжити Особа_2 термін стажування.
 14. 12.2019 на черговому засіданні Рада адвокатів Київської області розглянула заяву адвоката-керівника стажування Особа_3, за результатами чого було прийнято рішення про продовження стажування стажисту Особа_2 строком на два місяці та рекомендувано змінити адвоката-керівника стажування. Копія рішення була направлена стажисту 10.01.2020.
 15. В ході більш поглибленої перевірки особової справи стажиста Особа_2 та звірки документів з КДКА Київської області, які Особа_2 подавала до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, було виявлено розбіжності в записах трудової книжки.
 16. Тому Голова Ради адвокатів Київської області Особа_1 звернувся до КДКА Київської області із поданням щодо проведення перевірки про наявний стаж роботи в галузі права у Особа_2 та зробити відповідні запити до органів ГУ ДПС та ГУ ПФУ у Київській області в межах своїх повноважень відповідно до п. 4 Розділу 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013, зі змінами.
 17. 02.2020 на адресу Ради адвокатів Київської області надійшла відповідь від ГУ ДПС у Київській області в якій зазначено, що відповідно до даних ІТС «Податковий блок», МПП «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ Інформація_3) до Білоцерківського управління ГУ ДПС у Київській області податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1-ДФ за період з 11.11.2010 по 30.10.2017 не подавали та податок з доходів фізичних осіб не сплачували.
 18. 03.2020 на адресу Ради адвокатів Київської області надійшла відповідь від ГУ ПФУ у Київській області в якій зазначено, що в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутня інформація про перебування Особа_2 (РНОКПП Інформація_2) у трудових відносинах з МПП «ОСОБА_4» за період з 2010 по 2017 роки.
 19. У зв’язку із цим, Голова Ради адвокатів Київської області Особа_1 31.03.2020 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 29.01.2019 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, №152 від 05.02.2019 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та №152 від 07.02.2019 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу особам свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, в частині, що стосується Особа_2 .
 20. Строк оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбачений ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пропущено, у зв’язку з чим Скаржник просить поновити строк для подання скарги, оскільки вважає причину пропуску такого строку поважною.
 21. Зазначає, що відомості про оскаржувані рішення і невідповідність особи Особа_2 вимогам ч.1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стали відомі лише із листів-відповідей від ГУ ДПС у Київській області та ГУ ПФУ у Київській області на запити КДКА Київської області 20.02.2020 та 13.03.2020 відповідно.
 22. ВКДКА дослідивши причини пропуску Скаржником строку на оскарження рішень КДКА Київської області №152 від 29.01.2019 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, №152 від 05.02.2019 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та №152 від 07.02.2019 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу особам свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, в частині, що стосується Особа_2 , дійшла висновку про поважність причин пропуску такого строку, оскільки Скаржнику стало відомо про її невідповідність вимогам ч.1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» лише із листів-відповідей від ГУ ДПС у Київській області та ГУ ПФУ у Київській області на запити КДКА Київської області 20.02.2020 та 13.03.2020 відповідно, а тому такий строк підлягає поновленню.
 23. 03 квітня 2020 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом за вих. №2573 витребувала у КДКА Київської області матеріали кваліфікаційної справи Особа_2 .
 24. 21 квітня 2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла кваліфікаційна справа Особа_2 .
 25. 22 квітня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив заступнику Голови ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.
 26. 20 липня 2020 року на адресу ВКДКА надійшли заперечення Особа_2 на скаргу голови Ради адвокатів Київської області, у якій вона зазначає, що у неї наявний трудовий стаж на посаді юрисконсульта на МПП «ОСОБА_4», що підтверджується трудовою книжкою, копія якої додана до заяви про допуск до складення іспиту.
 27. Також в якості заперечень стосовно скарги Особа_2 вказує, що можливість оскарження рішення КДКА про допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту не передбачена нормами чинного законодавства.
 28. Відповідно, Особа_2 просить залишити скаргу Голови Ради адвокатів Київської області без задоволення, а рішення КДКА Київської області від 29.01.2019, 05.02.2019 та 07.02.2019 – без змін.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що Особа_2 не відповідає вимогам ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2.2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013, зі змінами, оскільки немає дворічного стажу роботи в галузі права, який за законодавством України є мінімально необхідним для отримання особою права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Так Скаржник посилається на те, що хоча у трудовій книжці Особа_2 є запис про перебування на посаді юрисконсульта в МПП «ОСОБА_4» в період з 11.11.2010 по 30.10.2017, але даний факт не підтверджується інформацією із Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України.
 3. Тобто, наявна невідповідність записів у трудовій книжці відомостям із Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України.
 4. Таким чином Скаржник вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, допускаючи Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту та приймаючи відповідне рішення від 29.01.2019 допустила порушення вимог ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2.2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013.
 5. Скаржник також зазначає, що оскільки законних підстав допускати Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту не було, то рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 29.01.2019 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, №152 від 05.02.2019 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та №152 від 07.02.2019 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу особам свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту в частині, що стосується Особа_2 не можуть бути залишені в силі та підлягають скасуванню.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятих КДКА рішень

 1. До заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Особа_2 додала наступні документи: згоду на збір, обробку та перевірку персональних даних, копію паспорту, копію картки платника податків, нотаріально посвідчену копію диплома, копію трудової книжки, довідку про відсутність судимості, медичну довідку, фотографію 3х4.
 2. При складанні письмового іспиту Особа_2 був обраний білет №18. Відомості щодо номера фабули справи у матеріалах кваліфікаційної справи відсутні.
 3. За результатами письмового іспиту Особа_2 отримала 80 балів та рішенням №152 від 05.02.2019 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту КДКА Київської області вирішено вважати Особа_2 такою, що склала письмову частину кваліфікаційного іспиту та допущено до складення усного іспиту.
 4. Інформація щодо членів кваліфікаційної палати, які проводили оцінювання письмового іспиту Особа_2 в матеріалах кваліфікаційної справи відсутні.
 5. Інформація щодо номера білета, який був обраний Особа_2 при складенні усного іспиту, членів комісії, які приймали участь в оцінюванні та оцінки за кожне з питань білету в матеріалах кваліфікаційної справи відсутня.
 6. Також в матеріалах справи відсутні Відомості з оцінювання результатів складання письмового та усного кваліфікаційного іспиту.
 7. Оцінка (середній бал), що отримала Особа_2 за результатами складення усного іспиту, як вбачається із матеріалів кваліфікаційної справи, становить 45 балів.
 8. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Киїівської області №152 від 07.02.2019 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу особам свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, Особа_2 затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту та вирішено видати свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 5 Розділу 1 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270, із змінами (далі – Порядок), кваліфікаційний іспит є атестування особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 2. Як вбачається зі змісту статті 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту або про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.
 3. Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 6 Розділу 1 Порядку, кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 4. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту заявник надає документ (документи), що підтверджує наявність у заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).
 5. Відповідно до підпункту 8 пункту 6 розділу 2 Порядку, до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах, які відповідно до закону вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право.
 6. Згідно із пунктом 4 розділу 3 Порядку, з метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання здійснювати адвокатську діяльність, і за наявності письмової згоди такої особи КДКА, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.
 7. Тобто, з метою перевірки відомостей, що викладені у заяві про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, КДКА регіону наділена повноваженнями звернення до компетентних органів із запитами, що стосуються інформації про особу, яка має намір здійснювати адвокатську діяльність.
 8. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить із вимог ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що КДКА Київської області не було дотримано вимоги наведених вище положень під час розгляду заяви про допуск Особа_2 до складення усного та письмового іспитів та затвердження результатів таких іспитів.
 2. Як вбачається із матеріалів кваліфікаційної справи, Особа_2 надано ксерокопію трудової книжки АС №Інформація_3, з датою заповнення 24.07.2000.
 3. Згідно із дипломом про перепідготовку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова від 20.01.2009 Особа_2 присвоєно кваліфікацію спеціаліст права, викладач правознавства.
 4. Як вбачається із записів трудової книжки, з 11.11.2010 по 30.10.2017 Особа_2 працювала на посаді юрисконсульта МПП «ОСОБА_4» та відповідно до наказу №13 від 11.11.2010 її було прийнято на роботу та наказом №82 від 30.10.2017 її було звільнено на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України (за ініціативою працівника).
 5. Із листа ГУ ДПС у Київській області від 20.02.2020 вбачається, що даних ІТС «Податковий блок», МПП «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ Інформація_3) до Білоцерківського управління ГУ ДПС у Київській області податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1-ДФ за період з 11.11.2010 по 30.10.2017 не подавали та податок з доходів фізичних осіб за Особа_2 не сплачували.
 6. Згідно із листом ГУ ПФУ у Київській області від 13.03.2020, в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутня інформація про перебування Особа_2 (РНОКПП Інформація_2) у трудових відносинах з МПП «ОСОБА_4» за період з 2010 по 2017 роки.
 7. Оскільки МПП «ОСОБА_4» не сплачувало за Особа_2 внески до Пенсійного фонду України, а податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1-ДФ за період з 11.11.2010 по 30.10.2017 не подавали, відповідно не сплачувався податок на доходи фізичних осіб, тому не можливо стверджувати, що Особа_2 працювала на посаді юрисконсульта МПП «ОСОБА_4» та відповідно до наказу №13 від 11.11.2010.
 8. Таким чином станом на дату звернення до КДКА регіону із заявою про допуск до кваліфікаційного іспиту, у Особа_2 відсутній стаж роботи в галузі права не менше двох років.
 9. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, допускаючи Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту та ухвалюючи відповідне рішення за №125 від 05.02.2019, порушила вимоги ч.1 ст.6, ст.8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з послідуючими змінами та доповненнями.
 10. Оскільки не було законних підстав допускати Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту, то всі наступні рішення, а саме, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 05.02.2019 про допуск до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та №152 від 07.02.2019 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу особам свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту в частині, що стосується Особа_2 , не можуть залишатися в силі та підлягають скасуванню.
 11. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, неповну відповідність оскаржуваного рішення Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку про обґрунтованість скарги.
 12. З огляду на викладене вище, керуючись статтями 8, 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Голови Ради адвокатів Київської області Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 29.01.2019 в частині допуску Особа_2 до складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
 3. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №152 від 05.02.2019 в частині допуску Особа_2 до складення усної частини кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
 4. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 07.02.2019 в частині затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Особа_2, – скасувати.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                                     К.В. Котелевська