- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

Рішення № VIІ-003/2020 за скаргою на рішення КДКА Херсонської області №1 від 05.03.2020 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № VIІ-003/2020

 25 липня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №1 від 05.03.2020 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту,

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 24.01.2020 р. Особа_1 звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка сформована в особову справу.
 2. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №1 від 05.03.2020 року Особа_1 відмовлено в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.
 3. 30.03.2020 р. за вхід. №13483 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №1 від 05.03.2020 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.
 4. 30.04.2020 р. за вхідю № 13561 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали кваліфікаційної справи за скаргою Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №1 від 05.03.2020 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.
 5. Листом за вих. №2616 від 30.04.2020 р. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Особа_4 доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів скаржника

 1. В поданій скарзі Особа_1 зазначає, що Указом Президента України від 13.11.2008 р. №1037/2008 її призначено на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 05.11.2013 р. №675-VІІ обрано безстроково на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області.
 2. 30.11.2018 р. при розгляді скарги на дії судді Особа_1, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що результати розгляду дисциплінарної справи свідчать про вчинення суддею дисциплінарних проступків, які мають наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених підпунктом «а» пункту 1 (умисне істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків), пунктом 3 (допущення суддею поведінки, що підриває авторитет правосуддя) частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 3. Вищою радою правосуддя 30.05.2019 р. прийнято рішення №Інформація_3 «Про звільнення Особа_1 з посади судді Голопристанського районного суду Херсонської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», про що зроблено запис до трудової книжки.
 4. Скаржниця зазначає, що 27.01.2020 р. КДКА Херсонської області звернулася до Ради адвокатів України за роз’ясненнями про можливість допуску Особа_1 до складення кваліфікаційного іспиту у зв’язку з неоднаковим тлумаченням членами кваліфікаційної палати підстави звільнення, зазначені у трудовій книжці.
 5. У відповідь КДКА Херсонської області отримали листа про можливість допуску Особа_1 до складення кваліфікаційного іспиту, однак не прийняла до уваги, оскільки на думку членів кваліфікаційної палати КДКА Херсонської області керівник секретаріату Ради адвокатів України не може давати такі роз’яснення, так як не входить до складу РАУ, а очолює орган організаційно-технічного забезпечення її діяльності.
 6. Скаржниця вважає, що рішення КДКА Херсонської області №1 від 05.03.2020 р. поставило хрест на її юридичній кар’єрі.
 7. Вважає, що підстави звільнення, зазначені у трудовій книжці не містять формулювання, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та посилається на ст. 43 Конституції України, яка гарантує право на працю.
 8. Просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення, яким допустити її до складення кваліфікаційного іспиту.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. В оскаржуваному рішенні КДКА Херсонської області №1 від 05.03.2020 р. зазначено, що документи надані Особа_1 не відповідають в повному обсязі вимогам Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженому рішенням РАУ №270 від 17.12.2013 р. зі змінами, так як не надано довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
 2. Відповідно до запису в трудовій книжці заявника, вона була звільнена з посади судді згідно з рішенням Вищої ради правосуддя №1446/15-19 від 30.05.2019 р. на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України.
 3. Згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддя Особа_1 під час розгляду конкретної справи порушила обов’язки, передбачені статтями 1, 3, 8 Кодексу суддівської етики, не була прикладом неухильного дотримання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді.
 4. Дії судді Особа_1 містять ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (умисне істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків) та пунктом 3 частини першої статті 106 цього закону (допущення суддею поведінки, що підриває авторитет правосуддя).
 5. На підставі п.1.36 розділу ІІ Положення про Раду адвокатів України, 27.01.2020 р. КДКА Херсонської області звернулася до ради адвокатів України за роз’ясненнями про можливість допуску Особа_1 до складення кваліфікаційного іспиту.
 6. За результатами розгляду заяви Особа_1 та доданих до неї документів, враховуючи висновок дисциплінарної палати ВРП, КДКА Херсонської області вважає, що Особа_1 підпадає під дію пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та підпункту 4 пункту 7 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні , зі змінами і не може бути адвокатом.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не може бути адвокатом особа, яка звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох років з дня такого звільнення.
 2. Згідно п.2 розділу 1 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013 р. зі змінами (далі – Порядок), даний Порядок визначає перелік документів, що подаються особами, які виявили бажання складати кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, правила допуску до складення кваліфікаційного іспиту, складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту та прийняття рішення за результатами складення кваліфікаційного іспиту регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури.
 3. Згідно п.2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку. При надходженні заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та доданих до неї документів особа, що приймає їх зобов’язана засвідчити копії сторінок оригіналів документів, для яких не встановлено вимог про нотаріальне посвідчення копій, та одразу після цього повернути всі оригінали документів Заявнику (окрім оригіналів тих документів, які зберігаються в КДКА).
 4. Згідно підпункту 4 пункту 7 розділу 2 Порядку, не може бути адвокатом та не може бути допущена до складення кваліфікаційного іспиту особа, яка звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох років з дня такого звільнення.
 5. Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
 6. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додається до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.
 7. Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 цього Закону.
 8. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.
 9. Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.
 10. Згідно ч. 3 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про: 1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту; 2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Мотиви та висновки Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

 1. До поданої скарги Особа_1 додала не засвідчену належним чином копію картки фізичної особи-платника податків. Однак заявник зобов’язаний подати копію картки фізичної особи-платника податків одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та копія повинна бути засвідчена.
 2. В матеріалах кваліфікаційної справи (а.с.30,31) міститься лист №276/0/2-20 від 10.02.2020 р. за підписом керівника секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Секретаріату Ради адвокатів України Особа_3.
 3. У вказаному листі зазначено, що виходячи із копії трудової книжки громадянки Особа_1 , вона не підпадає під дію п.4 ч.2 ст.6 Закону та п.п.4 п.7 розділу 2 Порядку.
 4. Водночас зазначається, що НААУ надає роз’яснення чинного законодавства України з питань адвокатури та адвокатської діяльності, однак рішення щодо допуску до складення кваліфікаційних іспитів на право на заняття адвокатською діяльністю приймає кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури на підставі заяви та доданих до неї документів.
 5. Таким чином у відповідь КДКА Херсонської області не отримала листа про можливість допуску Особа_1.
 6. Лист №276/0/2-20 від 10.02.2020 р. надано тільки на підставі відомостей, які містяться в трудовій книжці Особа_1
 7. КДКА Херсонської області перевірила всі документи надані заявником та перевірила відповідність Особа_1 вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та дійшла вірного висновку про те, що Особа_1 підпадає під дію пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та підпункту 4 пункту 7 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні №270 від 17.12.2013 р. зі змінами і не може бути адвокатом.
 8. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали кваліфікаційної справи, обставини на які посилається Скаржниця, прийшла до висновку, що наведені в скарзі доводи не знайшли свого підтвердження.
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 10. Враховуючи наведене, керуючись статтями 8, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №1 від 05 березня 2020 року про відмову в допуску Особа_1 до складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                                     К.В. Котелевська