- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

Рішення № VIІ-007/2020 за скаргою на бездіяльність КДКА Луганської області щодо не розгляду її скарги від 12 вересня 2019 року відносно адвоката

РІШЕННЯ № VIІ-007/2020

 25 липня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області щодо не розгляду її скарги від 12 вересня 2019 року відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. 12 вересня 2019 року Особа_1 подала до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області скаргу щодо неналежної поведінки адвоката Особа_2, яка може мати наслідком її дисциплінарну відповідальність.
 2. 04 жовтня 2019 року п’ять членів дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області заявили самовідводи, які були задоволені.
 3. 21 жовтня 2019 року Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_4 скаргу скеровано до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області.
 4. 08 лютого 2020 року скаржником Особа_1, рекомендованим листом №9340102738665, отримано лист-рішення ДП КДКА Луганської області без номера та дати за підписами голови КДКА Луганської області та голови дисциплінарної палати КДКА Луганської області Особа_4, яким Скаржнику відмовлено у розгляді скарги та у відкритті дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 5. 06 березня 2020 року Особа_1, не погоджуючись з бездіяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області щодо не розгляду її скарги від 12 вересня 2019 року відносно адвоката Особа_2, звернулась зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 6. 03 червня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_4 доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник Особа_1 вважає незаконною бездіяльність ДП КДКА Луганської області щодо не розгляду її скарги.
 2. Обґрунтовує це тим, що у КДКА Луганської області була можливість звернутися до установ, підприємств та організацій Донецької області, а також до Ради адвокатів Донецької області або до Ради адвокатів України із запитами про отримання інформації стосовно Особа_2 та/або із запитами про отримання витягів щодо неї.
 3. Вказує, що всі відомості, на які вона посилається щодо поведінки Особа_2 наявні у вільному доступі в мережі «Інтернет» і точні адреси знаходження цих відомостей видно на скрін-шотах, які є додатками до її скарги. Також ці відомості можна легко знайти за допомогою пошукової системи «Google».
 4. Посилається на те, що розгляд дисциплінарної справи без участі адвоката, щодо якого порушено дисциплінарну справу є можливим, та жодним чином не порушує Положення про порядок розгляду скарг, а твердження КДКА Луганської області про протилежне є неправдивим.
 5. Просить порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2 та притягнути її до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з подальшим виключенням її з Єдиного реєстру адвокатів України.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України у вигляді профайлу адвоката Особа_2 (Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю Інформація_1) вбачається, що робочою адресою даного адвоката є Адреса_1 (а.с.50).
 2. Встановлено, що Особа_1 скаржиться, щодо неналежної поведінки адвоката Особа_2, зокрема, що остання порушила Присягу адвоката України, своїми діями порушує правила адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України та наводить відповідні аргументи.
 3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Луганської області повертаючи скаргу Особа_1ій без розгляду вказала, що дисциплінарна палата позбавлена можливості направити адвокату, щодо якого подана скарга, повідомлення про проведення щодо нього перевірки, копію скарги з додатками, а також отримати письмові пояснення від адвоката, оскільки адвокат згідно даних ЄРАУ зареєстрована у м. Донецьку, яке на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території, де органи влади України не здійснюють контроль. Поштове сполучення із вказаною територією не здійснюється.
 4. КДКА в своєму листі без дати та номера зазначила, що з таких причин ДП КДКА Луганської області позбавлена можливості зробити необхідні запити та отримати інформацію у державних органів влади на вказаній території, як і позбавлена можливості отримати офіційні витяги з реєстрів для перевірки вказаних у скарзі обставин, фактів та достовірності даних, а отже не бачить ні можливості, ні підстав в даній ситуації для відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката Особа_2.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 3. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 4. Відповідно до ч. 1 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 5. Відповідно до ч. 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 6. За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 7. Частина 3 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 8. Згідно ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 9. Вищезазначені положення Закону України також закріплені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями.
 10. Зокрема, згідно ст. 21 Положення заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 11. Відповідно до вимог ст. 24 Положення, голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі).
 12. Відповідно до ст. 25 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 13. Згідно ст. 26 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленням адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії його документів. У разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.
 14. Відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, заява (скарга) про дисциплінарний поступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.
 15. Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Луганської області не вчинено жодних дій, передбачених Законом, щодо розгляду скарги Особа_1 відносно адвоката Особа_2.
 2. КДКА регіону не проводилось жодної перевірки.
 3. В матеріалах справи відсутні доручення голови ДП КДКА Луганської області для проведення перевірки відомостей викладених в скарзі та відсутні будь-які запити до установ, підприємств та організацій Донецької області, Ради адвокатів Донецької області та/або до Ради адвокатів України про отримання інформації стосовно адвоката Особа_2, а також відсутня довідка, яка повинна була бути складена за результатом перевірки.
 4. Законних підстав для повернення скарги без розгляду не було.
 5. Саме за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 6. КДКА Луганської області не дотрималась відповідної процедури та протиправно відмовила Скаржниці в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката, повідомивши про це листом без дати та номера, а не прийнявши відповідне рішення, передбачене Законом.
 7. З огляду на вищевикладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області щодо нерозгляду скарги Особа_1 від 12.09.2019 відносно адвоката Особа_2.
 8. 38. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області щодо нерозгляду її скарги від 12 вересня 2019 року відносно адвоката Особа_2 – задовольнити частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                                     К.В. Котелевська