- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № VІІ-011/2019 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № VІІ-011/2019

31 липня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

Рішення про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 прийнято кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області 11 квітня 2019 року.

Згідно ч. 4 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

Зі скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_1 звернулась 06.05.2019 року.

Строк на оскарження рішення, визначений ч. 4 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не пропущено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельченка В.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

10.04.2019 року до КДКА Львівської області із заявою про складання кваліфікаційного іспиту звернулась Особа_1.

До заяви Особа_1 було долучено згоду на збір та обробку персональних даних; заяву на перевірку повноти та достовірності відомостей; власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку, що за останні два роки, які перебували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, що йому не видавалось свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва; копію диплома спеціаліста про те, що Особа_1 закінчила у 2009 році Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» і їй присвоєно кваліфікацію юрист – диплом 12 ДСК №_______ від 10.04.2009 року, та копію додатка до диплома; копію трудової книжки Ах № ______; копію договору про надання правової допомоги від 01.07.2016 року; довідку Міністерства внутрішніх справ ІАА №_____ від 29.03.2019 року; медичку довідку № ___ від 11.04.2019 року; копію паспорта; копію картки фізичної особи-платника податків; копію свідоцтва про шлюб.

За результатами розгляду заяви Особа_1 про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційна палата прийшла до висновку, що Особа_1 слід відмовити в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, оскільки заявник при подачі заяви долучила копію диплома про вищу освіту, завірену адвокатом Особа_1, тоді як Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційно іспиту та методика оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 року, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), зокрема, підпункт 1 п. 2 Розділу 2 передбачає подачу документа державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію).

Заявник, також, подала копію трудової книжки, завірену адвокатом Особа_1, тоді як підпункт 2 п. 2 Розділу 2 Порядку передбачає подачу документа (документів) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

З висновками, рішенням кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області Особа_1 не погодилась, відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту вважає безпідставною, у звꞌязку з чим рішення кваліфікаційної палати про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту оскаржила до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Зі скарги вбачається, що Особа_1 відповідно до статей 6, 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернулась до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів. До заяви про допуск до складання кваліфікаційних іспитів заявниця додала перелік документів затверджених Радою адвокатів України.

В тому числі до заяви заявниця додала копію диплома спеціаліста 12 ДСК № _ ____від 10.04.2009 року, копію додатка до диплома та копію трудової книжки АХ № ______, які було посвідчено адвокатом Особа_2 на підставі раніше укладеного між заявницею та адвокатом договору про надання правової допомоги від 01.07.2016 року.

Скаржниця зазначає, що адвокат діяв в межах наданих йому повноважень та у відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» має право посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.

Також, зазначає те, що в ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» імперативно не вказується, що документи повинні бути лише посвідчені нотаріально, навпаки, ч. 2 ст. 8 Закону зазначає, що кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частиною першою та другою статті 6 цього Закону. Тобто кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури мала повний обсяг можливостей щодо перевірки заявника щодо допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця припускає, що огляд на завірені адвокатом документи є ні чим іншим як приниженням професії адвоката, звуженням його професійних прав, що є неприпустимим.

З цих підстав Особа_1 просить рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту – скасувати, ухвалити нове рішення, яким допустити її до складання кваліфікаційного іспиту.

Допуск особи, яка виявила бажання стати адвокатом здійснюється на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційно іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Частина 1 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає можливість особи, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частини першої та другої статті 6 цього Закону, звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом. І за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.

Розділом 2 Порядку передбачені вимоги до особи, яка звертається із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Одночасно, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 2 Розділу 2 Порядку, із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи: 1) документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію); 2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

З матеріалів справи вбачається те, що Особа_1 особисто подала заяву про її допуск до складання кваліфікаційного іспиту. У якості підтвердження набуття нею повної вищої освіти, заявниця додала до заяви копію диплома спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» на ім’я Особа_2. В підтвердження наявності стажу в галузі права, заявницею подано копію трудової книжки АХ № _______. Копії даних документів посвідчено особистим підписом та печаткою адвоката Особа_3.

Заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту з доданими документами, відповідно до пункту 1 Розділу 3 Порядку, приймаються і реєструються головою КДКА (або за його дорученням головою кваліфікаційної палати), у спеціальному журналі обліку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та формуються в особову справу.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про: 1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту; 2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначається причини такої відмови.

Як вбачається з матеріалів справи, кваліфікаційною палатою здійснено перевірку відомостей особи, яка виявила бажання стати адвокатом, поданих нею документів. За результатами перевірки Особа_1 відмовлено у допуску до іспиту, оскільки додані заявницею документи, а саме копія диплома про вищу освіту та копія трудової книжки посвідчено адвокатом Особа_2, тоді як Порядок передбачає подачу оригіналу та нотаріально посвідченої копії документу, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти, та подачу оригіналу та нотаріально чи за місцем роботи посвідченої копії документа про підтвердження наявності у заявника стажу роботи у галузі права не менше ніж два роки.

Отже, додані Особа_1 документи до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту не відповідають вимогам підпунктів 1, 2 пункту 2 Розділу 2 Порядку.

Частина 2 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не зобов’язує кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури встановлювати повноту і достовірність відомостей повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, шляхом звернення із запитами до інших осіб.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури критично ставиться до припущень Скаржниці щодо того, що огляд на завірені адвокатом документи є ні чим іншим як приниженням професії адвоката, звуженням його професійних прав.

ВКДКА звертає увагу на те, що посвідчення копій документів в спосіб, визначений Порядком, є обов’язковим для осіб, які виявили бажання стати адвокатом та подали заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову Особа_1 в допуску до складання кваліфікаційного іспиту по сутті є правильним та підстав для його скасування немає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 8, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 24/13 д від 11 квітня 2019 року про відмову Особа_1 в допуску до складення кваліфікаційного іспиту – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська