- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № VІІ-012/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 14 травня 2019 року про порушення дисциплінарної справи

РІШЕННЯ № VІІ-012/2019

31 липня 2019року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 14 травня 2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної падати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 14 травня 2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи за скаргою Особа_2.

Скарга подана у строки, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 14 травня 2019 року про порушення дисциплінарної справи стосовно нього та ухвалити нове рішення, яким відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

В обґрунтування скарги до ВКДКА Скаржник зазначає, що, на його думку, рішення КДКА є незаконним, таким, що суперечить вимогам рішень органів адвокатського самоврядування, зокрема, Положенню про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року (зі змінами), оскільки первинною скаржницею у скарзі до КДКА регіону не наведено доказів, якими б підтверджувалась кожна обставина, зазначена у скарзі.

Адвокат стверджує, що дисциплінарна справа відносно нього порушена незаконно, на підставі наданого Особа_2 диску з аудіо записом розмови адвоката з малолітньою дитиною, роздруківки фотографій з приватного «Інстаграма» адвоката.

На думку адвоката, КДКА, зазначивши в рішенні, що аудіо запис «містить, на думку дисциплінарної палати, неетичні та недопустимі висловлювання адвоката на адресу опонента у справі, характер та тон розмови адвоката з малолітньою дитиною є неприйнятним», не вказала, які конкретно висловлювання є неприйнятними, недопустимими та неетичними.

Також адвокатом зазначено, що порушенням його прав є призначення справи до розгляду через 20 днів після її порушення, у той час, як законом передбачено тридцятиденний строк для оскарження рішення про порушення дисциплінарної справи.

Вивчивши матеріали справи, розглянувши доводи скарги, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Пшеничного О.Л., Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Адвокат Особа_1 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № _____ від 19.09.2012 року, виданого Одеською обласною КДКА на підставі рішення № VI-38/194 від 14.09.2012 року. Відповідно до про файлу адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України, основне робоче місце адвоката Особа_1 зареєстроване за адресою: Адреса_1. В реєстрі зазначена форма адвокатської діяльності – «індивідуальна адвокатська діяльність» (а.с.20).

З наведеного вбачається що скарга відносно адвоката розглянута належною КДКА регіону.

Зі скаргою відносно адвоката до КДКА регіону звернулась Особа_2 опонент адвоката у цивільній справі № ________ про позбавлення батьківських прав колишнього чоловіка первинної скаржниці Особа_3, у якій адвокат представляє інтереси останнього. Як зазначила Особа_3, 26 грудня 2018 року адвокат разом з її колишнім чоловіком зустрілись з малолітньою донькою Особа_4 та під час розмови з донькою адвокат вів розмову з дитиною про те, що адвокати Особа_3 «порешали вопросы в Приморском районном суде г. Одеси, а также в аппеляционном суде», здійснював психологічний тиск на малолітню дитину, нав’язуючи їй позицію про те, що всі рішення за неї приймає мати. Запис розмови було здійснено на телефон подружкою дитини, яка з іншими дітьми була присутня при розмові. На думку Особа_3, адвокат не дотримався принципів чесності та порядності, чим порушив ст. 45 Правил адвокатської етики, розголосив відомості, які становлять адвокатську таємницю, чим порушив ст. 10 Правил адвокатської етики (а.с.4-7). Просила порушити дисциплінарну справу та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокатом з приводу поданої скарги надавались пояснення (а.с.25-26,54), в яких він зазначив, що скарга обумовлена представництвом ним інтересів колишнього чоловіка Особа_3 в суді першої та апеляційної інстанції, та скасуванням прийнятих на її користь рішень Верховним Судом. Події, описані первинною скаржницею, вважає нісенітницею, зазначив, що нею не наведено жодних доказів на підтвердження вказаних обставин. Представництво інтересів колишнього чоловіка первинної скаржниці здійснює, оскільки той є його другом ще з дитинства, він добре знає як скаржницю, так і дитину. Дізнавшись з Єдиного державного реєстру судових рішень про скасування судом касаційної інстанції прийнятих на користь скаржниці судових рішень і направлення справи на новий розгляд до місцевого суду, він разом зі своїм клієнтом зустрівся з дитиною, з метою розповісти про прийняте касаційною інстанцією рішення, і це побачення відбулось за погодженням з мамою дитини (надано скріншоти листування у вайбері).

За наслідками перевірки членом дисциплінарної палати Особа_5 була складена довідка (а.с.41-43). За наслідками перевірки 14.05.2019 року дисциплінарною палатою було прийняте рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката. В рішенні зазначено, що, хоча окремі твердження скаржниці не знайшли свого підтвердження, а доданий скаржницею до скарги аудіо запис розмови не містить підтвердження спотворення адвокатом фактичних обстави справи, проте містить неетичні та недопустимі висловлювання адвоката в адресу опонента у справі, характер та тон розмови адвоката з малолітньою дитиною є неприйнятним.

В матеріалах справи міститься стенограма розмови, яка надана заявницею Особа_ 2(а.с.71). Зміст розмови адвокатом не заперечується. Відповідно до зазначеної стенограми, мали місце висловлювання «там все вопросы порешали мамины адвокаты, адвокаты, те, что порешали вопросы в Приморском суде, чтобы его лишили родительських прав. Потом в аппеляции лишили, ну, куда тебя водили, помнишь? Мама так сказала, это знаешь, как бы – мама вчера сказала одно завтра скажет другое. Получается ты будешь подстраиваться под какие-то решения мамы. Ты просто не спеши с выводами».

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Відповідно до ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, зі змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.

Статтею 7 Положення визначено, визначено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Статтею 2 Правил адвокатської етики визначено, що дія правил поширюється на всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами, – на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально – публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики, всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Статтею 42 Правил адвокатської етики визначено, що, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Згідно ст.45 Правил адвокатської етики, у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен: бути стриманим і коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб. Відповідно до наведених вище норм чинного законодавства, дисциплінарну справу відносно адвоката може бути порушено за умов наведення у скарзі відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, і сам факт порушення дисциплінарної справи не свідчить про те, що КДКА регіону дійшла висновку про наявність в діях адвоката дисциплінарного проступку, його винуватість тощо.

Саме під час здійснення дисциплінарного провадження, за його наслідками КДКА регіону, відповідно до приписів чинного законодавства, і повинна зробити висновок щодо відсутності чи наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку.

ВКДКА не може погодитись з твердженнями Скаржника про те, що відсутність в оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати посилання на конкретні висловлювання адвоката свідчить про незаконність прийнятого рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, з с оскаржуваного рішення, КДКА регіону у відповідності до чинного законодавства України була проведена перевірка, при цьому в самому оскаржуваному рішенні зазначено, що окремі твердження скаржниці у скарзі до КДКА не знайшли свого підтвердження.

Доводи, викладені адвокатом у скарзі до ВКДКА, не спростовують рішення палати і були досліджені під час перевірки.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, вирішуючи скаргу по суті, приходить до висновку, що при проведенні перевірки за заявою (скаргою) Коровай І.Б. та її розгляді дисциплінарною палатою КДКА регіону було дотримано вимоги статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідних положень, передбачених Регламентом КДКА регіону, та Положенням про порядок розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, та вірно встановлено, що в діях адвоката Особа_1 вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 14 травня 2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи направити до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська