Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

Склад Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону,

Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

  1. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
  2. узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
  3. виконує інші функції відповідно до цього Закону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

  1. залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;
  2. змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
  3. скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;
  4. направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Регламент ВКДКА

Переглянути

Положення про ВКДКА

Переглянути
Голова ВКДКА

Вилков Сергій Валентинович

Голова ВКДКА

Члени ВКДКА

Місяць Андрій Петрович

Заступник Голови ВКДКА

Крупнова Любов Василівна

Заступник Голови ВКДКА

Вишаровська Вікторія Карлівна

Представник Вінницької області

Котелевська Катерина Володимирівна

Представник Запорізької області

Одновол Володимир Костянтинович

Представник Луганської області

Кравченко Павло Андрійович

Представник Сумської області

Приходько Олександр Іванович

Представник Дніпропетровської області

Кузьмінський Олексій Олександрович

Представник Черкаської області

Дроботущенко Тетяна Олександрівна

Представник Чернігівської області

Дімчогло Марина Іванівна

Представник Херсонської області

Тарасова Ася Миколаївна

Представник Харківської області

Притула Оксана Богданівна

Представник Тернопільської області

Пшеничний Олександр Леонідович

Представник Полтавської області

Волчо Віталій Вікторович

Представник Миколаївської області

Мягкий Андрій Вікторович

Представник Кіровоградської області

Соботник Володимир Йосипович

Представник Івано-Франківської області

Темнохудова Зоя Володимирівна

Представник Закарпатської області

Василевська Ольга Анатоліївна

Представник Житомирської області

Клечановська Юлія Іванівна

Представник Донецької області

Ульчак Богдан Іванович

Представник Волинської області

Прокопчук Олег Михайлович

Представник Рівненської області

Подольна Тетяна Альбертівна

Представник Одеської області

Чернобай Ніна Борисівна

Представник Київської області

Усманов Мурад Амірович

Представник Чернівецької області

Дуліч Тетяна Володимирівна

Представник Львівської області

Лучковський Валентин Вікторович

Представник Хмельницької області

Прийом громадян

Особистий прийом громадян здійснюється згідно Графіку особистого прийому громадян, затвердженого Наказом Голови ВКДКА №33-ОД від 03.04.2019 року, Головою ВКДКА, заступниками Голови ВКДКА та Головою Секретаріату ВКДКА за попереднім записом не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення прийому.

Попередній запис на особистий прийом можна здійснити за телефоном: (044) 591 25 44.

 

Графік прийому громадян:

 

Посада, прізвище, імя та по батькові Адреса День прийому Години прийому
Голова ВКДКА
Вилков 
Сергій Валентинович
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, поверх 5 Останній четвер
січня, березня, травня, липня, вересня, листопада
з 10:00
до 11:00
Заступник Голови ВКДКА
Крупнова
Любов Василівна
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, поверх 5 Останній четвер
лютого, квітня, червня, серпня, жовтня, грудня
з 10:00
до 13:00
Заступник Голови ВКДКА
Місяць
Андрій Петрович
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, поверх 5 Останній четвер
січня, березня, травня, липня, вересня, листопада
з 10:00
до 13:00
Голова Секретаріату
ВКДКА
Вовнюк
Віктор Іванович
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, поверх 5 Робочі дні з 10:00
до 17:00