Без знака рівності. У ВКДКА наголошують, що кримінальне провадження не є перепоною для провадження дисциплінарного

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

БЕЗ ЗНАКА РІВНОСТІ

У ВКДКА наголошують, що кримінальне провадження не є перепоною для провадження дисциплінарного

Олександра ГРЕСЬ,  Закон і Бізнес №14 (1365), 14.04-20.04.2018

Зупинення перевірки матеріалів за скаргою на адвоката потребує обґрунтування. Лише посилання на наявність кримінального провадження таким не є.

Адвокат, який брав участь у кримінальному провадженні як свідок, погарячкував під час процесу. Така поведінка видалася негідною володареві мантії, котрий опинився на лаві підсудних як підозрюваний. Аби приборкати запального правника, суддя-підозрюваний поскаржився до регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Дослідивши заяву служителя Феміди та пояснення, дані із цього приводу адвокатом, регіональна КДКА розпочала перевірку. Та згодом дійшла висновку про неможливість її продовження доти, доки триває кримінальне провадження. Про це КДКА зазначила у відповіді на скаргу, зобов’язавши заявника негайно повідомити дисциплінарну палату про ухвалене за результатом розгляду провадження рішення суду. Після цього, пообіцяли «дисциплінарники», перевірка буде поновлена.

Не погодившись із рішенням регіональної КДКА, суддя звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з вимогою скасувати вердикт.

Дослідивши скаргу, у ВКДКА зазначили, що відповідно до вимог ст.38 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 №5076-VI членом дисциплінарної палати КДКА за результатами перевірки складається довідка, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Всі ці документи разом зі скаргою передаються на розгляд палати.

Згідно з протоколом засідання дисциплінарної палати КДКА під час розгляду скарги така довідка в матеріалах була відсутня, а про підстави, що унеможливили проведення перевірки, член палати доповів в усній формі. Крім того, «дисциплінарники» допустили розбіжність, зазначивши в протокольному рішенні про зупинення розгляду звернення, а в повідомленні скаржника — про зупинення проведення перевірки.

Перелічене дало ВКДКА підстави вважати, що дисциплінарна палата КДКА, отримавши скаргу стосовно поведінки адвоката, не розглянула її належним чином відповідно до вимог п.15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 №120.

Що ж до самої можливості зупинення перевірки, то ВКДКА зауважила таке. Закон №5076-VI обмежує дисциплінарне провадження такими стадіями, як проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи, прийняття рішення в дисциплінарній справі. Разом з тим можливість зупинення розгляду скарги передбачена в п.7.7 регламенту регіональної КДКА. Утім, таке зупинення вимагає належного обґрунтування. А таким посилання на наявність кримінального провадження бути не може.

Зваживши на зазначене, у ВКДКА дійшли висновку про необхідність скасування рішення дисциплінарної палати регіональної КДКА та повернення матеріалів на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.