РІШЕННЯ № V/2-021 Про скаргу Відкритого акціонерного товариства „Кременчуцький завод технічного вуглецю” в особі представника за довіреністю Заремби С.В. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА від 21 грудня 2006 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Голованя І.В. у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-21


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Відкритого акціонерного товариства „Кременчуцький завод технічного вуглецю” в особі представника за довіреністю Заремби Сергія Володимировича на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 грудня 2006 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Голованя Ігоря Володимировича у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулося зі скаргою на адвоката Голованя І.В., голови Адвокатської контори „Правіс” м.Донецька, Відкрите акціонерне товариство „Кременчуцький завод технічного вуглецю”, в особі представника за довіреністю Заремби С.В., на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 грудня 2006 року, яким була закрита дисциплінарна справа відносно адвокатів Голованя І.В. та Шеремета С.Н. у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, посилаючись на те, що адвокат Головань І.В., будучи головою Адвокатської контори „Правіс” не мав законного права прийняти Доручення компанії, оскільки це порушило вимоги нормативних актів, які регулюють діяльність та Правила адвокатської етики адвокатів України, та внаслідок незаконного вчинення правочину з прийняття Доручення Адвокатська контора „Правіс”, в особі Голованя І.В., намагається визнати недійсним договір поруки від 03.06.2004 року, чим порушує законні права та інтереси ВАТ „Кременчуцький завод технічного вуглецю” по забезпеченню порукою емісії власних облігацій.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ВАТ „Кременчуцький завод технічного вуглецю”, в особі представника за дорученням Заремби С.В., не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що скаржник просить переглянути рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 грудня 2006 року про розгляд заяви про порушення Правил адвокатської етики та у разі підтвердження порушення Закону України „Про адвокатуру” та інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, або Присяги адвоката України, застосувати до адвоката Голованя І.В. дисциплінарне стягнення.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних КДКА, що передбачено Положенням про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 року, № 155/93). Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції і не може розглядати скарги у такому обсязі. За таких обставин ВККА вважає, що скарга не підлягає задоволенню, оскільки такий розгляд вимагає детальної перевірки всіх обставин на місці, отримання пояснень від адвоката та інших заходів, які Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не в змозі здійснити.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є обґрунтованим, а скарга не підлягає задоволенню. В діях адвоката Голованя І.В. та адвоката Шеремет С.Н. не виявлено порушень ст.7 Закону України „Про адвокатуру” та ст.ст.23, 26 Правил адвокатської етики в частині обмеження права на прийняття доручення внаслідок суперечності інтересів.


Крім того, згідно п.34 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше як за місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніш як за шість місяців з дня вчинення проступку. Як вбачається із матеріалів справи, скарга на адвоката Головань І.В. надійшла в Донецьку обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 03.04.2006 року № 01-19/612 та 03.04.2006 року № 01-19/611,обставини, викладені в них, мали місце у лютому 2006 року, а засідання дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури проходило 21.12.2006 року, тобто після закінчення 6-ти місячного строку для застосування дисциплінарного стягнення.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Відкритого акціонерного товариства „Кременчуцький завод технічного вуглецю”, в особі представника за довіреністю Заремби Сергія Володимировича, на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 грудня 2006 року залишити без задоволення, а рішення від 21 грудня 2006 року – без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький