РІШЕННЯ № V/2-019 Про скаргу Марченко В.Д. на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА від 28 січня 2007 року, яким йому відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кивенко І.Г.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-19


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Марченко Володимира Дмитровича на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 січня 2007 року, яким йому відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кивенко Івана Григоровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Марченко Володимир Дмитрович звернувся у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури зі скаргою на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 січня 2007 року яким йому відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кивенко Івана Григоровича за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, посилаючись на те, що рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не ґрунтується на фактичних обставинах, які мали місце у взаємовідносинах між заявником та адвокатом.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Павліченко О.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Марченка Володимира Дмитровича не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Доводи Марченка Володимира Дмитровича, якими обґрунтовувалась його скарга до регіональної КДКА про те, що адвокат Кивенко І.Г. неналежно проконсультував заявника та неналежно провів справи, стороною у яких був заявник, не знайшли свого підтвердження.


Заявник не надав доказів про те, що він укладав угоду з адвокатом Кивенко І.Г. чи офіційно звертався до нього за правовою допомогою.


Зважаючи на наведене та пояснення адвоката Кивенка І.Г., який заперечував факт надання заявникові Марченко В.Д. правової допомоги, Голова дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА законно та обґрунтовано відмовив у порушенні дисциплінарного провадження проти адвоката.


Відсутність належно оформлених чи доведених правовідносин адвоката з громадянином щодо надання останньому правової допомоги виключає відповідальність адвоката за результати розгляду справ, у яких бере участь такий громадянин.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Марченка Володимира Дмитровича на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 січня 2007 року залишити без задоволення, а рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 січня 2007 року без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький