РІШЕННЯ № V/2-014 Про скаргу Шиян М.А. щодо адвоката Славіна М.Й.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-14


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Шиян Марії Андронівни щодо адвоката Славіна Михайла Йосиповича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Шиян М.А. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 вересня 2007 року, яким до адвоката Славіна М.Й. застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за порушення положень ст.ст. 6, 10, 20, 31, 32 Правил адвокатської етики. Зі змісту скарги Шиян М.А. вбачається, що конфлікт між нею та адвокатом продовжується в зв’язку з тим, що адвокат не повернув гонорар в повному обсязі. Скаржниця посилається на те, що адвокат недобросовісно виконував свої обов’язки по угоді, до кінця не виконав прийняте доручення, відмовився від ведення справи.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Ісакова М.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Правилами адвокатської етики визначено:


Стаття 6 „Дотримання законності”. (1) У своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту та законних інтересів громадян і юридичних осіб.


Стаття 10 „Компетентність та добросовісність”. (1) Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування,  опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. (2)  Адвокат зобов’язаний надавати правову  допомогу клієнтам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, досконалість в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта і можливих правових наслідків  його виконання, ретельну підготовку до належного виконання доручення.


Стаття 20 „Дотримання принципів компетентності і добросовісності на стадії прийняття адвокатом доручення клієнта”. (1)  Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобов’язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути адвокатом дотримані. (2) У випадку, коли для досягнення рівня компетентності, небідного для належного виконання доручення, адвокату спеціальна підготовка, що виходить за межі звичайної підготовки і вимагає значного часу через відсутність у адвоката спеціальних знань законодавства,  що підлягає застосуванню в даному випадку, або досвіду ведення відповідної категорії справ, адвокат зобов’язаний до укладення угоди з клієнтом попередити його про необхідність такої підготовки.


Стаття 31. „Інформування клієнта про хід виконання доручення”. Адвокат повинен з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення в своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення відносно суті свого доручення.


Стаття 32. „Дотримання принципу  добросовісності на стадії виконання адвокатом доручення клієнта”. (1) Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. (2)  При виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної правової допомоги клієнту.


У відповідності з ч.1 п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за порушення вимог Закону України „Про адвокатуру”, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:


– попередження;


– зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;


– анулювання  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Як вбачається з витребуваних Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури матеріалів, адвокатом Славіним М.Й. порушені вимоги положень ст.ст. 6, 10, 20, 31, 32 Правил адвокатської етики, накладене на адвоката Славіна М.Й. дисциплінарне стягнення у вигляді попередження  відповідає тяжкості та наслідкам скоєного ним дисциплінарного проступку. Питання про повернення гонорару не відноситься до компетенції Вищої  кваліфікаційної комісії адвокатури, і у випадку виникнення спору може бути вирішено в судовому порядку у відповідності з діючим цивільним законодавством.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України „Про адвокатуру”, п.п. 10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Шиян Марії Андронівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 вересня 2007 року щодо адвоката Славіна Михайла Йосиповича залишити без задоволення, а рішення залишити без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький