РІШЕННЯ № V/2-011 Про скаргу Шелест В.А. на дії Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА про відмову в порушенні провадження по справі про притягнення адвоката Вязанкіної Н.П. до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-11


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шелест Владислава Анатолійовича на дії Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні провадження по справі про притягнення адвоката Вязанкіної Наталії Петрівни до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


05.02.2007 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся громадянин Шелест Владислав Анатолійович зі скаргою на дії Голови дисциплінарної комісії Дніпропетровської обласної КДКА, Миргородського Ю.Н., якими, на думку скаржника, Миргородський Ю.Н. порушив порядок розгляду його скарги на дії адвоката Вязанкіної Н.П. та свої службові обов’язки. Цією ж скаргою Шелест В.А. вимагає  скасування відмови Голови дисциплінарної палати в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Вязанкіної Наталії Петрівни.


 В своїй скарзі скаржник посилається на те, що адвокат Вязанкіна Наталія Петрівна, представляючи інтереси його дружини Шелест Л.О., не мала на те ніяких повноважень, надавала правову допомогу без належного укладення договору на представництво інтересів в суді, а дії Голови дисциплінарної палати, який відмовив у відкритті дисциплінарного провадження по відношенню до адвоката Вязанкіної Н.П. грубо порушують вимоги законодавства про адвокатуру та права скаржника.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Шелест В.А. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


В ході перевірки витребуваних матеріалів стало відомо, що 17 листопада 2006 року до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА звернувся  Шелест В.А. зі скаргою на дії адвоката Вязанкіної Н.П., проте, в порушення п.п.34, 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури жодного рішення не було прийнято.


 У відповідності з п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури право порушення дисциплінарного провадження належить Голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – його заступникові, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією та вимагає його письмового пояснення.


Листом голови дисциплінарної палати  № 586/ДП від 14.12.2006 року скаржника повідомлено про те, що його скарга розглянута дисциплінарною палатою, проте підстав для притягнення адвоката Вязанкіної Н.П. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення палата не вбачає, а  інформація, викладена в скарзі  Шелест В.А. не відповідає дійсності.


При цьому відповідь, якою обмежилась КДКА, є порушенням вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки лист про відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності не є ні рішенням про відмову в порушення дисциплінарного провадження, ні рішенням про відмову в задоволенні скарги.


30 липня 2007 року до дисциплінарної палати повторно надійшла аналогічна скарга громадянина Шелест В.А., і лише постановою Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА  Миргородським Ю.Н. від 02 серпня 2007 року у відкритті провадження  про притягнення адвоката Вязанкіної Н.П. до дисциплінарної відповідальності було відмовлено у зв’язку з відсутністю підстав.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має всі підстави  відзначити неналежний розгляд скарги в регіональній КДКА, з огляду на що  вважає за необхідне прийняти справу до свого провадження та розглянути її.


             Частина 2 п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначає, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення.


 Пункт 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури також передбачає, що в результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право прийняти справу до свого провадження та постановити нове рішення, в тому числі про закриття провадження по справі.


Як вбачається з матеріалів справи,  Шелест В.А. звернувся до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА  зі скаргою на дії адвоката Вязанкіної Н.П., яка представляла інтереси його дружини Шелест Л.О., потерпілої по  кримінальній справі за обвинуваченням Шелест В.А.


Дослідивши обставини та матеріали справи Комісією не виявлено жодних підстав для притягнення адвоката Вязанкіної Н.П. до дисциплінарної відповідальності та накладення на неї стягнення,  висновок  дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА з цього приводу зроблений правомірно, на основі детального та повного вивчення всіх матеріалів в їх сукупності.


На підстав вказаного, а також враховуючи те, що встановлений п.34 Положення строк для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності сплинув, Комісія вважає, що існують всі підстави для закриття провадження по справі.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14, 16 закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Шелест Владислава Анатолійовича задовольнити частково.


2.      Справу за скаргою Шелест Владислава Анатолійовича на дії Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Миргородського Ю.Н., та щодо адвоката Вязанкіної Наталії Петрівни прийняти до провадження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


3.      Провадження по справі закрити у зв’язку з відсутністю складу дисциплінарного проступку.


4.      Звернути увагу Голови Дніпропетровської обласної КДКА та Голови дисциплінарної палати на необхідність належної перевірки звернень громадян та об’єктивного прийняття рішень.


5.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури повідомити скаржника про прийняте рішення.


6.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький