РІШЕННЯ № V/2-007 Про заяву Мурги А.В. щодо надання дозволу складати кваліфікаційний іспит у Київській міській КДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-7


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні заяву Мурги Артема Володимировича щодо надання дозволу складати кваліфікаційний іспит у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Мурга Артем Володимирович звернувся у ВККА з проханням надати йому дозвіл на складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури замість Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Мурга А.В. зазначив, що місце його реєстрації (с.Ватутіно Кіровоградської області) не співпадає з містом його постійного проживання у м.Києві, де він отримав освіту та має родину. До заяви Мурга А.В. надав копіі договору оренди житла у м.Київ, диплому про вищу освіту та паспорту.


Заслухавши доповідача – Голову ВККА Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що прохання Мурги А.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до п.4 Порядку здачі кваліфікаційних іспитів (затверджений протоколом ВККА від 01.10.1999 № 6/2, із змінами, внесеними протоколом ВККА від 23.04.2004 р. № 4/3-2, протоколом ВККА від 16.11.2005 р. № 4/16-2), особа, що має намір займатися адвокатською діяльністю, подає за місцем свого постійного проживання заяву про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, нотаріально посвідчені документи про вищу юридичну освіту, підтвердження про стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менше двох років, а також пред’являє паспорт громадянина України. Складання кваліфікаційних іспитів не за місцем реєстрації заявника можливе, якщо про це є рішення ВККА.


Той факт, що заявник має бажання проживати в іншій області без реєстрації та намір здійснювати у ній адвокатську діяльність, не може слугувати підставою для здачі ним іспитів у КДКА цього регіону.


В кожному конкретному випадку, коли ВККА надає згоду на складання кваліфікаційних іспитів в іншому регіоні, це рішення приймається з врахуванням ряду факторів, які пов’язані із заявником, який має намір стати адвокатом (місце здійснення практики, стаж роботи, інші обставини). Ці відомості, як правило, викладаються особисто заявником.


До своєї заяви Мурга А.В. надав копіі договору оренди житла у м.Київ, диплому про вищу освіту та паспорту. Але, не надав відомостей про стаж роботи юристом чи помічником адвоката, про місце роботи, не підтвердив документально наявність родини у м.Києві (наприклад: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, відомості про місця праці або проживання батьків, дружини, її родичів у м.Києві). Строк оренди житла, згідно договору від 07.07.2005 г., складає 2 місяці. Підтвержденням того, що Заявник орендував квартиру лише на 2 місяці, є штампи тимчасової реєстрації у паспорті за адресою гуртожитку у м.Києві (з 06.02.2003 по 30.06.2005 р.р. та з 02.09.2005 по 30.06.2006 р.р.). Також не має відомостей про його звернення до Київської міської КДКА та відмову у допуску до іспиту.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


ВИРІШИЛА:


   1. Заяву Мурги Артема Володимировича щодо надання дозволу складати кваліфікаційний іспит у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури залишити без задоволення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Мургу А.В.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький