РІШЕННЯ № V/2-004 Про скаргу громадянки Палагутіної М.В. на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної КДКА від 24 травня 2007 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Суптеля В.О.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-4


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки Палагутіної Марини Володимирівни на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 травня 2007 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Суптеля В.О.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Палагутіна Марина Володимирівна звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 травня 2007 року, яким закрито дисциплінарну справу відносно адвоката Суптеля В.О., посилаючись на те, оскаржуване рішення прийнято одноособово Головою Рівненської обласної КДКА, а перевірка заяви скаржниці Рівненською обласною КДКА проведена упереджено, поверхнево, необєктивно та недбало. До уваги не взято те, що дії адвоката Суптеля В.О. носять характер триваючого порушення – з листопада 2005 року продовжуються погрози з його боку на адресу сімї скаржниці, продовжуються правопорушення відносно скаржниці та її сімї, при цьому адвокатом порушуються принципи адвокатської етики. На підставі цього скаржниця просить вжити заходів для перевиховання адвоката Суптеля В.О. та захистити її сімю від його неправомірних дії.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Палагутіної М.В. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Як вбачається із тексту самої скарги та наявних матеріалів у справі Палагутіна М.В. та Суптеля В.О. являються особисто зацікавленими особами з протилежними інтересами у цивільній справі де предметом спору є квартира, при цьому в даній справі інтереси Суптелі В.О. є інтересами фізичної особи, а не адвоката. Із текстів скарг і матеріалів перевірки вбачається, що скаржниця обвинувачує Суптелю В.О. у вчиненні злочинних дій та інших дій, що ущемляють права людини. Факти наявності чи відсутності таких ознак в діях особи встановлюються іншими органами, визначеними законом, і в компетенції органів адвокатського самоуправління не знаходяться. Сам адвокат категорично заперечує неправомірність своїх дій, а інших доказів на підтвердження доводів скаржниця у справу не надала. Тим більше, у матеріалах справи наявна інформація про слідчу перевірку тверджень скаржниці щодо злочинності дій Суптелі В.О., але результатів по ній у справі немає.


Таким чином, дисциплінарна палата вправі прийняти рішення по даній ситуації лише при встановлені факту неправомірності чи злочинності дій адвоката, що повинен зробити компетентний орган, уповноважений законом на таку дію, а тому прийняте дисциплінарною палатою Рівненської обласної КДКА рішення про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Суптеля В.О. є законним, оскільки доводи скаржниці оспорюються особою, щодо якої подана скарга, а рішення компетентних органів по викладених обвинуваченнях по справі на день прийняття рішення дисциплінарною палатою не прийняті, а тому твердження про упередженість, поверховість, необ’єктивність та недбалість проведеної дисциплінарною палатою перевірки є необґрунтованими та спростовуються наявними матеріалами дисциплінарної справи. У випадку встановлення відповідними органами неправомірності дій адвоката скаржниця має можливість повторного звернення щодо дисциплінарної відповідальності адвоката, пов’язаної із порушенням ним Правил адвокатської етики та Присяги адвоката.


Твердження скаржниці, що рішення по справі прийняте одноособово Головою Рівненської обласної КДКА є надуманим і спростовується письмовим рішенням дисциплінарної палати Рівненської обласної КДКА, яке підписано повним складом палати.


Прохання Палагутіної М.В. до ВККА про перевиховання адвоката та захисту її сімї від його неправомірних дій неможливе до виконання, так як знаходиться поза повноваженнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, які передбачені ст.10 Положення про ВККА.


Враховуючи наведене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу громадянки Палагутіної М.В. на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 травня 2007 року щодо адвоката Суптеля В.О. залишити без задоволення, а рішення залишити без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький