РІШЕННЯ № V/2-003 Про скаргу Кривенко В.Г. на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної КДКА від 03.04.2007 року про відмову видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-3


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Кривенко Валерія Геннадійовича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.04.2007 року про відмову видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадин Кривенко Валерій Геннадійович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.04.2007 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, посилаючись на те, що відносно Кривенко В.Г. було прийнято неправильне рішення щодо збільшення вимог при складанні усного іспиту, застосувавши додаткове питання в білеті.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення Кривенко В.Г., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до задоволення, а оскаржене рішення до скасування з наступних підстав.


В протоколі від 17.04.2007 року зазначено, що Кривенко В.Г. належним чином не відповів на питання білету № 21 – за  №№ 2, 3, 5, 9, 15, але в матеріалах відсутні відомості оцінки іспитів.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Кривенко Валерія Геннадійовича задовольнити.
  2. Рішення атестаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 03.04.2007 року скасувати.
  3. Надати можливість Кривенко Валерію Геннадійовичу скласти іспити в Київській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури без сплати внеску на технічно – організаційну діяльність комісії.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника Кривенко В.Г.
  5. Матеріали справи направити в регіональну КДКА

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький