РІШЕННЯ № V/2-002 Про скаргу Дорошенко Г.В. на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної КДКА 17.04.2007 року про відмову видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-2


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Дорошенко Ганни Володимирівни на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2007 року про відмову видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Дорошенко Ганна Володимирівна звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2007 року, яким їй відмовлено у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, посилаючись на те, що при складанні письмового іспиту вона юридично грамотно склала три письмових документа процесуального характеру. Усний іспит, як зазначає Дорошенко, по суті вона не відповідала, так як їй було поставлено тільки два питання з білету, на які вона дала відповідь, на її думку, позитивну.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення Дорошенко Г.В., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до задоволення, а оскаржене рішення до скасування з наступних підстав.


Із наданих письмових робіт є підстави із яких можливо зробити висновки, що скаржниця з відповідальністю віднеслась до виконання цього завдання.


Відповідно до виписки протоколу засідання атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, де зазначено, що абітурієнт належним чином не відповіла на 4 питання білету, та згідно рішення ВККА така особа не набуває права на отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Але, в матеріалах відсутні оціночні відомості як по письмовому, так і усному іспиту.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Дорошенко Ганни Володимирівни задовольнити.
  2. Рішення атестаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 17.04.2007 року скасувати.
  3. Надати можливість Дорошенко Ганні Володимирівні скласти іспити в Київській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури без сплати внеску на технічно – організаційну діяльність комісії.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.
  5. Матеріали справи направити в регіональну КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький