РІШЕННЯ № V/4-075 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шамрай Людмили Іванівни на рішення голови дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.07.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Новікова Сергія Павловича в зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного правопорушення

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/4-75


 


18 квітня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Монастирецької Г.В., Павлової М.А., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шамрай Людмили Іванівни на рішення голови дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.07.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Новікова Сергія Павловича в зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного правопорушення,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


09.01.2008 року громадянка Шамрай Людмила Іванівна звернулась до Уповноваженого Верховної  Ради з прав людини зі скаргою на дії керівництва Сумської обласної КДКА щодо неналежного, на її думку, розгляду її скарги дисциплінарною палатою Сумської обласної КДКА відносно адвоката Новікова Сергія Павловича. Дане звернення направлене для розгляду по суті у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.


 Із даного звернення вбачається, що скаржниця отримала із Сумської обласної КДКА повідомлення голови дисциплінарної палати Сумської обласної КДКА про відмову в порушенні дисциплінарного провадження, однак вважає дане повідомлення “безглуздою відпискою” і двічі направляла скарги на такі дії КДКА Сумської області Уповноваженому з прав людини, звинувачуючи і голову дисциплінарної палати і голову КДКА у формальному підході до розгляду її скарги.


Скаржниця звинувачує адвоката Новікова С.П. в тому, що він недобросовісно виконав свої обов’язки захисника у  кримінальній справі по обвинуваченню її сина у зґвалтуванні при веденні цієї справи в апеляційному суді Сумської області. Скаржниця заявляє, що адвокат перешкоджав суду повно і всебічно розглядати справу та постановити законний, обґрунтований та справедливий вирок. Адвокат, на думку скаржниці, не надав свідків на суді, не подав в апеляційному суді заяви від потерпілої, навмисно невірно склав касаційну скаргу з метою, щоб кримінальна справа не була витребувана до Верховного суду. При цьому конкретних пропозицій щодо винесеного рішення головою дисциплінарної палати у наданому до ВККА зверненні не мається, а лише висловлене прохання до Уповноваженого взяти справу щодо її сина під контроль, так як він своєї вини не визнав і судом його вина  не доведена.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


22.05.2007 року скаржниця дійсно звернулась зі скаргою до прокурора Зарічного району м. Суми, який направив дану скаргу до Сумської обласної КДКА, на неправомірні дії адвоката Новікова С.П., звинувачуючи останнього в тому, що він не надав копії угод на ведення справ, укладених з нею та її сином. При цьому скаржниця стверджує, що цим порушена ст.7 Закону України “Про адвокатуру”, яка, на її думку, передбачає складання договору про надання правової допомоги в трьох екземплярах, які повинні бути і у адвоката, і у клієнта, і у кримінальній справі. Також Шамрай Л.І. вважала, що адвокат умисно допоміг її сину невірно скласти касаційну скаргу, а до своєї не надав ордера, в зв’язку з чим по даним скаргам відмовлено у витребуванні кримінальної справи для перевірки її у  касаційному порядку. При цьому стверджується, що цим адвокат порушив ст.2 Закону України “Про адвокатуру” і цитується начебто дана стаття щодо адвокатських гарантій добросовісності поведінки адвоката при участі у кримінальній справі. При  цьому звертається увага на невірне надання адвокатом своєї адреси і стверджується, що всі дії адвоката були направлені на незаконне отримання винагороди зі сторони клієнтів за невиконану роботу.


 Шамрай Л.І. зазначала, що такими діями адвокат Новіков С.П. дискредитує всю адвокатуру України і просила прокурора призначити компетентну перевірку наведеного у скарзі і повідомити її про прийняті міри реагування.


            При перевірці даної скарги голова дисциплінарної палати Сумської обласної КДКА 05.07.2007 року прийняла рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Дане рішення являється повністю обґрунтованим матеріалами дисциплінарного провадження, із якого вбачається, що із адвокатом Шамрай Л.І. була укладена угода лише на ведення справи її сина в суді апеляційної інстанції і дану угоду адвокат виконав в повному обсязі.


 Звинувачення адвоката в порушенні ст.7 Закону України “Про адвокатуру” щодо складання угоди в трьох екземплярах є несерйозними, оскільки таких обов’язків ні ст.7 Закону України “Про адвокатуру”, ні взагалі даний Закон не передбачають. Рівно як є  надуманою цитата ст.2 Закону України “Про адвокатуру” щодо адвокатських гарантій при участі адвоката у кримінальній справі. Окрім того, КПК України не передбачає допиту свідків при апеляційному розгляді кримінальної справи. Щодо касаційного провадження, то дійсно адвокатом не було надано до скарги ордера на посвідчення його повноважень, але скарга її сина не була прийнятою до касаційного розгляду не через неправильне її складання, а через недолучення до неї засудженим копій судових рішень і це могло бути елементарно виправлено самим засудженим, для чого були всі передбачені КПК України строки.


Причому Вища кваліфікаційна комісія адвокатури звертає увагу, що угоди на ведення справи в касаційній інстанції взагалі не було і дії адвоката в даному випадку взагалі були безоплатною допомогою, в зв’язку з чим немає підстав стверджувати про невиконання або неналежне виконання адвокатом угоди на ведення справи в касаційному порядку.


            Таким чином, прийняте головою дисциплінарної палати рішення по скарзі Шамрай Л.І. повністю відповідає наявним в матеріалах перевірки документам і ст.33 Положення про КДКА; твердження скаржницею зворотного є надуманим.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Звернення громадянки Шамрай Людмили Іванівни, направлене до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відносно неправильності дій голови дисциплінарної палати Сумської обласної КДКА при розгляді скарги на дії адвоката Новікова Сергія Павловича, щодо якого рішенням від 05.07.2007 року відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження, залишити без задоволення, а рішення – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.