РІШЕННЯ № V/7-112 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Пишного Олександра Анатолійовича на рішення атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/7-112


 


05 вересня 2008 року                                                                                                     м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Пишного Олександра Анатолійовича на рішення атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшли матеріали за скаргою громадянина Пишного О.А. на рішення атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Скаржник посилається на те, що при проведенні іспиту він дав повну відповідь на всі питання білету, а на прийняття комісією рішення про відмову у видачі свідоцтва вплинула суб’єктивна позиція голови комісії, Панасенко Т.П., яка тиснула на членів комісії, порушувала правила проведення іспитів.


Суб’єктивне ставлення Панасенко Т.П. до процедури проведення іспиту проявилось і в тому, що в цей же день 7 грудня 2006 року була допущена до складання іспиту і отримала свідоцтво жителька м.Києва, що є порушенням порядку складання кваліфікаційних іспитів.


Він був обмежений у часі для підготовки до складання іспиту, йому було надано для цього лише 15 хвилин.


Сім років він викладав правові дисципліни в Херсонському держуніверситеті, тривалий час займався юридичною практикою, вважає себе фахівцем в галузі права.


Просить рішення Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року змінити та зобов’язати видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Дубовика М.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Пишного О.А. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Як вбачається з рішення атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року атестаційна палата в складі дев’яти членів одностайно прийняла рішення про відмову Пишному О.А. в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


У витягу з протоколу засідання атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 7 грудня 2006 року зазначено, що при складанні усного іспиту з 14 питань білету Пишний О.А. дав повну відповідь на 5 питань, на 5 питань білету дав неповну відповідь, на 4 питання білету відповіді не дав. В ході іспиту було задано 8 додаткових питань. Як вбачається з протоколу на додаткові питання відповідь не дана.


З трьох складених Пишним О.А. процесуальних документів два оцінені комісією незадовільно.


При обговоренні питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Пишному О.А. учасники обговорення висловились за те, щоб відмовити йому у видачі свідоцтва.


На рішенні атестаційної палати від 7 грудня 2006 року про відмову Пишному О.А. у видачі свідоцтва про право на заняття  адвокатською діяльністю є підписи дев’яти членів палати.


Відповідно до п.3 розділу І Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури (протокол від 1 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами, внесеними протоколом від 23 квітня 2004 року № 4/3-2, протоколом від 16 листопада 2005 року № 4/16-2), «Заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту, та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту. При прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата повинна виходити з того, що заявник відразу ж після отримання свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невміння заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові документи повинні бути підставою для відмови у видачі свідоцтва.


Відповідно до п.9 розділу IV Порядку складання кваліфікаційних іспитів, «Усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник відповідає задовільно на всі питання білету».


Записи, зроблені Пишним О.А. під час підготовки до складання іспиту дуже стислі і не відображають в повній мірі відповіді на питання.


Згідно довідки Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затримка розгляду заяви Пишного О.А. при складанні іспитів була викликана тим, що 26.10.2006 року він не з’явився на засідання палати. Іспит було перенесено на 30.11.2006 року, але засідання не відбулось в зв’язку з відсутністю кворуму і було перенесено на 7 грудня 2006 року.


Посилання Пишного О.А. на те, що йому було надано для підготовки відповідей на усні питання лише 15 хвилин викликає сумніви, так як перед ним в цей день складали іспити три особи.


В матеріалах справи є ксерокопія паспорту Волкової Руслани Сергіївни, яка здавала іспити в той же день що і Пишний О.А. В паспорті маються відмітки про те, що вона в 2004 році знята з реєстрації в м.Києві і 22.02.2005 року зареєстрована в м.Херсоні.


Доказів того, що Панасенко Т.П. тиснула на членів комісії і не сприяла об’єктивному визначенню рівня професійних знань Пишного О.А. немає.


Більшість додаткових питань були задані не Панасенко Т.П., а іншими членами палати. Панасенко Т.П. не була на той час головою атестаційної палати.


В ході перевірки встановлено, що в порушення п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Херсонською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури у встановлений триденний термін не була надана Пишному О.А. копія рішення атестаційної палати.


Комісія вважає необхідним звернути увагу на це Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, але на думку комісії це не є достатньою підставою для скасування оскаржуваного рішення атестаційної палати.


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», та п.п.10, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури»,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.         Рішення атестаційної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2006 року про відмову Пишному Олександру Анатолійовичу в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без змін, а скаргу Пишного О.А. – без задоволення.


2.         Звернути увагу голови Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Марченкова І.І., та голови атестаційної палати, Панасенко Т.П., на належне оформлення протоколів та своєчасну видачу заінтересованим особам копій прийнятих рішень.


3.         Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.         Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.