РІШЕННЯ № V/7-111 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Грівковського Олега Володимировича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 08 квітня 2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/7-111


 


05 вересня 2008 року                                                                                                     м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Грівковського Олега Володимировича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 08 квітня 2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Грівковський О.В. зі скаргою на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 08 квітня 2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю внаслідок недостатньої теоретичної підготовки та знання національного законодавства.


На думку скаржника, «…це рішення є незаконним і підлягає скасуванню у зв’язку з тим, що було прийнято з порушенням Порядку складання кваліфікаційно-дисциплінарних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. Головуючий не представив мені жодного із членів Атестаційної палати, не роз’яснені мені мого права їх відводу згідно п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Цей факт може бути підтверджено відсутністю мого особистого підпису, який повинен бути відповідно до п.6 Порядку».


Також Грівковський О.В. стверджує, що питання, на які згідно рішення він незадовільно відповів, йому взагалі не ставились, а саме: «…поняття конституційних обов’язків громадян України; особливості відшкодування шкоди завданої малолітньою особою, неповнолітньою особою, а також відшкодування шкоди завданої декількома особами; різниця в провадженнях по справах, що регулюються Кодексом про адміністративні правопорушення та Кодексом адміністративного судочинства України.».


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Грівковського О.В. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


Перевіркою встановлено, що 08.04.2008 року атестаційна палата Дніпропетровської обласної КДКА у складі 10 осіб, після вивчення наданих Грівковським О.В. документів, оголошення свого складу та роз’яснення права на відвід, вирішила допустити його до складання кваліфікаційних іспитів, що засвідчено десятьма підписами членів палати. При цьому скаржником відвід нікому не заявлено.


Відсутність особистого підпису скаржника, яким би підтверджувався факт представлення йому членів атестаційної палати та роз’яснення права на відвід, є формальним привідом, але не підставою для скасування в цілому правильного та обґрунтованого рішення атестаційної палати про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Отримавши один з білетів письмового іспиту скаржник склав три документа, які після рецензії та зауважень голови атестаційної палати, Бунякіної І.В., оцінені «задовільно».


При складанні усного іспиту, скаржник, на думку 10 членів атестаційної палати, незадовільно відповів на шість з п’ятнадцяти питань Білету № 16, у томи числі:


3) Обов’язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення до відповідальності за порушення конституційних обов’язків.


4) Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою або неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми або неповнолітніми особами…


 5) Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних органів, юридичних або службових осіб у сфері управлінської діяльності.


Таким чином, посилання Грівковського О.В. у своїй скарзі на те, що ряд питань Білету № 16 йому взагалі не ставились, є необґрунтованим.


Незадовільну оцінку відповідей на питання №№ 7, 10, 15 Грівковський О.В. взагалі не оскаржує.


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Грівковського Олега Володимировича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 08 квітня 2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення – без змін.  1. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

  2. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.