РІШЕННЯ № V/7-106 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши та обговоривши у відкритому засіданні питання про Порядок та Програму складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури (далі – КДКА) особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, приймаючи до уваги необхідність зміни розміру одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА, виходячи з кошторису та штатного розкладу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (далі – ВККА) на 2008 рік і недостачі коштів для вирішення нагальних потреб ВККА: виплати заробітної плати, обслуговування сайту ВККА в мережі Інтернет, ведення Реєстру адвокатів України, підготовки та видання вісника ВККА, оренди приміщень для проведення розширених засідань ВККА, оплати транспортних послуг та послуг зв’язку, виконання обов’язків перед бюджетом, – на підставі п.10 п.п.«б», п.20 Положення про ВККА, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/7-106


 


05 вересня 2008 року                                                                                                     м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., розглянувши та обговоривши у відкритому засіданні питання про Порядок та Програму складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури (далі – КДКА) особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, приймаючи до уваги необхідність зміни розміру одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА, виходячи з кошторису та штатного розкладу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (далі – ВККА) на 2008 рік і недостачі коштів для вирішення нагальних потреб ВККА: виплати заробітної плати, обслуговування сайту ВККА в мережі Інтернет, ведення Реєстру адвокатів України, підготовки та видання вісника ВККА, оренди приміщень для проведення розширених засідань ВККА, оплати транспортних послуг та послуг зв’язку, виконання обов’язків перед бюджетом, – на підставі п.10 п.п.«б», п.20 Положення про ВККА, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Доручити членам ВККА Мультяну В.В. та Рудницькій Н.А. розробити для затвердження на наступному засіданні ВККА в жовтні 2008 року нову редакцію Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних КДКА особами, які виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Проекти надати членам ВККА для ознайомлення не пізніше 12.10.2008 року.
  2. Встановити розмір внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА в сумі 5000 грн. особам, які звертаються з заявами про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

  3. Зобов’язати Голову ВККА Висоцького В.І. підготувати для затвердження на засіданні ВККА зміни до кошторису на 2008 рік (за потреби) та прийняти до уваги розмір відрахувань при підготовці кошторису на 2009 рік.
  4. Виходячи з положень існуючого Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних КДКА, що затверджений 1 жовтня 1999 року № 6/2 із наступними змінами, інтересів громадян, які вже звернулися до КДКА із заявами про допуск до складання кваліфікаційних іспитів та сплатили відповідний одноразовий внесок, п.п.2, 3 цього Рішення ввести в дію з 1 жовтня 2008 року.

Особи, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, надали відповідні документи та сплатили одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА до 1 жовтня 2008 року, сплачують його в розмірі 2500 грн..  1. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 жовтня 2008 року:

– рішення ВККА № V/3-54 від 21.03.2008 року,


– рішення ВККА про розмір внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА в розмірі 2500 грн.


7. Головам регіональних КДКА забезпечити у встановлені строки виконання даного рішення ВККА.  1. Секретарю ВККА прийняте рішення направити в усі регіональні КДКА.