РІШЕННЯ № V/6-104 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні звернення Мухамедова Юрія Саїдовича відносно перегляду рішення атестаційної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/6104


 


05 липня 2008 року                                                                                                     м. Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Батченка А.Н., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Голянда Ю.І., Пак Н.Г., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А, Горощенко Л.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Мнишенко І.Є., Ященко Н.В., -1, розглянувши у відкритому засіданні звернення Мухамедова Юрія Саїдовича відносно перегляду рішення атестаційної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення Мухамедова Юрія Саїдовича (вх.№. 282 від 03.06.2008 року), в якому він запропонував Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури у відповідності до ч.3 ст.51 КАС України прийняти його умови для примирення при розгляді адміністративної справи за його позовом до Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка знаходиться у провадженні Бердянського міськрайсуду Запорізької області, а саме:


1. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури об’єктивно і неупереджено переглядає неправомірне, на думку Мухамедова Ю.С., рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 34 від 3 жовтня 2005 року стосовно нього і вирішує питання видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а він, у відповідь, відмовляється від усіх заявлених ним позовів.


2. При цьому, умова здачі ним повторних кваліфікаційних іспитів є неприйнятною і виключається, оскільки він вважає, що здав належним чином кваліфікаційні іспити 03.10.2005 року у відповідності з вимогами чинного законодавства, але оцінка результатів іспитів була здійснена комісією атестаційної палати невірно, упереджено і необ’єктивно.


Те, що рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 34 від 03.10.2005 року стосовно нього не відповідає дійсності, є неправильним і підлягає скасуванню, на думку Мухамедова Ю.С., буде доведено у суді під час неупередженого розгляду справи судом після розгляду касаційної скарги Вищим адміністративним судом України або ж у Європейському Суді з прав людини. Це лише питання часу.


З огляду на вказане, Мухамедов Ю.С. пропонує Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури покласти край судовій тяганині та зберегти дорогоцінний час співробітників  ВККА та КДКА, які беруть участь у судових засіданнях, пропонує досягнути примирення на запропонованих умовах.


При цьому заявник посилається на те, що у жовтні 2005 року він звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 34 від 03.10.2005 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, але, у зв’язку з порушенням Запорізькою обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури вимог ч.2 п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, його скарга не була у семиденний строк разом із справою направлена на розгляд до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


На думку Мухамедова Ю.С., його скарга на рішення Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 34 від  03.10.2005 року розглядалась Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури у листопаді 2006 року з порушенням вимог ст.16, 17, 18, 19, 23 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. До теперішнього часу Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не розглянула його скаргу на законність протоколу № 33 від 15.08.2006 року, яким Запорізька обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевищила свої повноваження і незаконно визнала правомірність свого ж рішення № 34 від 03.10.2005 року.


Прийняте за таких обставин рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  від 24.11.2006 року № ІV/26-1.2 про відмову у задоволенні скарги Мухамедова Ю.С. на рішення атестаційної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 34 від 03.10.2005 року, на його думку, не може вважатись законним і обґрунтованим, а тому він оскаржив неправомірні дії Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури до суду в порядку адміністративного судочинства. На даний час у справі, яка розглядається з жовтня 2006 року, судом оголошено перерву і надано час для досягнення примирення сторін, а тому він запропонував Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури свої умови примирення, згідно з якими атестаційна палата Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повинна видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю без повторної здачі ним кваліфікаційних іспитів.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що звернення Мухамедова Ю.С. про прийняття його умов для примирення не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури запропонований Мухамедовим Ю.С. порядок видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю шляхом примирення не передбачений.


Згідно п.30 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право скласти їх через рік. Проте, незважаючи на пропозиції Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повторно здати іспити, Мухамедов Ю.С. категорично відмовляється.


Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 24.11.2006 року № ІV/26-1.2 відмовлено у задоволенні скарги Мухамедова Ю.С. на рішення атестаційної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 34 від 03.10.2005 року. Дане рішення ніким не призупинено та не скасовано. Повторне вирішення одного й того ж питання Положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не передбачено. Крім того, заявником  такі обставини не зазначені. Згідно п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури самостійно не вирішує питання про видачу  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Порядок та умови видачі свідоцтва, відповідно до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, покладено на регіональні Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


Оскільки підстав для перегляду оскаржуваного заявником рішення не вбачається, вимоги Мухамедова Ю.С., щодо здачі чи не здачі ним повторних кваліфікаційних іспитів, не можуть бути розглянутими на запропонованих умовах. Згідно Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Мухамедов Ю.С. у будь-який час може звернутися до регіональної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання ним кваліфікаційних іспитів згідно діючого законодавства на період його звернення.


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що до судової тяганини, на яку посилається Мухамедов Ю.С., по декільком  адміністративним справам за його позовами, як до Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, так і до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, в тому числі і про стягнення коштів у розмірі 5000 грн. за спричинення йому, на його думку, моральної шкоди, більш причетний сам позивач, у зв’язку з чим представники Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приймають участь при розгляді справ тривалий час.


Згідно п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури судом не може бути визначений рівень професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю. Рівень професійних знань може встановити тільки Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури під час здачі особою кваліфікаційних іспитів.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


 


1.      Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 24 листопада 2006 року №_ІV/26-1.2, яким Мухамедову Юрію Саїдовичу відмовлено у задоволенні скарги на рішення атестаційної палати Запорізької обласної КДКА № 34 від 03 жовтня 2005 року, залишити без змін, а звернення Мухамедова Юрія Саїдовича (вх.№ 282 від 03.06.2008 року) – без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.