РІШЕННЯ № V/6-103 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Скробача Богдана Миколайовича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.03.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/6103


 


05 липня 2008 року                                                                                                     м. Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Батченка А.Н., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Голянда Ю.І., Пак Н.Г., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А, Горощенко Л.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Ященко Н.В., – 1 розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Скробача Богдана Миколайовича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.03.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Скаржнику було відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку з тим, що «якість складених заявником правових документів згідно білета № 6 письмового іспиту та відповіді на запитання білета № 17 усного іспиту, а також на задані додаткові запитання» свідчать про те, що:


«Скробач Б.М. недостатньо вміє практично застосовувати теоретичні знання, а його рівень знань теоретичних і практичних положень чинного законодавства не дозволить йому відразу ж після отримання свідоцтва надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам».


В скарзі Скробач Б.М. посилається на те, що він вичерпно надав письмові відповіді на всі три запитання білета і на 15 запитань усного іспиту, а також вичерпно відповів на додаткові запитання.


Скаржник також посилається на те, що окремі члени палати незаконного рішення не визнали і свого підпису під рішенням не поставили.


Скробач Б.М. просить рішення атестаційної палати про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати і постановити  рішення про видачу йому свідоцтва. У випадку залишення в силі рішення атестаційної палати – повернути йому кошти у сумі 2500 грн., внесені на рахунок Івано-Франківської  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Гордєєва Л.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Скробача Богдана Миколайовича підлягає задоволенню, а оскаржене рішення, до скасування з наступних підстав:


Рішення атестаційної палати в особовій справі Скробача Б.М, розміщено на аркушах 27 – 29 та 30.


Третій екземпляр рішення наданий скаржнику 1/IV – 08 (про що свідчить запис Скробача Б.М. на звороті аркуша 30).


У протоколі і рішеннях зазначено, що на засіданні атестаційної палати 21.03.2008 року були присутніми 9 членів палати.


З витягу з протоколу (аркуш 29) вбачається, що «За видачу свідоцтва проголосував 1 член палати, проти видачі  – вісім».


В рішенні отриманому 1/IV – 08 Скробачем Б.М., стоїть підпис тільки шести членів палати, а в рішенні на аркуші особової справи Скробача Б.М. дописані підписи Ливинець В.П. та Ясиповенко Л.В.


Таким чином, з рішення наданого скаржнику і долученим до скарги, вбачається, що засідання палати не було правомочним, чим порушено, п.19 Положення про КДКА оскільки на засіданні було тільки 7 членів палати.


Відповідно до п.24 Положення про КДКА рішення щодо результатів складання іспитів оформлюється окремим документом і підписується головуючим та членами палати, які брали участь у засіданні палати. В наданих матеріалах взагалі відсутні результати  складання усного іспиту, крім слів під кожним питанням «вірно», «не вірно»; які додаткові питання були поставленні перед Скробачем Б.М. і що ін відповів на  них – не вказано, чим порушено п.3 Розділу IV Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно – дисциплінарних комісіях адвокатури, затверджених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.


Витяг з протоколу від 21.03.2008 року про допуск до здачі іспиту та результати здачі іспиту Скробачем Б.М., підписаний тільки головою атестаційної палати та секретарем (аркуш 29), у тому ж протоколі на аркуші 28 – 29 два рази повторюються питання білету № 8, 9, 10, 11.


Відсутність належно оформленого протоколу та рішення про результати складання іспитів унеможливлює перевірку ВККА обґрунтованості прийнятого палатою рішення і доводів скаржника про його вірні відповіді на всі питання білету. У всякому разі матеріали справи не спростовують доводи скаржника про те, що він дав вірні відповіді на всі усні питання білету та додаткові питання.


В матеріалах здачі іспиту відсутні дані про те, які саме додаткові питання ставили Скробачу Б.М. і які відповіді на них він дав.


Таким чином, встановлені порушення, допущені атестаційною палатою при складанні скаржником кваліфікаційних іспитів, с суттєвими і вимагають скасування винесеного рішення.


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», та п.п.10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури»,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Скробача Богдана Миколайовича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.03.2008 року задовольнити частково, оскаржене рішення скасувати, а справу направити на розгляд в атестаційну палату Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


2.      Звернути увагу голови Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Квочака С.Є. та голови атестаційної палати Магаса І.В. на необхідність належного оформлення документів, виконання вимог Закону України „Про адвокатуру”, Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.