РІШЕННЯ № V/10-148 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мудрака Олександра Сергійовича на незаконні дії голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Луцюка П.С., та про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10148


 


13 лютого 2009 року                                                                                                 м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мудрака Олександра Сергійовича на незаконні дії голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Луцюка П.С., та про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


16.09.2008 року з Кабінету Міністрів України на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина Мудрака О.С. на незаконні дії голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Луцюка П.С.,  яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


В своїй скарзі Мудрак О.С. посилається на те, що відмова у видачі йому свідоцтва пов`язана з особистою зацікавленістю голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який заперечував проти здійснення ним захисту в конкретній цивільній справі та декілька разів безпідставно відмовляв йому в наданні допуску до складання кваліфікаційних іспитів. В зв`язку з цим вважає дії голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури неправомірними і просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури зобов`язати голову Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Луцюка П.С., провести спільне засідання обох палат та видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., доводи скаржника та його відповіді на питання членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Мудрака О.С. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 


Як вбачається з матеріалів справи, Мудрак О.С. звернувся в Рівненську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури із заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в жовтні 2006 року, але у зв`язку з тим, що необхідний для набуття статусу адвоката стаж роботи у заявника був відсутній, йому відмовили в допуску до складання кваліфікаційних іспитів та повернули суму внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


09 січня 2008 року скаржник повторно звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів. Після отримання допуску, за результатом складання Мудраком О.С. кваліфікаційних іспитів, 10 присутніх членів атестаційної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури своїм одноголосним рішенням від 11.07.2008 року відмовили йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Відповідно до оскаржуваного рішення, Мудрак О.С. при складанні кваліфікаційного іспиту проявив поверхневі знання діючого законодавства, на окремі питанні екзаменаційного білету відповіді не надав взагалі, не в достатній мірі ознайомлений з теоретичними та практичними питаннями діяльності адвокатури, з огляду на що йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Згідно витягу з протоколу № 20 від 11.07.2008 року засідання атестаційної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури, після допуску Мудрака О.С. до складання кваліфікаційного іспиту, роз’яснення права на відвід, йому запропоновано вибрати екзаменаційний білет з усного іспиту та надано час для підготовки відповідей. Після заслуховування відповідей Мудрака О.С., члени атестаційної палати прийшли до висновку, що він задовільно відповів лише на питання №№ 1, 2, 6, дав неповні відповіді на питання №№ 4, 5, 9, не надав відповіді на питання №№ 3, 7, 8, 10-14, із зазначенням в чому саме полягає неповнота, або невірність відповідей. Підтвердженням цього є наявні в справі матеріали підготовки Мудрака О.С. до усних відповідей.


Відповідно до матеріалів справи, під час складання письмового іспиту Мудрак О.С. надав поверхневу відповідь на 2 питання екзаменаційного білету, з чого можна прийти до висновку про відсутність достатніх підстав для його допуску до складання усного іспиту.


 


Згідно п.п.3, 9 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційною комісією адвокатури від 01.10.1999 року № 6/2 (із змінами від 17.08.2001, 23.04.2003, 27.10.2005,  02.02.2007 р.р.), заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту. Усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета. Тож атестаційна палата Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури мала всі підстави для прийняття рішення про відмову Мудраку О.С. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не наділена повноваженням зобов`язувати голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймати рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, за наявності для цього підстав. Відповідно до п.31 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймається атестаційною палатою.


До того ж, скаржник не позбавлений права повторно через рік скласти  кваліфікаційні іспити та отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.


В зв`язку з  тим, що будь-які докази особистої зацікавленості голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в винесенні рішення про відмову Мудраку О.С. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  відсутні та не знайшли свого підтвердження, а зазначене рішення є обґрунтованим по суті, в задоволенні скарги Мудрака О.С. слід відмовити.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Мудрака Олександра Сергійовича на незаконні дії голови Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Луцюка П.С., та про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення атестаційної палати від 11.07.2008 року про відмову у видачі Мудраку О.С. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.