РІШЕННЯ № V/8-126 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Рашка Володимира Григоровича на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.02.2008 року про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/8-126


 


17 жовтня 2008 року                                                                                                     м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дацькова В.В., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Манайло Н.Е., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Рашка Володимира Григоровича на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.02.2008 року про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


21.07.2008 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Рашка В.Г. на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.02.2008 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.


В скарзі Рашко В.Г. вказує, що дисциплінарне стягнення є незаконним і необґрунтованим, винесеним з метою впливу на нього, як адвоката, за принципову позицію по кримінальній справі відносно військовослужбовця Хомчака С.П. При вирішенні питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, вважає, порушені строки застосування дисциплінарного стягнення, передбачені ст.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, не враховано, що він є інвалідом війни і за станом здоров’я не може виїжджати на значні відстані. Тому просить зазначене рішення скасувати.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Соботника В.Й., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Рашка В.Г. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики при застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Як видно з постанови голови дисциплінарної палати Рівненської обласної КДКА від 3 лютого 2008 року про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Рашка В.Г., воно було порушене на підставі окремої постанови військового місцевого суду Хмельницького гарнізону від 3 жовтня 2007 року.


Згідно ухвали військового апеляційного суду Центрального регіону України від 15 січня 2008 року окрема постанова суду першої інстанції залишена без змін, а апеляція адвоката Рашка В.Г. – без задоволення.


Військовий суд прийшов до переконання, що захисник – адвокат Рашко В.Г., зловживаючи своїми правами, затягував вирішення справи. Зокрема, не прибував без поважних причин в судові засідання 31 липня, 10 і 24 вересня, 3 жовтня 2007 року. Зважаючи на це, суд в той же день, на підставі ст.ст.61,61-1 КПК України, постановив усунути захисника Рашка В.Г. від участі в справі та окремою постановою повідомив про це Рівненську обласну КДКА для вирішення питання про відповідальність адвоката.


Як видно з протоколу засідання дисциплінарної палати КДКА Рівненської області від 15.11.2007 року, в зв’язку з апеляцією адвоката на окрему постанову, з’ясування питання про порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката було відкладено до отримання інформації про результати розгляду в апеляційному порядку окремої постанови суду першої інстанції.


Рашко В.Г. був присутній на засіданні дисциплінарної палати 28 лютого 2008 року, в своєму поясненні вказав, що його неявки в судові засідання зумовлені поганим станом здоров’я, а відсутність в процесі була узгоджена з клієнтом; зрештою, угода на ведення кримінальної справи була відсутня.


Заперечення адвоката дисциплінарна палата вважала непереконливими, а його дії – порушенням вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру» та п.53 Правил адвокатської етики щодо обов’язку адвоката неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства.


Щодо термінів застосування дисциплінарного стягнення, палата обґрунтовано вважала, що датою виявлення дисциплінарного проступку стало 2 лютого 2008 року, тобто дата надходження ухвали суду другої інстанції від 15 січня 2008 року про залишення без змін окремої постанови військового місцевого суду Хмельницького гарнізону від 3 жовтня 2007 року стосовно адвоката Рашка В.Г., в якій повідомлялося про усунення його від участі в справі в якості захисника через зловживання процесуальними правами.


При обранні дисциплінарного стягнення палатою враховано, що адвокат вперше притягується до дисциплінарної відповідальності, тяжкість проступку, його наслідки, а тому правомірно застосувала стягнення, не пов’язане з обмеженням адвокатської діяльності.


За таких обставин, зважаючи на відсутність в скарзі адвоката Рашка В.Г. інших доказів, які б вказували на необґрунтоване застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, рішення дисциплінарної палати слід залишити без змін.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Рашка Володимира Григоровича на рішення дисциплінарної палати Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.02.2008 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.