РІШЕННЯ № V/11-178 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Харченка Бориса Івановича на рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.10.2008 року № 7 про припинення адвокатської діяльності та анулювання виданого адвокату Харченку Борису Івановичу Чернігівською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва № 13 від 15.04.1994 року про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/11-178


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Харченка Бориса Івановича на рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.10.2008 року № 7 про припинення адвокатської діяльності та анулювання виданого адвокату Харченку Борису Івановичу Чернігівською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва № 13 від 15.04.1994 року про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Харченко Борис Іванович зі скаргою на рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.10.2008 року № 7 про припинення адвокатської діяльності та анулювання виданого адвокату Харченку Борису Івановичу Чернігівською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва № 13 від 15.04.1994 року про право на заняття адвокатською діяльністю.


В своїй скарзі Харченко Б.І. посилається на те, що рішення комісії є незаконним, а твердження про порушення, які стали підставою для дисциплінарного стягнення, безпідставними.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Комарницьку О.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Харченка Б.І. підлягає до задоволення з наступних підстав.


Постановою голови дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2007 року було порушено дисциплінарне провадження у справі про притягнення адвоката Харченка Б.І. до дисциплінарної відповідальності, а рішенням дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18.10.2007 року на адвоката Харченка Б.І. накладене дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за грубі порушення вимог законодавства, які регулюють діяльність адвокатури, а також за порушення Присяги адвоката України.


Рішенням Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.09.2008 року рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18.10.2007 року відносно    Харченка Б.І. скасоване, а справа повернута на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи.


Постановою голови дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04.09.2008 року було вдруге порушено дисциплінарне провадження за заявою Верченко Л.І. у справі про притягнення адвоката Харченка Б.І. до дисциплінарної відповідальності.


Розглянувши матеріали дисциплінарного провадження, дисциплінарна палата вирішила, що дисциплінарна справа відносно адвоката Харченка Б.І. підлягає закриттю, а заява Верченко Л.І. разом з матеріалами її перевірки поверненню до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для розгляду по суті з наступних підстав.


Як вбачається із заяви Верченко Л.І. від 25.09.2007 року та її звернення до дисциплінарної палати від 23.09.2008 року, вона до дисциплінарної палати не зверталася і порушувати дисциплінарне провадження в своїй заяві від 25.09.2007 року не просила, а наполягала на порушенні провадження Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, а не дисциплінарною палатою, про позбавлення адвоката Харченка Б.І. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за грубі порушення законодавства, що є окремим інститутом припинення адвокатської діяльності, який регулюється ст.17 Закону України «Про адвокатуру» і не є заходом дисциплінарної відповідальності.


Як вбачається із матеріалів перевірки заяви Верченко Л.І. проведеної дисциплінарною палатою, адвокат Харченко Б.І. перебував на посаді голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з 1994 по 09.07.2007 р.р.


Рішенням Чернігівської обласної Ради від 24.05.2007 року було сформовано новий склад Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а 09.07.2007 року на засіданнях Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат було обране нове керівництво.


Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 15.09.2006 року № IV/24-3.1 на голову кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури покладено персональну відповідальність за збереження справ та усіх документів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а при зміні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має складатись детальний опис переданих справ. Відповідно до роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10.02.2006 року № ІV/18-3.4, голови кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури старого складу зобов’язані відзвітуватися перед новим складом комісії про фінансово-господарський стан справ і використання коштів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


За час перебування на посаді голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харченко Б.І. допустив ряд порушень чинного законодавства, які регулюють діяльність адвокатури.


Так, в період з 1994 по 01.05.2003 р.р. кошти, які були отримані від осіб, допущених до складання кваліфікаційних іспитів і отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Харченком Б.І. в Чернігівській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури не обліковані. Фінансовий звіт щодо їх використання до Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поточного скликання Харченком Б.І. не надано.


В період з 01.05.2003 року по 16.08.2007 року за особистим розпорядженням Харченка Б.І., без будь-якого рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, всупереч вимогам п.151 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, було отримано готівкою з поточного рахунку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури грошові кошти на виплату заробітної плати та здійснені нарахування на заробітну плату на загальну суму 81 282, 25 грн. Документи, що підтверджують правомірність витрати вказаних грошових коштів, відсутні.


При передачі справ новому керівництву Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харченко Б.І. не передавав документи з її діяльності: особові справи адвокатів, протоколи та рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат, тощо.


Крім того, після обрання нового керівництва  Чернігівська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури офіційними рішеннями неодноразово зверталась до Харченка Б.І. з проханням передати документацію та зробити фінансовий звіт за витрачені кошти. Однак, Харченко Б.І. умисно ухилявся від передачі документів та надання фінансових звітів новому керівництву Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, що свідчить про їх відсутність. Тільки 18 та 20 березня 2008 року Харченком Б.І. були частково передані матеріальні цінності, які придбані Чернігівською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за період з 2003 року та частина бухгалтерських документів за 2006-2007 р.р., частково погашена недостача в сумі 1475, 35 грн.


Відповідно до ст.15 Закону України «Про адвокатуру» кожен адвокат при отриманні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймає Присягу адвоката України, якою він урочисто клянеться у своїй професійній діяльності, зокрема, суворо додержувати законодавства України, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.


Відповідно до роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 18.02.2005 року № IV/9-2.8, на відміну від ст.16 Закону України «Про адвокатуру, у якій мова йде про дисциплінарну відповідальність адвоката і застосування дисциплінарного стягнення за певні, вказані безпосередньо у цій статті порушення, допущені адвокатом, стаття 17 Закону регулює інші питання, пов’язані не з дисциплінарною відповідальністю, а з порядком припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі грубих порушень адвокатом цього Закону, інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


Згідно вказаному роз’ясненню, на такі випадки не поширюються строки накладення дисциплінарних стягнень, що передбачені п.п.34-35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а також інші норми цього Положення, які регламентують виключно розгляд дисциплінарних справ щодо адвокатів. Особливістю таких справ є те, що анулює свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і припиняє адвокатську діяльність не дисциплінарна палата, а кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, яка в такому разі і має прийняти відповідне рішення.


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що зазначені порушення, які вчинив Харченко Б.І. не можуть трактуватися як порушення в сфері адвокатської діяльності. Оцінка його дій на посаді голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вже визначена на зборах адвокатів, які його не обрали на новий строк. Щодо інших претензій до нього, то вони повинні вирішуватись у судовому порядку.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.3, 14-17 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, роз’ясненням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 18.02.2005 року № IV/9-2.8,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Харченка Бориса Івановича на рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.10.2008 року № 7 задовольнити.


2.      Рішення Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.10.2008 року № 7 про припинення адвокатської діяльності та анулювання виданого адвокату Харченку Борису Івановичу Чернігівською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва № 13 від 15.04.1994 року про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати.


3.      Провадження по справі закрити.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Харченка Б.І.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.