РІШЕННЯ № V/11-168 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури щодо посилення ролі регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у підвищенні кваліфікації адвокатів і «Про школи адвокатської майстерності», заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/11168


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні питання про рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури щодо посилення ролі регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у підвищенні кваліфікації адвокатів і «Про школи адвокатської майстерності», заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю.


Відповідно до пункту 131 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, КДКА: здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов’язань, що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства України та Правил адвокатської етики; виявляє причини та умови, що сприяли наданню адвокатами правової допомоги на низькому професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;  ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана планувати заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатів, покладати на адвокатів обов’язок підвищити свою кваліфікацію, усувати причини і умови, що перешкоджають здійсненню адвокатами завдань, покладених на адвокатуру (пункт 181 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).


На Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури покладено обов’язки щодо координації роботи кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з підвищення кваліфікації адвокатів (пункт 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури).


Більшість регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій предметно займаються цими питаннями.


Заслуговує на увагу практика Кіровоградської, Одеської, Тернопільської кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, які спільно з обласними колегіями адвокатів і відділеннями Спілки адвокатів України видають інформаційно-методичні бюлетені, в яких висвітлюється життя адвокатської спільноти, публікуються методичні рекомендації, зразки процесуальних документів тощо. В Одеській, Харківській, Тернопільській, Київській та деяких інших областях видані книги про історію адвокатів регіону, провадяться науково-практичні конференції, семінари, що позитивно впливає на підвищення кваліфікації адвокатів.


Позитивної оцінки заслуговує діяльність тих регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, які організували школи адвокатської майстерності, в яких особи, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, отримують консультації досвідчених адвокатів, відповідно до Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. Це дає можливість глибше вивчити рівень знань абітурієнтів, їх професійні і ділові якості. Зокрема, такі школи діють при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури Одеської та Рівненської областей.


В той же час стан справ, аналіз матеріалів, розглянутих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, свідчить, що рівень кваліфікації окремих адвокатів, особливо тих, які раніше працювали в комерційних структурах і в органах внутрішніх справ, є низьким. Зросла кількість скарг на низьку якість роботи адвокатів, порушення ними Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики.


Окремі регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури недостатньо займаються питаннями підвищення кваліфікації адвокатів, неналежно займаються їх навчанням.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Визнати діяльність окремих регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури по підвищенню кваліфікації адвокатів недостатньою.


2.      Рекомендувати регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури у відповідності до пунктів 131, 181 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури розробити заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатів, ширше застосовувати до адвокатів такий захід як покладення на них обов’язку підвищити свою кваліфікацію.


3.      Рекомендувати регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури видавати спільно з адвокатськими об’єднаннями і відділеннями Спілки адвокатів України інформаційно-методичні бюлетені для інформування адвокатів про діяльність органів адвокатського самоврядування, поширення позитивного досвіду, надання адвокатам методичної допомоги.


4.      Вважати за необхідне рекомендувати створити при кожній регіональній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури школу адвокатської майстерності для підвищення рівня професійних знань і кваліфікації адвокатів, надання особам, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, практичної допомоги при підготовці до складання кваліфікаційних іспитів.


5.      Затвердити Типове положення про школу адвокатської майстерності.


6.      Головам регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в строк до 1 червня 2009 року поінформувати Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури про роботу КДКА з підвищення кваліфікації адвокатів і про стан виконання даного рішення.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 20 березня 2009 року № V/11-168


 


 


 


Типове положення


про школу адвокатської майстерності


 


1.                  Школи адвокатської майстерності (далі – ШАМ) створюються при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і є дорадчим органом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


2.                  ШАМ діють на строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


3.                  Основним завданням ШАМ є підвищення рівня професійних знань і кваліфікації адвокатів, надання консультативної допомоги особам, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, при підготовці до складання кваліфікаційних іспитів.


4.                  Формування ШАМ і організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх діяльності здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Організовує діяльність школи голова регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і його заступники – голови атестаційної та дисциплінарної палат.


5.                  У викладацько-консультативний склад школи можуть входити члени атестаційної та дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокати зі стажем роботи понад 10 років, судді, працівники головного управління юстиції в регіоні, науковці. Кількісний склад ШАМ визначається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.


6.                  Ведення документації ШАМ здійснює секретар школи, який призначається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Секретар школи також веде облік осіб, які виявили бажання навчатися в ШАМ.


7.                  Слухачами школи адвокатської майстерності можуть бути практикуючі адвокати, до яких кваліфікаційно-дисциплінарною комісією застосовано такий захід як покладення на них обов’язку підвищити свою кваліфікацію; інші адвокати – при проведенні науково-методичних конференцій, семінарів тощо; особи, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю – при проведенні консультативних занять.


8.                  Навчання в ШАМ ведеться згідно затвердженого головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури плану. Заняття проводяться в міру потреби.


9.                  Раз на рік головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (за його дорученням, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури) підбиваються підсумки діяльності школи, які розглядаються на спільному засіданні обох палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та розробляються заходи щодо підвищення якості навчання.