РІШЕННЯ № V/10-154 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Пролигіна В’ячеслава Анатолійовича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та звернення Голови підкомітету з питань забезпечення захисту прав і свобод людини та співпраці з правоохоронними органами Верховної Ради України, народного депутата України Фельдмана О.Б.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10154


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Пролигіна В’ячеслава Анатолійовича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та звернення Голови підкомітету з питань забезпечення захисту прав і свобод людини та співпраці з правоохоронними органами Верховної Ради України, народного депутата України Фельдмана О.Б.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Пролигін В.А. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вважає це рішення незаконним, на підставі чого просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури його скасувати. З цього ж питання до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Голова підкомітету з питань забезпечення захисту прав і свобод людини та співпраці з правоохоронними органами Верховної Ради України,  народний депутат України Фельдман О.Б., який просить перевірити законність зазначеного рішення і дій атестаційної палати.


Свою скаргу Пролигін В.А. обґрунтовує тим, що звернувшись у лютому 2008 року в Житомирську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури з заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, сплативши внесок на  організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА у сумі 2500 грн. йому, в  порушення п.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, не було надано Програму їх складання і лише у жовтні запрошено на письмовий іспит.


Після успішного складання письмового іспиту, 21.11.2008 року відбувся усний. Під час його складання члени атестаційної палати постійно входили та виходили із приміщення, внаслідок чого більшість часу не було кворуму. Окрім цього, більшість членів палати постійно обговорювали питання, не пов’язані з іспитом, та не слухали відповіді на питання. Ставлячи додаткові запитання, все більше виходили за межі питань, наявних в білеті. Вимагали називати номери процитованих ним статей, тримаючи в руках кодекси. Відповіді на питання №№ 9-14 слухали лише 1-2 члена палати. По завершенню відповіді на питання, яка тривала біля півтори години, його попросили зачекати в коридорі. Під час очікування він бачив, що декілька членів комісії залишили місце проведення іспиту і не повернулися, не зважаючи на те, що інші заявники ще продовжували відповідати.


Рішення про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю було оголошено в присутності трьох членів атестаційної палати, при цьому повідомили, що комісія під час оцінки знань керувалась критерієм, що в разі відсутності відповіді хоча б на одне питання білету, іспит вважається не складеним. Але на яке питання не було надано відповідь, з яких безліч були додатковими, Пролигіну В.А. не повідомили.


В своїй скарзі Пролигін В.А. звертає увагу також на те, що зазначений критерій є застарілим і відсутній в Порядку складання кваліфікаційних іспитів. Це може свідчити, що атестаційна палата у своїй діяльності керується старою редакцією Порядку складання кваліфікаційних іспитів. Вважає незрозумілим, чому, якщо він не відповів хоча б на одне питання, його просили розповідати наступні.


 


Також Пролигін В.А. повідомляє, що фактично проживає в м.Бровари Київської області, працює юрисконсультом на підприємстві у м.Києві та здійснює представництво інтересів юридичних і фізичних осіб переважно у судах м.Києва та Київської області, у зв’язку з чим просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури дозволити складати кваліфікаційний іспит не в Житомирській, а в Київській обласній або міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, та зобов’язати Житомирську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури повернути йому внесок на організаційно-технічне забезпечення її діяльності у сумі 2500 грн., або звільнити від повторної сплати внеску при складанні іспиту. 


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., доводи скаржника, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Пролигіна В.А. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


 


Як вбачається з наданих Житомирською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури матеріалів справи, Пролигін В.А. звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (без дати) про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, яку зареєстровано та розглянуто 14.01.2008 року. Тією ж датою на заяві зафіксовано отримання Пролигіним В.А. Програми.


Але, надана ним до заяви копія диплому посвідчена нотаріусом 16.01.2008 року, довідка про відсутність судимості датована 23.01.2008 року, а квитанція про сплату внеску – 15.02.2008 року, що підтверджує слова Пролигіна В.А. про його звернення до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у лютому 2008 року і дає підстави вважати дату реєстрації заяви, резолюцію та напис на ній «Програму отримав 14.01.2008 року» такими, що не відповідають дійсності.


 


Під час розгляду матеріалів справи також встановлено, що:


– процесуальні документи, складені Пролигіним В.А. на письмовому іспиті, мають декілька зауважень, зроблених олівцем, без зазначення ким вони перевірялись, а також зараховані вони чи ні;


– на порушення п.п.7, 11 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, в матеріалах справи взагалі відсутні рішення атестаційної палати про допуск Пролигіна В.А. до складання іспитів та про відмову йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;


– в єдиному наявному протоколі засідання атестаційної палати від 21.11.2008 року № 22 взагалі не має відомостей про факт складання Пролигіним В.А., а також іншими заявниками (Бородіним Дмитром Володимировичем, Оримович Катериною Юріївною) письмового іспиту;


– на порушення п.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, доведення до заявника права відводу членів атестаційної палати, передбачене п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, не засвідчене його особистим підписом;


– на порушення п.10 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, заявникам, що не склали іспити та яким внаслідок цього відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не роз’яснений порядок і терміни оскарження рішення атестаційної палати, що передбачені п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;  


– до протоколу не занесені всі запитання та відповіді на них Пролигіна В.А. і інших заявників, що є порушенням п.10 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, та унеможливлює вирішення питання щодо обґрунтованості скарги чи оскаржуваного рішення атестаційної палати в частині оцінки усного іспиту.


Так, пунктами 9, 10 зазначеного Порядку встановлено, що «…усна відповідь зараховується у випадку, коли Заявник задовільно відповів на всі питання білета. …Іспит починається з того, що головуючий оголошує запитання білета, після чого Заявник відповідає на нього. Після того, як відповідь закінчено, члени Палати мають право поставити Заявнику додаткові запитання. До протоколу заносяться усі запитання та відповіді на них. КДКА дозволяється використовувати аудіозапис під час складання кваліфікаційних іспитів».


Але, наявним протоколом від 21.11.2008 року зафіксовано, що Пролигін В.А. отримав білет № 14:


  « –   невірно відповів на питання 1, 2, 3, 4,


         по п’ятому питанню відповів неповно,


         на шосте питання відповів неправильно,


         по сьомому питанню відповів невірно,


         по восьмому питанню відповів неповно,


         на чотирнадцяте питання відповів неповно.»


Повно в протоколі наведені лише 9 додаткових питань та відповіді на них заявника. Взагалі відсутня інформація про відповіді на 9-13 питання, навіть у вигляді «вірно-невірно».


Окрім цього, наданий Пролигіну В.А. білет № 14 усного іспиту складається з 14 питань, замість 15, як це передбачено Програмою складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженою протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року № 6/2 (із змінами від 17.08.2001, 23.04.2003, 27.10.2005,  02.02.2007 р.р.);


Аналогічно в протоколі зафіксоване складання усного іспиту іншими заявниками.


 


Слід зазначити, що відповідно до протоколу № 22 від 21.11.2008 року іспити у заявників приймала атестаційна палата «Житомирського регіонального відділення КДКА» у складі 8 членів, що з врахуванням доводів Пролигіна В.А., а також відсутності особистих підписів цих членів палати на будь-якому документі в справі може свідчити про відсутність кворуму і нелегітимність протоколу засідання та прийнятих на ньому рішень.


 


Таким чином, внаслідок наявних порушень Порядку складання кваліфікаційних іспитів з боку атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її протокольне рішення від 21.11.2008 року про незадовільне складення Пролигіним В.А. усного кваліфікаційного іспиту є безпідставним та підлягає скасуванню, але, виходячи з вимог п.9 Порядку, вважати усний іспит складеним теж не можна. На даний час складеним є лише письмовий іспит.


 


Щодо клопотання Пролигіна В.А. дозволити складати іспит в Київській міській або обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, то воно задоволенню не підлягає, оскільки Пролигін В.А. не надав Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури ніяких документів, чи їх копій, на підтвердження факту проживання в м.Бровари Київської області, праці юрисконсультом на підприємстві у м.Києві, здійснення представництва інтересів юридичних і фізичних осіб в судах м.Києва та Київської області, наприклад, сторінок трудової книжки, довідки з місця роботи, службового посвідчення, договору оренди житла, рішень суду та інших.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Пролигіна В’ячеслава Анатолійовича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та звернення Голови підкомітету з питань забезпечення захисту прав і свобод людини та співпраці з правоохоронними органами Верховної Ради України, народного депутата України Фельдмана О.Б., задовольнити частково.


2.      Клопотання Пролигіна В’ячеслава Анатолійовича, щодо надання йому дозволу складати кваліфікаційний іспит для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Київській міській або обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури залишити без задоволення.


3.      Рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Пролигіну В’ячеславу Анатолійовичу скасувати.


4.      Матеріали справи передати до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд в частині складання Пролигіним В.А. усного кваліфікаційного іспиту, звільнивши Пролигіна В.А. від повторної сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Пролигіна В.А. та народного депутата України, Фельдмана О.Б.