РІШЕННЯ № V/12-191 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Годованця Євгена Олександровича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 09.12.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/12-191


 


22 травня 2009 року                                                                                                   м.Одеса


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Яценко О.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Замедянської Н.М., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Годованця Євгена Олександровича на рішення атестаційної палати  Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  № б/н від 09.12.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


09.01.2009 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина Годованця Є.О. на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  № б/н від 09.12.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, Годованець Є.О. в своїй скарзі посилається на те, що прийняття усного та письмового іспитів відбувалось з порушенням встановленого порядку, в зв`язку з чим вважає таке рішення безпідставним, необ`єктивним та таким, що підлягає скасуванню з винесенням нового рішення про  видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 На обґрунтування цього він зазначає, що всі питання письмового іспиту були складені ним правильно, при складанні усного іспиту також були надані повні відповіді на питання відповідно до наданого часу для підготовки, посилається на те, що  висновок про незнання всіх питань білета було зроблено лише на основі суперечливих конфліктних відносин голови атестаційної палати КДКА, в зв`язку з чим і відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Годованця Є.О. до задоволення не підлягає з наступних підстав.


 


Як вбачається з наданих матеріалів справи рішенням атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури    б/н від 09.12.2008 року Годованцю Є.О. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  Підставою для відмови стала недостатня теоретична підготовка та знання національного законодавства України при складанні письмового та усного іспитів.


Відповідно до витягу з протоколу № 11 засідання атестаційної палати та рішення атестаційної палати, дві письмові роботи оцінені незадовільно, а на питання №№ 1, 9-15 усного іспиту відповіді заявник не надав.


 


Відповідно п.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року №6/2 з наступними змінами, заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.


Пункт 9 вказаного Порядку визначає, що усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета.


В силу п.10 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури до протоколу заносяться всі питання та відповіді на них. КДКА дозволяється використовувати аудіозапис під час складання кваліфікаційних іспитів.


Таким чином, діючим законодавством про адвокатуру в обов`язковому порядку передбачена наявність протоколу засідання атестаційної палати, який в свою чергу повинен містити відомості про ті питання, які були поставлені заявникові та відповіді, які він надав, але протокол засідання у витребуваних матеріалах справи відсутній.


З цих підстав Вища кваліфікаційна комісія адвокатури своєю постановою від 20.03.2009 року № V/11-082 перенесла розгляд матеріалів справи за скаргою        Годованця Є.О. на наступне засідання та зобов’язала Дніпропетровську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури надати на розгляд протокол засідання атестаційної палати від 09.12.2008 року.


Вивченням протоколу від 09.12.2008 року встановлено, що його зміст відповідає прийнятому атестаційною палатою рішенню щодо відмови Годованцю Є.О. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підстав для задоволення скарги Годованця Є.О. не вбачається.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 09.12.2008 року про відмову Годованцю Євгену Олександровичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без змін, а скаргу Годованця Є.О. – без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.