РІШЕННЯ № V/13-228 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.05.2008 року про відмову в задоволенні скарги ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо скасування рішень атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12.02.2003 року про допуск Тарановського Артема Олександровича до складання кваліфікаційних іспитів та Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.02.2003 року про видачу Тарановському Артему Олександровичу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/13-228


 


19 червня 2009 року                                                                                       м.Севастополь


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Костіна А.Є., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.05.2008 року про відмову в задоволенні скарги ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо скасування рішень атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12.02.2003 року про допуск Тарановського Артема Олександровича до складання кваліфікаційних іспитів та Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.02.2003 року про видачу Тарановському Артему Олександровичу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Представник ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 травня 2008 року про відмову в задоволенні скарги ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо скасування рішень атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 лютого 2003 року про допуск Тарановського Артема Олександровича до складання кваліфікаційних іспитів та Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 лютого 2003 року про видачу Тарановському Артему Олександровичу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посилаючись на те, що Тарановський А.О. був допущений до складання кваліфікаційних іспитів з порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру», Порядку складання кваліфікаційних іспитів в регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, оскільки на момент складання іспитів його стаж роботи в галузі права складав менше двох років.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Радковського Б.Т., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга представника ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 


На протязі 1997-2002 років Тарановський А.О. навчався на економічно-правовому факультеті Донецького національного університету, який закінчив в червні 2002 року і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Під час навчання Тарановський А.О. з 01 лютого по 01 листопада 2001 року працював юрисконсультом в компанії «ІNPRO», з 02 листопада 2001 року – юрисконсультом ВАТ «Юридична фірма «ПРАВІС», з 01 липня 2002 року – помічником адвоката в Адвокатській конторі «ПРАВІС» по сумісництву. 12 лютого 2003 року він склав кваліфікаційні іспити і 27 лютого 2003 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.


Таким чином, на момент складання іспитів загальний стаж роботи Тарановського А.О. складав більше 24 місяців, що підтверджено належними документами.


Скаржник вважає, що стаж роботи Тарановського А.О. у галузі права, який давав йому право отримати допуск до складання кваліфікаційних іспитів, слід рахувати лише з червня 2002 року, тобто після отримання останнім диплому.


Донецька обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, відмовляючи в задоволенні скарги, прийшла до переконання, що доводи скаржника є безпідставними і в рішенні від 14 травня 2008 року вказала, що слід зараховувати у стаж роботи у галузі права час роботи не лише після отримання диплому спеціаліста, але й до отримання такого диплому, а саме під час навчання на IV – V курсах вищого навчального закладу.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що міркування Донецької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про те, що: «Така їх робота, підтверджена відповідними документами, повинна зараховуватися в стаж роботи по спеціальності юриста, незалежно від того, що цю посаду займала особа, яка не мала диплому спеціаліста» слід визнати помилковими і такими, що не відповідають вимогам Закону України «Про адвокатуру», Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, роз’ясненням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Так, відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року, адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.


Згідно Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури протоколом від 01 жовтня 1999 року № 6/2, який діяв на той час, у стаж роботи за спеціальністю юриста включаються перебування на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти, як підстави для заняття такої посади. Крім того, цією ж частиною визначено, що цей стаж набувається після здобуття вищої юридичної освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче бакалавра, факт здобуття якої підтверджується відповідним дипломом.


Згідно п.28 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 року № 65, нормативний термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох років.


Роз’ясненням № ІV/14-2-10 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 09 вересня 2005 року встановлено, що регіональні Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури мають право вимагати докази того, що стаж роботи на посаді юриста набутий після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


Відповідно до роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/3-72 від 21 березня 2008 року «Про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю юриста» стаж роботи в галузі права може набуватися в період навчання у вищому навчальному закладі третього і четвертого рівня акредитації протягом останнього року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.


Таким чином, з аналізу матеріалів слідує, що належний стаж роботи в галузі права Тарановського А.О. на час складання кваліфікаційних іспитів дорівнював 20 місяців (8 місяців після отримання диплому і 12 місяців – час останнього року навчання).


Отже, головою Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та його заступником – головою атестаційної палати Тарановський А.О. був передчасно допущений до складання кваліфікаційних іспитів у лютому 2003 року.


Відповідно до діючого на той час Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, особа, яка бажає складати кваліфікаційні іспити несе відповідальність за достовірність поданих документів. Тарановський А.О. подав до комісії достовірні документи, жодних порушень при цьому не допустив.


Вину за передчасний допуск його до складання кваліфікаційних іспитів слід покласти перш за все на голову Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який несе особисту відповідальність за повноту і об’єктивність перевірки документів, голову і членів атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які помилково тлумачили питання про стаж роботи в галузі права при допуску Тарановського А.О. до складання кваліфікаційних іспитів.


Приймаючи до уваги те, що з боку Тарановського А.О. порушень при подачі документів в Донецьку обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не допущено, з часу складання ним іспитів пройшло більше шести років, керівництвом Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури він характеризується виключно позитивно, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до переконання про недоцільність скасування рішень, постановлених Донецькою обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури і її атестаційною палатою відносно Тарановського А.О.


В той же час Вища кваліфікаційна комісія адвокатури звертає увагу голови Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на неприпустимість порушень, виявлених при перевірці скарги і зобов’язує суворо дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатуру», Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, роз’яснень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  з приводу обчислення стажу роботи в галузі права при наданні допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.05.2008 року про відмову в задоволенні скарги ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», на рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12.02.2003 року про допуск Тарановського Артема Олександровича до складання кваліфікаційних іспитів та Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.02.2003 року про видачу Тарановському А.О. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення – без змін.


2.      Звернути увагу голови Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на неприпустимість порушень, виявлених при перевірці скарги, та зобов’язати суворо дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатуру», Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, роз’яснень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з приводу обчислення стажу роботи в галузі права при наданні допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.