РІШЕННЯ № V/13-225 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Шаповалова Володимира Дмитровича на лист від 28 лютого 2009 року № 38, з яким йому надійшло рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ольмезова Федора Степановича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/13-225


 


19 червня 2009 року                                                                                       м.Севастополь


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Костіна А.Є., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Шаповалова Володимира Дмитровича на лист від 28 лютого 2009 року № 38, з яким йому надійшло рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ольмезова Федора Степановича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Шаповалов В.Д. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою  на лист від 28 лютого 2009 року № 38, з яким йому надійшло рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ольмезова Федора Степановича.


В своїй скарзі Шаповалов В.Д. повідомляє, що лист від 28 лютого 2009 року № 38 підписав якийсь громадянин, замість голови дисциплінарної палати, що є порушенням ст.15 Закону України «Про звернення громадян». При особистій зустрічі цей громадянин назвався заступником голови дисциплінарної палати, Азаровим Юрієм Вікторовичем, та не надав йому ознайомитись з матеріалами перевірки, що є порушенням ст.18 Закону України «Про звернення громадян».


Також скаржник зазначає, що одноособове прийняття рішення особою, яка його підписала замість голови дисциплінарної палати, є порушенням ст.13 Закону України «Про адвокатуру». Вважає, що при розгляді його скарги порушені ст.ст.19, 20 Закону України «Про звернення громадян», в частині об’єктивної, всебічної, вчасної її перевірки та строки розгляду. Окрім того, звинувачує особу, яка підписала лист на його адресу, в порушенні ст.68 Конституції України, внаслідок або недбалості, або дій на користь адвоката, якого в свою чергу звинувачує «в звинуваченні судді в використанні свого службового положення з корисною метою».


На підставі викладеного, скаржник Шаповалов В.Д. просить надати оцінку порушенням статей 15, 18, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», статей 13, 15 «Про адвокатуру» громадянином, який підписав лист № 38 від 28 лютого 2009 року, та порушенням ст.15 Закону України «Про адвокатуру», інших законів адвокатом Ольмезовим Ф.С.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,        Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Шаповалова В.Д. до задоволення не підлягає з наступних підстав.


 


Відповідно до матеріалів перевірки, наданих Донецькою обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2009 року в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ольмезова Ф.С. відмовлено за відсутністю достатніх підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Копію рішення із супровідним листом від 28 лютого 2009 року № 38 надіслано скаржнику Шаповалову В.Д.


Замість голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Котельви М.О., який до цього часу знаходиться на лікарняному, рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи та супровідний лист підписані його заступником, Азаровим Ю.В., про що свідчить письмове пояснення з цього приводу, надане членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури – представником від Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Башенком С.В.


Відповідно до п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.


За результатом розгляду скарги Шаповалова В.Д., ознайомлення з нею адвоката Ольмезова Ф.С. та отримання від нього письмового пояснення заступник голови дисциплінарної палати, Азаров Ю.В., прийшов до висновку про відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та, керуючись п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, виніс відповідне рішення.


Оцінюючи законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що воно постановлено у відповідності  до наявних матеріалів перевірки, є законним та обґрунтованим. Будь-яких порушень законодавства з боку заступника голови дисциплінарної палати, Азарова Ю.В., та адвоката Ольмезова Ф.С. не вбачається.


Що стосується висловлювання адвоката в апеляційній скарзі, через яке скаржник Шаповалов В.Д. звернувся до Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а саме: «сумма в 8000 грн., определенная судом как компенсация за причиненные моральные страдания потерпевшим определена безосновательно, исключительно из корыстных побуждений и не соответствует реальной степени причиненного ему вреда», то воно, по-перше, не є «обвинением судьи в использовании своего служебного положения», на чому наполягає скаржник Шаповалов В.Д., а по-друге, знайшло підтвердження в ухвалі Апеляційного суду Донецької області від 12.12.2008 року: «в порушення вимог процесуального законодавства, суд першої інстанції при визначенні розміру стягнення моральної шкоди із засуджених на користь потерпілого Шаповалова В.В. не зазначив підстави та мотиви свого рішення в цьому питанні». Крім того, відповідно до толкового словнику,  слово «користь» означає вигоду, матеріальну корисність, вигоду матеріального характеру, і не несе в себе виключно негативний зміст, як вважає Шаповалов В.В.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Шаповалова Володимира Дмитровича на рішення від 20 лютого 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ольмезова Федора Степановича, прийняте заступником голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Азаровим Ю.В., та на лист від 28 лютого 2009 року № 38, підписаний ним, залишити без задоволення, а рішення – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.