РІШЕННЯ № V/13-223 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою адвоката Вовка Михайла Павловича на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.03.2009 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців та на рішення від 02.09.2008 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/13-223


 


19 червня 2009 року                                                                                       м.Севастополь


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Костіна А.Є., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою адвоката Вовка Михайла Павловича на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.03.2009 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців та на рішення від 02.09.2008 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Вовк М.П. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.03.2009 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців за порушення Правил адвокатської етики та Присяги адвоката України.


В своїй скарзі Вовк М.П. зазначає, що він не вводив в оману своїх клієнтів Чередниченко В.М., Радченко С.П., та слідчого Бураковського С.П., якому він на підставі ст.44 КПК України пред’явив ордер на підтвердження свого статусу захисника по справі, і що він був запрошений по справі матерями обвинувачених, підтвердженням чого є письмові угоди, де зазначений внесений Чередниченко В.М. гонорар.


Скаржник зазначив, що він не був офіційно повідомлений про час і місце розгляду дисциплінарного провадження відносно нього дисциплінарною палатою Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, та просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення дисциплінарної палати від 17.03.2009 року за поданням слідчого, а справу відносно нього закрити.


Також скаржник просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати прийняте дисциплінарною палатою Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за скаргою Водолагіна С.М. рішення від 02.09.2008 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження за публікацію в газеті «Деснянська правда» інформації відносно дій Водолагіна С.М.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Вовка М.П. підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.


Слідчий Бураковський С.П. в своєму поданні зазначив, що адвокат Вовк М.П. обманює свого клієнта, Чередниченко В.М., не з’явився на ознайомлення з постановою про призначення експертизи, не відповідав на телефонні дзвінки слідчого по цьому питанню, не прийшов в апеляційний суд на оскарження постанови районного суду, заявив клопотання про проведення судово-медичної експертизи, а потім судово-психіатричної, так як його підзахисного було побито працівниками міліції. Тим самим, він порушує Правила адвокатської етики та зловживає своїми правами, затягуючи розслідування.


Згідно наявної в справі заяви Чередниченко В.М. від 12.03.2009 року вона вважає, що саме слідчий Бураковський С.П., говорить не правду та намагається за допомогою Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розправитись з адвокатом Вовком М.,П., який здійснює свою професійну діяльність на законних підставах та захищає її сина, право якого на захист слідчим проігноровано.


Дисциплінарна палата Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглянула справу відносно Вовка М.П. за його відсутністю, внаслідок його повторної неявки на її засідання без поважних причин.


В своєму рішенні від 17.03.2009 року дисциплінарна палата відзначила відсутність в діях адвоката Вовка М.П. ознак дисциплінарного порушення щодо затягування слідства шляхом зловживання своїми правами, оскільки, відповідно до ч.3 ст.61-1 КПК України встановлення обставин затягування слідства є компетенцією суду, а слідчим відповідне подання до суду не направлялось. Разом з тим встановила, що на порушення ч.5 ст.33 Правил адвокатської етики адвокат Вовк М.П. не узгодив з клієнтами розмір гонорару і порядок його внесення, та зазначила, що адвокат Вовк М.П. ввів в оману своїх клієнтів і слідчого щодо наявності у нього підстав, передбачених ст.15 Правил адвокатської етики для захисту обвинувачених Чередниченка Р.Є. та Радченка С.А., обґрунтовуючи це тим, що, по-перше, в даній кримінальній справі захисники обвинуваченим в порядку ч.3 ст.47 КПК України слідчим не призначалися, а, по-друге, письмові угоди про надання правової допомоги в якості захисника адвокатом із клієнтами не укладались. Останнє, відповідно до рішення дисциплінарної палати, підтверджується поясненням адвоката від 03.03.2009 року, згідно якого він вважає, що складання таких угод діючим законодавством не передбачено, а він, як голова адвокатського об’єднання вправі оформляти ордери самостійно без письмових угод про надання правової допомоги.


 


Розглянувши також матеріали, додані адвокатом Вовком М.П. до своєї скарги, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що висновки дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, викладені в рішенні від 17.03.2009 року, є вірними лише в частині відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного порушення щодо затягування слідства шляхом зловживання своїми правами та наявності порушення ним ч.5 ст.33 Правил адвокатської етики. Інші спростовуються наявними угодами від 14 та 16 січня 2009 року про надання адвокатом Вовком М.П. адвокатських послуг Чередниченко В.М. і Радченко Є.В. та поясненням адвоката від 03.03.2009 року, в якому мова йде про законні підстави оформлення ордерів та відсутність законних підстав складати угоди про надання правової допомоги у конкретному випадку, а не про відсутність у адвоката Вовка М.П. угод з клієнтами Чередниченко В.М. і Радченко Є.В.


Разом з тим, надані адвокатом Вовком М.П. угоди не відповідають діючому законодавству, зокрема п.«д» ч.2 ст.17 Правил адвокатської етики, яким визначено, що розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксована сума, погодинна оплата) і внесення (авансування, оплата за результатом тощо) мають бути визначені в угоді про надання правової допомоги у будь-якому випадку, та ч.5 ст.33 Правил адвокатської етики: «Розмір гонорару і порядок його внесення мають бути чітко визначені в угоді про надання правової допомоги».


Таким чином, застосоване дисциплінарною палатою до адвоката Вовка М.П. дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців не відповідає скоєному ним порушенню, є невідповідно суворим та має бути зміненим.


 


Скарга Вовка М.П. від 01.04.2009 року на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.09.2008 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження, задоволенню не підлягає з тієї підстави, що ним пропущений тримісячний строк на оскарження, встановлений п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Вовка Михайла Павловича від 01.04.2009 року на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.03.2009 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців та на рішення від 02.09.2008 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження, задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.03.2009 року про притягнення адвоката Вовка Михайла Павловича до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення дії його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців скасувати. Справу прийняти до свого провадження. За порушення п.«д» ч.2 ст.17, ч.5 ст.33 Правил адвокатської етики застосувати до адвоката Вовка Михайла Павловича дисциплінарне стягнення у вигляді попередження, вважаючи днем накладення дисциплінарного стягнення 17.03.2009 року.


3.      Рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.09.2008 року про притягнення адвоката Вовка Михайла Павловича до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження залишити без змін.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.