РІШЕННЯ № V/12-217 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргами адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни на дії голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби Миколи Івановича, та рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 вересня 2008 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/12-217


 


22 травня 2009 року                                                                                                   м.Одеса


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Яценко О.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Замедянської Н.М., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргами адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни на дії голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби Миколи Івановича, та рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 вересня 2008 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


В серпні 2008 року Торопчина-Агалакова С.О. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на неправомірні дії голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби М.І., та голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Миргородського Ю.М., яким 12.08.2008 року відносно неї було порушене дисциплінарне провадження.


За відсутністю рішення дисциплінарної палати по порушеній відносно Торопчиної-Агалакової С.О. справі, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, 5 вересня 2008 року винесла постанову № V/7-047, відповідно до якої скаргу Торопчиної-Агалакової С.О. вирішено розглянути після прийняття дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення по суті та надання матеріалів дисциплінарної справи на розгляд до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


В жовтні 2008 року Торопчина-Агалакова С.О. повторно звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на прийняте 12 вересня 2008 року відносно неї дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення про закриття дисциплінарного провадження у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності, в якому зазначено, що нею під час надання правової допомоги громадянці Набока Н.А. грубо порушено вимоги ст.ст.15-17 Правил адвокатської етики, ст.12 Закону України «Про адвокатуру», в частині відсутності письмової угоди з клієнтом, та п.п.33, 37, 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, в частині необхідності надання адвокатом письмового пояснення та особистої участі в засіданні дисциплінарної палати.


Не погоджуючись із прийнятим дисциплінарною палатою рішенням, Торопчина-Агалакова С.О. в своїй скарзі посилається на те, що не мала права підписувати угоду з громадянкою Набока Н.А. у якості адвоката, коли та звернулась до неї в грудні 2007 року, оскільки на той час дія її свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю була зупинена на 6 місяців рішенням дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.08.2007 року, яке скасоване Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури лише 08.02.2008 року. По скарзі нею надано усні пояснення, тому що письмових від не неї ніхто не вимагав, а відсутність на засіданні дисциплінарної палати обґрунтована хворобою малолітнього сина, внаслідок чого замість неї в засіданні прийняв участь її представник.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., доводи Торопчиної-Агалакової С.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Торопчиної-Агалакової С.О. підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.


 


Відносини між Торопчиною-Агалаковою С.О. та Набока Н.А. на час їх виникнення та під час подальшої співпраці не носили характеру взаємовідносин адвоката з клієнтом, з огляду на зупинення дії її свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю рішенням дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.08.2007 року, а являли собою відносини спеціаліста в галузі права з клієнтом, на які дія Закону України «Про адвокатуру» не розповсюджується. Відповідно до роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 18.02.2005 року № ІV/9-2-3 «Про вступ в силу рішень про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та про анулювання цього свідоцтва», у випадку зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, застосованого до адвоката як захід дисциплінарного стягнення, у випадках, передбачених законом, такі рішення вступають в силу негайно.


Підстав для притягнення адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. до дисциплінарної відповідальності з наявних матеріалів справи не вбачається. Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 вересня 2008 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності підлягає скасуванню, а провадження по справі – закриттю.


В частині визнання незаконними дій голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби М.І., скарга задоволенню не підлягає з огляду на те, що вирішення цього питання належить до повноважень дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у разі незгоди з рішенням якої, воно може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, відповідно до ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни на дії голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби Миколи Івановича, та рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 вересня 2008 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 вересня 2008 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності скасувати, провадження по справі закрити.


3.      В частині визнання незаконними дій голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верби М.І., скарга Торопчиної-Агалакової С.О. задоволенню не підлягає.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.