РІШЕННЯ № V/16-300 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Кисиль Ніни Дмитрівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 червня 2009 року відносно адвоката Кунца Володимира Ілліча

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/16-300


 


15 січня 2010 року                                                                                                         м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В. (за дорученням), Дубовика М.І., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дацькова В.В. (за дорученням), Островської Л.В. (за дорученням), Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й.,  Ященко Н.В.,   розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Кисиль Ніни Дмитрівни на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 червня 2009 року відносно адвоката Кунца Володимира Ілліча,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась громадянка Кисиль Н.Д. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 червня 2009 року, яким закрито дисциплінарне провадження відносно адвоката Кунца В.І., у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Кисиль Н.Д. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 Як вбачається з матеріалів справи, Кисиль Н.Д. звернулася зі скаргою до Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якій посилалась на факти неналежного виконання адвокатом Кунцем В.І. прийнятих на себе зобов’язань по договору про надання юридичних послуг при захисті її дочки Кисиль Катерини Олександрівни, яка притягнута до кримінальної відповідальності по ч.2 ст.199 КК України, просила прийняти заходи реагування до адвоката Кунца В.І., посилаючись на халатне виконання ним своїх обов’язків, та зобов’язати його повернути отриманий гонорар.


Відповідно до матеріалів справи, між Кисиль Н.Д. та адвокатом Кунцем В.І.           18 лютого 2009 року був укладений договір про надання правової допомоги. Пунктом 3 договору передбачено, що у випадку одностороннього розірвання угоди з ініціативи „Клієнта”, якщо адвокат почав виконувати свої обов’язки за даною угодою, гонорар, що внесений клієнтом, не повертається йому і зараховується до сплати за надану допомогу.


Згідно пояснень адвоката Кунца В.І., за домовленістю з Кисиль Н.Д. сума гонорару була визначена в розмірі 16 000 грн.; фактично йому був сплачений аванс в сумі 8500 грн. В скаргах Кисиль Н.Д. наполягає на тому, що гонорар був визначений в сумі 8500 грн.


Адвокатом Кунцем В.І. надано Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури копії документів, які ним складались під час здійснення захисту, та докази прийняття участі в проведенні слідчих дій з підзахисною.


При перевірці фактів, викладених в скарзі Кисиль Н.Д., не встановлено порушення адвокатом Кунцем В.І. вимог Закону України „Про адвокатуру” та Правил адвокатської етики.


Вирішення спору щодо фінансових взаємовідносин, які випливають з договору, не відноситься до компетенції дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури та має розглядатись у порядку цивільного процесуального законодавства України.


Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 червня 2009 року є обґрунтованим, палатою було повно проведено перевірку матеріалів справи, обґрунтовано зроблений висновок про необхідність закриття дисциплінарного провадження, в зв’язку з відсутністю достатніх підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної  відповідальності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Кисиль Ніни Дмитрівни на рішення дисциплінарної палати Донецької  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18.06.2009 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Кунца Володимира Ілліча, в зв’язку з відсутністю достатніх підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.