РІШЕННЯ № V/17-329 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Костакової Лілії Іллівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в притягненні адвоката Даценка Олега Миколайовича до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-329


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Костакової Лілії Іллівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  про відмову в притягненні адвоката Даценка Олега Миколайовича до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Костакова Л.І. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року, згідно якої їй відмовлено в притягненні адвоката Даценко О.М. до дисциплінарної відповідальності.


 В своїй скарзі Костакова Л.І. посилається на те, що адвокат Даценко О.М., який захищав інтереси її чоловіка Костакова С.В. по кримінальній справі за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, користуючись своїм становищем та підтримуючи добрі стосунки зі слідчим, який проводив розслідування вказаної кримінальної справи, своїми діями схилив Костакова С.В. до безпідставного визнання своєї вини в процесі досудового розслідування, в зв’язку з чим недобросовісно та незаконно виконував свої обов’язки з надання правової допомоги.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Костакової Л.І. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


В ході перевірки витребуваних матеріалів справи стосовно адвоката Даценко О.М. стало відомо, що 24.03.2009 року до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Костакової Л.І. на дії адвоката Даценко О.М. стосовно вчинення адвокатом дій, які були спрямовані на схилення Костакова С.В. до визнання своєї вини в кримінальній справі за його обвинуваченням.


 Постановою голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.08.2009 року скарга Костакової Л.І. залишена без задоволення, в зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката Даценко О.М. до дисциплінарної відповідальності.


Разом з тим, при розгляді справи комісією не надано оцінки тому факту, що до дисциплінарної палати з приводу незаконного схилення до визнання своєї вини була подана скарга Костакова С.В., яка не тільки не була об’єднана в одне провадження зі скаргою Костакової Л.І., але і взагалі не розглянута.


На порушення вимог п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарна палата не спрямувала копію постанови від 25.08.2009 року про відмову в притягненні адвоката Даценко О.М. до дисциплінарної відповідальності та відмову в задоволенні скарги Костакової Л.І. на адресу скаржниці чи її чоловіка.


Незважаючи на своєчасну подачу скарги Костаковою Л.І. на постанову від 25.08.2009 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, рішення отримане скаржницею Костаковою Л.І. тільки 16.12.2009 року, що є також грубим порушенням її прав.


Відповідно до матеріалів справи оскаржуване рішення не надсилалось і адвокату.


Розгляд справи дисциплінарною палатою Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури спричинив і до порушення вимог п.38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки засідання палати проведено без адвоката Даценко О.М., участь якого в дисциплінарному провадженні та слуханні справи є обов’язковою, в матеріалах справи відсутні будь-які документи, які б підтверджували направлення адвокату Даценко О.М. викликів стосовно слухання дисциплінарної справи.


У відповідності з п.37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до початку розгляду справи провадиться додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, яку голова доручає одному з членів палати. При цьому можуть бути витребувані додаткові документи та матеріали.


Натомість, перевірка доводів скарги Костакова С.В. та Костакової Л.І. була проведена поверхово, без витребування необхідних пояснень слідчого Григор’єва В. Б. з цього приводу, а також дослідження та надання відповідної оцінки аркушам кримінальної справи 156-157 (том 2) за обвинуваченням Костакова С. В., на які вказують скаржники.


Посилання дисциплінарної палати в постанові від 28.05.2009 року на те, що доводи скаржниці Костакової Л.І. вже були предметом розгляду дисциплінарної палати згідно окремої постанови судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.09.2008 року, є неспроможними, оскільки предметом окремої постанови були зовсім інші підстави: порушення адвокатом Даценком О. М. вимог законодавства, допущені в процесі розгляду кримінальної справи, виявленні суддею зловживання адвокатом своїми процесуальними правами (невиконання розпоряджень головуючого, затягування судового засідання, багаторазове заявлення безпідставних клопотань і т. п.).


Разом з тим, предметом скарги Костакової Л. І. були зовсім інші обставини – факти незаконного схиляння адвокатом свого підзахисного до визнання своєї вини в процесі досудового слідства та неналежне, з порушенням вимог діючого законодавства України про адвокатуру, виконання своїх обов’язків з надання правової допомоги, з огляду на що висновки Голови дисциплінарної палати з цього приводу є неправильними та зробленими  без повного та всебічного дослідження матеріалів справи.


Ретельно розглянувши надані матеріали, Комісія бажає вказати на неповне дослідження фактичних обставин скарги та відсутність належної перевірки справи, що є підставою для скасування прийнятого по справі рішення та направлення справи в кваліфікаційно-дисциплінарну комісією адвокатури на новий розгляд.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Костакової Лілії Іллівни задовольнити частково.


2.      Постанову голови дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 28.05.2009 року про відмову в притягненні адвоката Даценко Олега Миколайовича до дисциплінарної відповідальності скасувати.


3.      Матеріали справи надіслати в Київську обласну КДКА для нового розгляду.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький