РІШЕННЯ № V/17-322 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні звернення Віце-президента «Укрінюрколегії» Клименко Т.П. відносно рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 05.09.2008 року № V/7-118 та рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-322


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні звернення Віце-президента «Укрінюрколегії» Клименко Т.П. відносно рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 05.09.2008 року № V/7-118 та рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Віце-президент «Укрінюрколегії» Клименко Т.П. 12.08.2009 року звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою, у якій просить скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 05.09.2008 року № V/7-118 „Про затвердження Роз’яснення за запитом Сторожука О.В.”. У своїй скарзі Клименко Т.П. також посилається на незгоду з рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008 року, яким закрите провадження по дисциплінарній справі відносно адвоката Сторожука О.В.


Заслухавши доповідача Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Варфоломеєву Т.В., Єзерську А.О., Мультяна В.В., Міщенка В.В., Ковбасінську Г.В., – перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що звернення Віце-президента «Укрінюрколегії» Клименко Т.П. в частині незгоди з рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008 року не підлягає до задоволення.


Розгляд скарги на рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 05.09.2008 року № V/7-118 перенесено на наступне засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що Ломако М.І. звернулась зі скаргою до Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на дії адвоката та члена «Укрінюрколегії» Сторожука О.В., який, на її думку, порушив вимоги Правил адвокатської етики, а саме, в односторонньому порядку збільшив розмір гонорару.


Згодом, матеріали справи за скаргою Ломако М.І. направлені на розгляд в Одеську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/2-09 від 08.02.2008 року.


З протоколу засідання дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008р. вбачається, що під час розгляду скарги, адвокат Сторожук О.В. заявив клопотання про закриття провадження по справі, у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.


03.10.2008 року Дисциплінарна палата Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняла рішення, яким дисциплінарне провадження відносно адвоката Сторожука О.В. закрите, у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності  та закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


З такими висновками дисциплінарної палати погоджується Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, з наступного.


Відповідно до абз.2 п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення на адвоката не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Зважаючи на те, що обставини про які йдеться у скарзі Ломако М.І., мали місце у липні 2007 року, дисциплінарна палата дійшла правильного висновку про необхідність закриття провадження по справі за закінченням строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення та дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства.


З матеріалів справи вбачається, що дисциплінарна палата Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді скарги Ломако М.І. виконала всі передбачені розділом V Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дії, зокрема: здійснено перевірку виконання адвокатом угоди з клієнтом, направлено численні запити з метою встановлення фактичних обставин справи, витребуване письмове пояснення від адвоката, справа розглянута за участю 6 членів палати та запрошеного на засідання адвоката Сторожука О.В.


Доказів неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, Ломако М.І.  в ході розгляду її скарги не надано.


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне зазначити, що між скаржницею та адвокатом фактично виник спір щодо розміру гонорару, розгляд якого не належить до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та  відповідно до ст.12 Закону України «Про адвокатуру», є виключною компетенцією суду.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Звернення Віце-президента «Укрінюрколегії» Клименко Т.П. відносно рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 03.10.2008 року залишити без задоволення, а рішення – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Віце-президента «Укрінюрколегії» Клименко Т.П.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький