РІШЕННЯ № V/17-319 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Піскуна Сергія Олександровича на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року про закриття провадження по справі щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-319


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Піскуна Сергія Олександровича на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року про закриття провадження по справі щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Піскун С.О. звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року, згідно якого дисциплінарною палатою встановлено порушення адвокатом Піскуном С.О. Правил адвокатської етики, але з моменту вчинення адвокатом дисциплінарного проступку пройшло більш ніж шість місяців, з огляду на що дисциплінарне провадження відносно адвоката закрите.


Скарга адвоката Піскуна С.О. мотивована тим, що у його діях відсутній склад дисциплінарного проступку, однак провадження по справі закрите з нереабілітуючих підстав.


Заслухавши доповідача Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ященко Н.В., Міщенка В.В., Ковбасінську Г.В., адвоката Піскуна С.О, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає до задоволення.


Як вбачається з матеріалів справи, підставою для прийняття оскаржуваного рішення стала скарга мешканців житлового будинку № 4 по вул.Городецького в м.Київі Бублика Сергія Івановича, Іващук Лариси Анатоліївни, Ніколенко Ірини Сергіївни, Степанченка Віктора Миколайовича, Зязюк О.В., Зязюк О.Є. та інших на дії адвоката Піскуна С.О. У своєму зверненні скаржники просили притягнути Піскуна С.О. до відповідальності, посилаючись на грубе порушення ним Закону України «Про адвокатуру», Закону України «Про нотаріат», що полягає у здійсненні ним одночасно адвокатської та нотаріальної діяльності.


Рішенням дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року, дисциплінарне провадження відносно адвоката Піскуна С.О. закрите з підстав спливу строку, встановленого законом для застосування дисциплінарного стягнення.


У мотивувальній та резолютивній частинах оскаржуваного рішення, дисциплінарною палатою встановлено наявність порушення адвокатом Піскуном С.О. Правил адвокатської етики, що полягає у порушенні адвокатом положень Закону України «Про виконавче провадження» при виконанні рішення по справі, у якій він брав участь, як представник юридичної особи.


З такими висновками погоджується Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, з наступного.


Відповідно до абз.2 п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення на адвоката не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Зважаючи на те, що обставини про які йдеться у скарзі мешканців житлового будинку № 4 по вул.Городецького в м.Київі, мали місце у 2007 році, дисциплінарна палата дійшла правильного висновку про необхідність закриття провадження по справі за закінченням строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про адвокатуру»,  адвокат не  може  працювати  в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах  внутрішніх  справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.


З матеріалів справи вбачається, що адвокат Піскун С.О., окрім здійснення ним адвокатської діяльності також є діючим приватним нотаріусом.


Крім того, Піскун С.О. у наданих ним поясненнях на адресу Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.08.2009 року та на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 19.02.2010 року не оспорював того факту, що в даний час виконує професійну діяльність нотаріуса.


Отже, з матеріалів справи вбачаються ознаки порушення адвокатом Піскуном С.О. вимог статті 2 Закону України «Про адвокатуру», на що правомірно звернула увагу дисциплінарна палата Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у зв’язку з чим підстав для скасування оскаржуваного рішення не має.


Що стосується клопотання скаржника про відкликання скарги з підстав несвоєчасного розгляду Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури його скарги, – воно не може бути задоволено із зазначених обґрунтувань, оскільки порушення, встановленого абз.2 п.18 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури тримісячного строку розгляду скарги, не тягне за собою правових наслідків та не може вважатися підставою для обмеження права особи на оскарження рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Адвокату Піскуну Сергію Олександровичу відмовити в задоволенні клопотання про відкликання скарги на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року.


2.      Скаргу адвоката Піскуна Сергія Олександровича залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.09.2009 року – без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький