РІШЕННЯ № V/17-336 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.03.2008 року про накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження за скаргою Юрковця С.А.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-336


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.03.2008 року про накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження за скаргою Юрковця С.А.


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Опришко Едіта Василівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.03.2008 року про накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.


У своїй скарзі Опришко Е.В. просить скасувати зазначену постанову, посилаючись на те, що вона не відповідає вимогам чинного законодавства, висновки голови дисциплінарної палати не відповідають дійсності, а застосоване стягнення є неправомірним.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Опришко Е.В. підлягає задоволенню, а провадження по справі закриттю з наступних підстав.


З матеріалів справи вбачається, що у січні 2008 року Юрковець С.А. звернувся до Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката Опришко Е.В., мотивуючи свої вимоги тим, що через нез’явлення адвоката у судове засідання, справа за позовом Юрковця С.А. була розглянута не на його користь.


Рішенням Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковальової Т.А.  від 31.01.2008 року відкрито дисциплінарне провадження за скаргою Юрковця С.А.


Також з матеріалів справи вбачається, що на виконання пункту 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, головою Дисциплінарної палати проведено підготовче провадження за скаргою Юрковця С.А., досліджені матеріали справи, витребувані письмові пояснення від адвоката Опришко Е.В.


Постановою Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.03.2008 року до адвоката Опришко Е.В.  застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


Відповідно до пункту 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, попередження віднесено до одного із видів дисциплінарного стягнення.


 


Згідно з пунктом 15 цього Положення, розгляд скарг громадян та вирішення питань про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності відноситься до компетенції дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури доходить висновку, що вирішення питання про притягнення адвоката Опришко Е.В. до дисциплінарної відповідальності головою дисциплінарної палати одноособово, є грубим порушенням вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та порушує принцип всебічного і об’єктивного розгляду справи.


Зважаючи на те, що оскаржувана постанова щодо притягнення адвоката Опришко Е.В. прийнята неуповноваженою особою, вона підлягає скасуванню.


Відповідно до абз.2 п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення до адвоката не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Зважаючи на наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе закрити провадження по справі, оскільки як вбачається з тексту скарги Юрковця С.А., обставини на які він посилається, як на підставу для притягнення адвоката Опришко Е.В. до дисциплінарної відповідальності мали місце у 2007 році, тобто за спливом встановленого Положенням шестимісячного строку.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Опришко Едіти Василівни – задовольнити.


2.      Постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.03.2008 року про накладення на адвоката Опришко Е.В. дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – скасувати.


3.      Провадження по справі про притягнення адвоката Опришко Е.В. до дисциплінарної відповідальності за скаргою Юрковця С.А. – закрити.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Опришко Е.В.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький