РІШЕННЯ № V/17-334 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.04.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвокатів Опришко Е.В. і Тимчишин Л.М до дисциплінарної відповідальності за скаргою Симоненко Г.А.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-334


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.04.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвокатів Опришко Е.В. і Тимчишин Л.М до дисциплінарної відповідальності за скаргою Симоненко Г.А.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Опришко Едіта Василівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.04.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні неї та адвоката Тимчишин Л.М. до дисциплінарної відповідальності.


У своїй скарзі Опришко Е.В. просить внести зміни до зазначеної постанови, виключивши посилання на неї, та мотивуючи свої вимоги тим, що вона не приймала участі у цивільній справі, про яку йдеться в скаргах Симоненко Г.А., у зв’язку з чим надання дисциплінарною палатою оцінки професійної діяльності адвоката Опришко Е.В. є протиправним.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Опришко Е.В. не підлягає до задоволення.


З матеріалів справи вбачається, що постановою Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.04.2007 року скарга Симоненко Г.А. залишена без задоволення, в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвокатів Опришко Е.В. і Тимчишин Л.М  до дисциплінарної відповідальності, відмовлено.


Оцінюючи доводи скаржниці щодо необґрунтованості оскаржуваної постанови, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне зазначити, що підставою для звернення адвоката зі скаргою, зокрема, є оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Разом з тим, як вбачається з оскаржуваної постанови, рішення про притягнення адвоката Опришко Е.В. до дисциплінарної відповідальності по справі за скаргою Симоненко Г.А. не приймалося, мотивувальна частина постанови також не містить посилань на порушення адвокатом яких-небудь вимог чинного законодавства або Правил адвокатської етики, що є підставою для відмови Опришко Е.В. в задоволенні скарги.


Приймаючи рішення про відмову Опришко Е.В. в задоволенні скарги, Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури також враховується і той факт, що скаржницею пропущений трьохмісячний строк, встановлений п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, для звернення зі скаргою, тоді як з матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що Опришко Е.В. ще у березні 2007 року надавала заперечення проти скарги Симоненко Г.А., однак не прийняла заходів щодо ознайомлення з результатами розгляду скарги.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на постанову Голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.04.2007 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні її та адвоката Тимчишин Л.М до дисциплінарної відповідальності за скаргою Симоненко Г.А. залишити без задоволення, а постанову Голови дисциплінарної палати – без змін.


2.    Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Опришко Е.В.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький