РІШЕННЯ № V/18-364 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Дегтяря Віталія Валерійовича на постанову Голови дисциплінарної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Лойко Віктора Івановича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/18-364


 


26 березня 2010 року                                                                                 м.Хмельницький    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Руденко Г.А., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Дегтяря Віталія Валерійовича на постанову Голови дисциплінарної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Лойко Віктора Івановича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Дегтярь В.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2008 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Лойко В.І., з проханням розібратися по суті піднятого ним питання та провести перевірку діяльності Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо розгляду поданої ним скарги відносно адвоката Лойко В.І., оскільки вважає, що при розгляді поданої ним скарги комісія ніякої перевірки не провела і прийняла рішення формально, що привело до продовження незаконних дій зі сторони адвоката, які порушують права та інтереси скаржника. При цьому Дегтярь В.В. вважає, що адвокат допустив порушення Правил адвокатської етики, використовуючи незаконні методи, що невиправдано затягують час судового розгляду цивільної справи.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Дегтяря В.В. задоволенню не підлягає з наступних підстав.


Як вбачається з наданих матеріалів, адвокат Лойко В.І. є представником протилежної сторони по цивільній справі, і скаржник, вважаючи, що адвокат без поважних причин, не являючись в судові засідання, умисно затягує судовий розгляд справи, порушуючи тим самим Правила адвокатської етики, звернувся зі скаргою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з проханням покарати адвоката.


Головою дисциплінарної палати була проведена необхідна перевірка викладеного у скарзі, відібрано пояснення від адвоката з наданням ним документів на підтвердження своїх доводів, в зв’язку з чим твердження скаржника визнані безпідставними і винесеною постановою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження.


В подальшому скаржник ще двічі звертався до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з аналогічними скаргами, на які отримував належні відповіді.


Наявні у справі пояснення адвоката та відповідні докази щодо викладеного ним дійсно є достатнім матеріалом для прийняття відповідного рішення, і постанова Голови дисциплінарної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є правомірною, а його висновок щодо відсутності підстав для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Лойко В.І. сумнівів не викликає; його дії в повній мірі відповідають вимогам п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Таким чином, твердження скаржника щодо формальності прийнятого рішення без належної перевірки викладеного у скарзі є надуманим і таким, що суперечить наявним доказам.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Дегтяря Віталія Валерійовича на постанову Голови дисциплінарної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Лойко Віктора Івановича залишити без задоволення, а постанову Голови дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький