РІШЕННЯ № V/21-423 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Четверікова Миколи Пилиповича на дії Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-423


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Четверікова Миколи Пилиповича на дії Голови Харківської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


У травні 2010 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Четверікова М.П. на дії Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Вимоги заявника мотивовані тим, що він протиправно відмовив йому в розгляді скарги на адвоката Корнієнко О.І.


З наданих матеріалів вбачається, що 09.04.2010 року Четверіков М.П. звернувся до Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії зі скаргою на неправомірні дії адвоката Корнієнко О.І.


Зі скарги Четверікова М.П. також вбачається, що Головою Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голяндом Ю.І. заявнику було відмовлено в розгляді його скарги з тих підстав, що строк повноважень Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання скінчився, а новий склад комісії до цього часу ще не сформовано.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Четверікова М.П. не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.


Відповідно до п. 10-1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна  комісія адвокатури в  межах  своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз’яснення,  рішення, обов’язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими   об’єднаннями, на яких поширюється їх  дія.


Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/20-395 від 04.06.2010 року визначено, що на період до формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, Комісією з питань прийняття кваліфікаційних іспитів на право здійснення адвокатської  діяльності та дисциплінарної практики (громадяни та адвокати Харківської області) є Полтавська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. зобов’язано передати в Полтавську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури наявні в комісії справи дисциплінарної палати, документи осіб, які мають намір складати кваліфікаційні іспиті, здійснити перерахування отриманих від цих осіб коштів та здійснювати таку передачу у подальшому, в разі находження відповідних документів (п. 7 рішення).


Зважаючи на те, що зазначене рішення було прийнято пізніше ніж Четверіков М.П. звернувся зі скаргою до Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може вважати, що  право заявника на своєчасний розгляд скарги порушено з вини Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Разом з тим, з метою відновлення порушеного права заявника на своєчасний розгляд скарги, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне своїм рішенням покласти на Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обов’язок щодо спрямування скарги відносно адвоката Корнієнко О.І. на адресу Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Зобов’язати Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. передати скаргу Четверікова Миколи Пилиповича на дії адвоката Корнієнко Олександра Івановича до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника та Голову Харківської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І.

 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький